Web Tasarım ve Programlama Dersi 2.Dönem 1.Uygulama Sınav Soruları ASP.net

-Aşağıda verilen formu Asp.Net ile hazırlayınız ve doğru çalışmasını sağlayınız.
Hazırladığınız formda; Kitap Adı, Yazarı ve Kitap Numarası kısımları boş geçilemeyecek. Kayıt ekleme gerçekleştiğinde “Kitap Kaydı Gerçekleşti”; Kitap Silme gerçekleştiğinde “Kitap Kaydı Silindi” uyarısını verecek. “Bul” düğmesine basıldığında Ekrana numarası girilen kaydı gösteren Datalist ve en alta veri tabanına eklenen kayıtları gösteren GridView eklenecek. Formun düzeni ve renkleri notla değerlendirilecektir. Yapılan uygulamayı “Kitaplik.aspx” olarak kaydediniz.
aspneysoru
Soruların devamını ve cevapları aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz…
[Yükleme bulunamadı.]

VERİTABANI ORGANİZASYONU 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 1. 1.       Veri tabanı yazılımı nedir, tanımlayınız ? 10p
 2. 2.       Veritabanını oluşturan nesnelerden üçünü yazınız ? 10p
 3. 3.       Alan adları belirlenirken dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız ? 10p
 4. 4.       Aşağıdaki cümleleri okuyarak D veya Y harfi koyunuz ? 16p
  1. ( ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
  2. ( ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
  3. ( ) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
  4. ( ) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
  5. ( ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır.
 5. 5.       Access programında sütun silme işlemi ………………………………………. görünümünde, satır silme işlemi  ……………………………………..görünümünde yapılır. 10p
 6. 6.       Aşağıda verilen boşluklara verilen kelimeleri doğru olarak yerleştiriniz? 16p

( metin   –   sayı   –   not   –   tarih/saat )

–          Girilecek olan verilerin sadece metin veya hem metin hem de sayı olduğu durumlarda kullanılan veri türüne ………………………………..denir.

–          Birden fazla satırdan oluşan, girilecek olan verilerin metin, üzerinde aritmetik işlem yapılmayacak sayı ve hem metin hem de sayılardan oluşabilen veri türüne …………………………denir.

–          Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan alanlar için kullanılan sayısal veri türüne ………………………..denir.

–          Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan veri türüne ………………………..denir.

 1. 7.       Birincil anahtar hangi görünümde tabloya eklenir ? 10p
 2. 8.       Aşağıdaki soruları cevaplayınız ? 18p


1. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formlar                             B) Tablolar

C) Sorgular                             D) Raporlar

2. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim                                 B) Giriş Maskesi

C) Resim Yazısı                      D) Varsayılan Değer

3. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli                               B) Geçerlilik Metni

C) Giriş Maskesi                     D) Varsayılan Değer

 

4. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60                                  B) =<60

C) >=60                                   D) <=60

5. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?

A) Giriş                                   B) Oluştur

C) Dış Veri                              D) Veri Tabanı araçları

 

6. aşağıdakilerden hangisi veritabanı maskelemesinde kullanılan karakter değildir ?

A) #                                        B) L

C) ?                                         D) {}

CEVAPLAR

 1. 1.       Veri tabanı yazılımı nedir, tanımlayınız ? 10p

“Veri tabanı yazılımı” veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya bilgiye aynı anda erişme olanağı tanıyan, verilerin düzenli bir şekilde saklanmasına imkan sağlayan yazılımlardır.

 1. 2.       Veritabanını oluşturan nesnelerden üçünü yazınız ? 10p

Tablolar, Formlar, Raporlar, Sorgular, Makrolar, Modüller

 1. 3.       Alan adları belirlenirken dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız? 10p

Alan adları belirlenirken 64 karakteri geçmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Alan adlarında boşluk bırakılabilir.

Bir tabloda ayni alan adı sadece bir kez kullanılabilir.

Alan isimlerinde nokta(.), ünlem(!), tırnak(‘), noktalı virgül(;) ve köşeli parantez([ ]) bulunamaz.

