Visual Studio C# Uygulamalı Örnekler 2 (Hesap Makinesi Yapımı)

Visual Studio C# Örnekleri- Fonksiyonlu Hesap Makinesi Yapımı

Bu Dersimizde Visual Studio C# ile nasıl basit bir hesap makinesi yapılır onu anlatmaya çalışacağız .. öncelikle aşağıdaki form görüntüsünü oluşturmamız gerekiyor…


Daha sonra 1 butonuna tıklıyoruz ve aşağıdaki kodları yazıyoruz ve bu işlemi diğer sayılar içinde yapıyoruz değişen sadece 1 yerine 2,3,4,5,6,7,8,9,0 yazmak

if (textBox1.Text == “0”)
            {
                textBox1.Text = “1”;
            }
            else
            {
                textBox1.Text = textBox1.Text + “1”;
            }
kodları açıklamak gerekirse textbox nesnesini kontrol ediyoruz eğer içinde 0 varsa yani ilk sayı girişi yapılacaksa veya direkt sıfır butonuna basılmışsa sayılar 0 ile başalayamacağı için 🙂 onu silip yerine butonun değerini yazdırıyoruz else bölümde ise daha önceden sayı girişi yapılmışsa yanına ekleme yapıyoruz yani önceden 5 botonuna basılmışsa 1 butonuna basılınca şimdi ekrana 1 sayısını ekleyerek 51 elde temiş oluyoruz..
Daha sonra kod sayfasında
 public partial class Form1 : Form
    {
satırını bulup hemen altına
int a, b;
string d;
ekliyoruz  burada form genelde tanımlı olan a,b ve d değişkenleri tanımladık bu değişkenlerden a işlem butonuna bastığımızda(toplama,çıkarma…) , b ise eşittir butonuna bastığımızda sayıları tutumak için , d ise işlemleri (+,-,*,/) şeklinde tutmam için kullanılıyor.
+ butonuna basıp aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz
a = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
            d = “+”;
            textBox1.Text = “”;
Yapılan işlem textdeki sayıyı integer türüne çevirip a değişkenine aktarmak daha sonra d değişkenine yapılacak işlem olarak +(toplama) atamak ve ikinci sayı girişi için text’i boşaltmak aynı kodları -,*,/ içinde yazıyoruz sadece d=”+” yerine uygun işlemi yazıyoruz.
Son olarak = butonuna basıp aşağıdaki kodları yazıyoruz
b=Convert.ToInt16(textBox1.Text);
if (d == “”)
{
MessageBox.Show(“Öncelikle Sayı girişi ve işlem şeçimi yapın”,”Uyarı”);
}
if (d == “+”)
{
textBox1.Text = Convert.ToString(a + b);
}
if (d == “-“)
{
textBox1.Text = Convert.ToString((sbyte)(a-b));
}
if (d == “*”)
{
textBox1.Text = Convert.ToString(a * b);
}
if (d == “/”)
{
textBox1.Text = Convert.ToString(a / b);
}
yaptığımız işlem d değişkenini kontrol edip işlemi belirlemek ve text’in içine yazabilmek için stringe çevirmek.
Bu kadar dediğim gibi basit yapılı bir hesap makinesi daha sonra öğreneceğiniz fonksiyonlarla bu formu dahada geliştirebilirsiniz…
Uygulamanın çalışan halini aşağıdan indirebilirsiniz…
[Yükleme bulunamadı.]