Javascript Döngüler For- Do.. While- While Döngüsü

Javascript Döngüler diğer programlama dillerinde olduğu gibi aynı kodu tekrarlamak yerine belli kod bloğunun bir şart’a bağlı olarak istenilen sayıda tekrarlanması için kullanılır…

İlk olarak Javascritp’te For döngüsü kullanımını açıklayım, kullanım şekli

for (değişken=başlangıçdeğeri;değişken<=bitişdeğeri;değişken=değişken+artışmiktarı)
{
Çalıştırılacak kodlar.
}


Hemen bir örnekle başlayalım.<html>
<body>
<script type=text/javascript”>
var i=0;
for (i=0;i<=5;i++)
{
document.write(“Sayı= + i);
document.write(<br />);
}
</script>
</body>
</html>

kodları çalıştırdığımızda ekrana 0’dan 5’e kadar sayıları ekrana yazdırıyor..

 

 

Javascript ile Çarpım tablosu oluşturan kod

<script language=javascript type=text/javascript”>
document.writeln(<h3>JavaScript For Dongusu ÇArpım Tablosu</h3>)
document.writeln(<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2>)
for(j = 1; j <=10; j++){
document.writeln(<tr>)
for(i = 1; i <=10; i++){
document.writeln(<td> + i + ” x “ + j + = + i * j)
}
document.writeln(</tr>) }
document.writeln(</table>)
</script>

Javascript ile 50’den 250’ye kadar 25’er sayıları yazdıran program

<html>
<head>
<title>Döngü Deyimleri</title>
</head>
<body>

<script language=“JavaScript”>
var i
for (i = 50; i <= 250; i += 25)
{
document.write(“Sayı = + i + <br>)
}
</script>

</body>
</html>

500’den 50’ye kadar 50’şer azalan program

<html>
<head>
<title>Döngü Deyimleri</title>
</head>
<body>

<script language=“JavaScript”>
var i
for (i = 500; i >= 10; i = 50)
{
document.write(“Sayı = + i + <br>)
}
</script>

</body>
</html>

Pin It on Pinterest