 1. 4.       Aşağıdaki cümleleri okuyarak D veya Y harfi koyunuz ? 16p
  1. (Y ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
  2. (D ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
  3. ( Y) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
  4. ( D) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
  5. (Y ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır.
 2. 5.       Access programında sütun silme işlemi VERİ SAYFASI görünümünde, satır silme işlemi  TASARIM görünümünde yapılır. 10p
 3. 6.       Aşağıda verilen boşluklara verilen kelimeleri doğru olarak yerleştiriniz? 16p

( metin   –   sayı   –   not   –   tarih/saat )

–          Girilecek olan verilerin sadece metin veya hem metin hem de sayı olduğu durumlarda kullanılan veri türüne METİN denir.

–          Birden fazla satırdan oluşan, girilecek olan verilerin metin, üzerinde aritmetik işlem yapılmayacak sayı ve hem metin hem de sayılardan oluşabilen veri türüne NOT denir.

–          Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan alanlar için kullanılan sayısal veri türüne SAYI denir.

–          Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan veri türüne TARİH/SAAT denir.

 1. 7.       Birincil anahtar hangi görünümde tabloya eklenir ? 10p

Tasarım

 1. 8.       Aşağıda verilen soruları cevaplayınız ? 16p

1.B, 2.B, 3.A, 4.C, 5.B, 6.D 

Web Tasarım ve Programlama Vize Sınav Soruları ve Cevapları

S.1)HTML ile basamaklanan stil sayfalan (CSS) kodlan arasında ne gibi fark vardır? Web tabanlı uygulamalarda CSS teknolojisini kullanmak nasıl bir avantaj sağlar? CSS tanımlamasında uyulması gereken kurallar nelerdir? Tanımlanmış CSS kuralları web tabanlı uygulamalara nasıl eklenir? Örnek vererek kısaca açıklayınız.

S.2)Aşağıda ekran çıktısı verilen örnekte olduğu gibi, CSS kurallarına göre bir kutu modeli tanımlaması yapılacak ve bu kutu modeli web tabanlı uygulamalarda, örneğin duyuru işlemlerinde kullanılacaktır. İlgili kutu modeli için CSS kodunu tanımlayarak örnek bir uygulama yazınız.

websoruica

S.3)
a)Web tabanlı uygulamalarda HTML formları nasıl işlenir? Kısaca açıklayınız.
b) Aşağıda bir web tabanlı uygulamada oturum açma işleminde kullanıcının parolası şifrelenmiş olarak girildiği halde başka bir kullanıcı tarafından bir şekilde ele geçirilmiştir. Bu gibi sorunların önlenebilmesi için ne gibi önerileriniz olabilir? Örnek vererek kısaca açıklayınız.

websoruicb

S.4)
a)Bir metin dosyasındaki veriler içersinde sesli harfleri bulacak, bunları metinden çıkartacak ve elde edilen metni farklı bir dosyaya kaydedecek olan bir programı PHP betik dilinde yazınız.
b)Bir metin dosyasındaki veriler içersinde Türkçe karakterleri bulacak, bunların her birini uygun bir İngilizce karaktere çevirecek ve elde edilen metni farklı bir dosyaya kaydedecek olan bir programı PHP betik dilinde yazınız.
Türkçe=> ıİöÖüÜçÇşŞğĞ
İngilizce => iIoOuUcCsSgG 

Cevaplar
1.HTML metin biçimlemede, CSS sayfanın görümünü düzenlemede kullanılır. Sayfa görünümü tablolar kullanılarak da yapılabilir. Ama CSS kullanılması işlemleri biraz daha hızlandırır. CSS kural tanımlamaları ve tanımlanan kuralları web uygulamasına ekleme işlemleri aşağıdaki gibi yapılabilir:

HTML Seçici
P{ color:red;}
Sınıf
.ornek{color:red;}
ID
#ornek{color:red;}
HTML tagına CSS ekleme
<p style="color:red;">
</P>
Web sayfasına CSS ekleme
<style type="text/css"> p {color:red;}
</style>
Web sitesine CSS ekleme
<link href="stil.css" rel="stylesheet">

2.PHP kullanarak kutu modeli oluşturmasına örnek aşağıda verilmiştir.

