JavaScript For Döngüsü Örnekleri

JavaScript’de For Döngüsü kullanımına ait bazı örnekler

1- 1 ile 10 arasındaki ÇİFT sayıları ekrana javascript kodları

<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
if(i%2==0) document.write(i+ "<br/>");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

2- Ekrana büyüyen font ile TÜRKİYE yazan javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
for (var i = 0; i < 10; i++) { 
document.write("<span style='font-size:" + i + 5 + "px;'>TÜRKİYE</span><br/>");
}    
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

3- 3 ve 5’e tam bölünen sayıları ve bu sayıların toplamını yazdıran javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
var toplam = 0;
for (var i = 1; i <= 100; i++) {
if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
if (i != 90) {
document.write(i + "+");
}
else {
document.write(i + "=");
}
toplam += i;        
}
}
document.write(toplam);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

4- Ekrana
*
**
*** şeklinde yıldızları yazdıran javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
for (var i = 0; i < 10; i++) {
for (var x = 0; x < i; x++) {
document.write("*");
}
document.write("<br/>");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

5- Kullanıcının girdiği mesajı yine kullanıcının girdiği tekrar sayısı kadar yazdıran javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
var mesaj = prompt("Mesaj Girin");
var sayi = prompt("Tekrar Sayısını Girin");
for (var i = 0; i < parseInt(sayi); i++) {
document.write(mesaj + "<br/> ");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

6- 1’ler çarpım tablosunu ekrana yazdıran javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
document.write("1*" + i + "=" + 1 * i + "<br/>");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

7- 10’dan 1’e doğru geri geri sayıları yazdıran javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
for (var i = 10; i >=1; i--) {
document.write(i+"<br/>");
}  
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

8- Ekrana
*******
******
****
şeklinde yıldızları azalarak yazdıran javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
for (var i = 10; i >= 1; i--) {
for (var x = 0; x < i; x++) {
document.write("*");
}
document.write("<br/>");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

9- 10’lar çarpım tablosunu ekranda bir tablo içinde veren javascript kodları

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
<script type="text/javascript">
document.write("<table border='1'><tr>");
for (var x = 1; x <= 10; x++) {    
document.write("<td>");
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
document.write(x+"*" + i + "=" + x * i + "<br/>");
}
if(x==5)
{
document.write("</tr><tr>");
}
document.write("</td>");
}  
document.write("</tr><table>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
 • sakar

  girilen sayının tam bölenlerini bulan program javascript kodları hocam 🙂

Pin It on Pinterest