Javascript Web Tasarım (Quiz – Vize) Sınav Soruları ve Cevapları

<body>
<script type="text/javascript">
function bosDegil(){
var myTextField = document.getElementById('myText');
if(myTextField.value != "")
alert("Girdiğiniz metin " + myTextField.value)
else
alert("Lütfen giriş yapınız..")  }
</script>
<input type='text' id='myText' />
<input type='button' onclick='bosDegil()' value='Form Kontrol' />
BTP
</body>

1. Bu kod çalıştırıldığında aşağıdakilerden hangisi görüntülenmez?
a. BTP kelimesi b. Mesaj Kutusu c. Textbox alanı d. ‘”Girdiğiniz metin” yazılı düğme
e. Hepsi görüntülenir
2. Kullanıcının girdiği içeriği algılayan esas kod kısmı hangisidir?
a. onclick b. Form Kontrol c. myTextField d. getElementById
e. alert
3. Kullanıcının sayısal değer girişi yapmasını engellemek için koda hangi metodun eklenmesi gereklidir?
a. match() b. isNaN() c. Val() d. substr() e. Hiçbiri

<script type="text/javascript">
document.write( parseInt("11,36", 16) + "<br/>");
document.write( parseInt("11,36", 10) + "<br/>");
document.write( parseInt("11", 8) + "<br/>");
document.write( parseInt("11", 2) + "<br/>");
</script>

4. Ekran görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olur?
a. 11,11,122 b. 12,11,122 c. 11,3,122 d. 11,3,123 e. 12,3,122
5. Birinci ve ikinci satırda parseINT yerine Math.round() kulllanılırsa ekran görüntüsü nasıl olur?
a. 11,11,122 b. 12,11,122 c. 11,3,122 d. 11,3,123 e. 11,11,123
6. Her üç satırda da parseINT yerine parseFloat kulllanılırsa ekran görüntüsü nasıl olur?
a. 11.36 – 3- 122.9 b. 11 – 11- 123 c. 12 – 11- 122.9 d. 11.36 – 11- 122.9 e. 12 – 3- 122
Soruların Devamı ve Cevapları … :

İndir “Javascript Sınav (Vize-Quiz) Soru ve Cevapları” javasinav1.zip – 2512 defa indirildi – 183 KB

Pin It on Pinterest