Javascript Örnekleri – 33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamı ve ortalaması

33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını ve 3`e bölünebilen sayıların ortalamasını bulan program

<script type="text/javascript">
var toplam = 0, adet = 0,toplam2=0;
for(var i=33;i<=1000;i+=2)
{
document.write(i + "<br/>");
toplam += i;
if (i % 3 == 0)
{
toplam2 += i;
adet++;
}
}
var ortalama = toplam2 / adet;
document.write("Sayıların Toplamı.." + toplam + "<br/>");
document.write("3 'e bölünen sayıların ortalaması.." + ortalama );
</script>

Pin It on Pinterest