Vb.Net Dersleri-Çarpım Tablosu Yapma

Vb.Net te çarpım tablosu oluşturma ilk olarak aşağıdaki form görüntüsünü oluşturmak için bir buton ve Textbox ekleyip taxbox’ın MultilLine özelliğini True yapıyoruz daha sonra butona çift tıkayıp aşağıdaki kodları yazıyoruz.
vbnetcarpimtablosu

Dim i, j As Integer
For i = 1 To 10
For j = 1 To 10 Step 1
TextBox1.AppendText(i & "*" & j & "=" & i * j & vbTab)
Next
TextBox1.AppendText(vbNewLine)
Next

kodlardaki vbTab ile her sütun arasında bir tablık mesafe bırakıp, vbNewLine ile bir satır alta iniyoruz.

Pin It on Pinterest