Php Zaman Fonksiyonları Genel Uygulamalar

PHP Dili içerisinde kullanılan bazı zaman fonksiyonları ve çıktıları aşağıdaki gibidir:

   
 * 1 ocak 1970 tarihinden itibaren şu ana kadar geçen zaman (Zaman Damgası – Timestamp): 
 – time() 1230666942  (saniye) 
 – microtime() 1230666942  (saniye) 
  0.53547800  (mikrosaniye) 
 
 * strtotime() fonksiyonu çıktıları: (1 Ocak 1970’den itibaren…) (Zaman damgası-Timestamp) 
 – strtotime(“now”) 1230666942  (saniye) şimdi. 
 – strtotime(“+1 day”) 1230753342  (saniye) 1 gün sonrası. 
 – strtotime(“+3 day”) 1230926142  (saniye) 3 gün sonrası. 
 – strtotime(“-1 day”) 1230580542  (saniye) 1 gün öncesi. 
 – strtotime(“+1 week”) 1231271742  (saniye) 1 hafta sonrası. 
 – strtotime(“+1 month”) 1233345342  (saniye) 1 ay sonrası. 
 – strtotime(“+1 year”) 1262202942  (saniye) 1 yıl sonrası. 
 – strtotime(“8 May 2009”) 1241730000  (saniye) 8 Mayıs 2009 tarihindeki. 
 
 * date() fonksiyonu çıktıları: 
 – date(“g”) 9  Saat (12 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 – date(“G”) 21  Saat (24 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 – date(“h”) 09  Saat (12 saatlik formata göre, iki karakter.) 
 – date(“H”) 21  Saat (24 saatlik formata göre, iki karakter.) 
 – date(“a”) pm  Küçük harfler ile am / pm. 
 – date(“A”) PM  Büyük harfler ile AM / PM. 
 – date(“i”) 55  Dakika. 
 – date(“s”) 42  Saniye. 
 – date(“j”) 30  Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde. 
 – date(“d”) 30  Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak iki karakter. 
 – date(“t”) 31  İçinde bulunulan aydaki toplam gün sayısı. 
 – date(“n”) 12  Ay (Rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 – date(“m”) 12  Ay (Rakam olarak iki karakter.) 
 – date(“M”) Dec  Ay (Yazı olarak üç karakter.) 
 – date(“F”) December  Ay (Yazı olarak.) 
 – date(“y”) 08  Yıl (İki karakter.) 
 – date(“Y”) 2008  Yıl (Dört karakter.) 
 – date(“z”) 364  Yılın kaçıncı günü olduğu. 
 – date(“L”) 1  Artık yıl ise 1 değilse 0. 
 – date(“D”) Tue  Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak üç karakter.) 
 – date(“l”) Tuesday  Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak.) 
 – date(“w”) 2  Haftanın hangi günü olduğu(Rakam olarak, 0-Pazar, 5-Cuma.) 
 – date(“r”) Tue, 30 Dec 2008 21:55:42 +0200  RFC 822 formatında tarih. 
 – date(“U”) 1230666942  Zaman damgası(Timestamp). 
 – date(“Z”) 7200  Saniye olarak zaman bölgesi (time zone) kayması. 
 – date(“H:i:s A”) 21:55:42 PM  Şimdiki zaman. 
 – date(“j-m-Y”) 30-12-2008  Şu an ki tarih. 
 – date(“z”,strtotime(“+1 week”)) Bundan 1 hafta sonra yılın 5. günü olacak.
 – date(“Y”,strtotime(“+55 month”)) Bundan 55 ay sonra 2013 yılında olacağız.
 
 * Özel zaman fonksiyonları: 
 – mktime(saat, dakika, saniye, ay, gün, yıl)  Belirtilen tarihteki zaman damgası (timestamp) değerini verir. 
 – mktime(2,0,0,1,1,1970) 0  1 Ocak 1970 tarihi saat 02:00:00 daki zaman damgası (timestamp) değerini verir. 
 – checkdate(ay, gün, yıl) Belirtilen tarihin geçerli olup olmadığını belirtir. Geçerli bir tarihte TRUE değilse FALSE değerini üretir. 
 – checkdate(2, 31, 2008)   31 Şubat 2008 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (FALSE) 
 – checkdate(11, 11, 1908) 1  11 Kasım 1908 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (TRUE) 

Pin It on Pinterest