<?php
function kutu_stili() { ?>
<style type="text/css">
.kutu {
border: 1px solid #808080; float: left; width: 250px;
font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; background: #9 9 9 9FF; margin: 5px; text-align:justify;
}
.kutu-baslik {
font-size: 25px; font-weight: bold; color: white; background: #BB0000; padding: 5px; text-align: center;
}
</style>
<?php }
function kutu_baslangic( $baslik ) { ?>
<div class="kutu">
<div class="kutu-baslik"><?= $baslik ?></div>
<?php
}
function kutu_bitis() { ?>
</div>
<?php } ?>
Web sayfasında kutu modelinin kullanılması:
<html>
<head>
<?php include("kutu.php"); kutu stili(); 
</head>
<body>
<?php kutu baslangic( "Sınav Duyurusu" ); ?>
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Web Programlama dersi 1. arasınavı 01 Nisan 2011 Cuma günü yapılacaktır.<br/> <a href="http://ceng. ktu.edu.tr">Devamı...</a>
<?php kutu_bitis(); ?>
<?php kutu baslangic( "Ödev Duyurusu" ); ?>
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Web Programlama dersinin projeleri dönem sonunda teslim edilecektir.<br/>
<a href="http://ceng. ktu.edu.tr">Ayrıntılar...</a>
<?php kutu_bitis(); ?>
</body>
</html>

3-b)Eğer GET metodu kullanılmışsa girilen veriler adres çubuğunda görüneceğinden durumda sorun oluşturabilir Bu durumda POST metodu kullanılabilir.

4-
a)

<?php
$text = file get contents("dene.txt");
$sesli = "aeiioouuAEIiOOUU";
if (strlen ($text) > 0) {
$k = 0;
for ($i = 0; $i < strlen($text); $i++)
{
$bayrak = FALSE;
for ($j = 0; $j < strlen($sesli); $j++) if ($text[$i] == $sesli[$j])
{
$bayrak = TRUE; break;
}
if($bayrak == FALSE)
{
$ctext[$k] = $text[$i];
$k++;
}
file put contents("cdene.txt", $ctext);

b-)

<?php
$text = file get contents("dene.txt"); $turkce="ıİöÖüÜçÇşŞğĞ"; 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 20010-2011 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Web Programlama 1. Arasınav Soruları 
$ingilizce=,,iIoOuUcCsSgG";
if (strlen ($text) > 0)
for ($i = 0; $i < strlen($text); $i++)
for ($j = 0; $j < strlen($turkce); $j++) if ( $text[$i] == $turkce[$j] )
$text[$i] = $ingilizce[$j];
file put contents("cdene.txt", $text);
?>

Programlama Temelleri ve Nesne Tabanlı Programlama Dersi 1.Sınav Soru ve Cevapları

Soru 1 : Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.
I.C# programında ekrana herhangi bir şey yazdırmak için …………….. komutu kullanılır
II.C# programında tür dönüşümleri için ……………. komutu kullanılır.
III…………….. türü değişkenler 0 – 255 arasındaki tam sayı değerlerini alır.
IV.Metinsel değerleri saklamak için ……………. türü değişkenler kullanılır.
V.Kullanıcının yazdığı bir değeri değişkene almak için …………….komutu kullanılır.

Soru 2: Aşağıdaki değişken tanımlamalarının karşılarına doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu gösteren ifadeler koyunuz.
pt

Soru 3: Bir memur, yıllık toplam maaşı, 0 – 8800 TL arasındaysa %10, 8800 – 15000 TL arasındaysa %15, 15000 TL den daha büyükse %20 gelir vergisi ödemektedir. Toplam maaş miktarı girildiğinde kullanıcıya ödeyeceği gelir vergisi oranını gösteren programı yazınız.

static void Main(string[] args)
    {
      double maas;
      Console.Write("Maaş'ı giriniz = ");
      maas = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      if (maas <= 8800)
        Console.Write("Vergi oranı %10");
      if (maas > 8800 && maas <= 15000)
        Console.Write("Vergi oranı %15");
      if (maas > 15000)
        Console.Write("Vergi oranı %20");
      Console.ReadLine();
    }

Soru 4: İki kardeş arasında 4 yaş fark vardır. Küçük kardeşin yaşı verildiğinde büyük kardeşin yaşını gösterecek programı yazınız.

static void Main(string[] args)
    {
      int bYas, kYas;
      Console.Write("Küçük Kardeşin Yaşını Giriniz = ");
      kYas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      bYas = kYas + 4;
      Console.Write("Büyük kardeşin yaşı = " + kYas);

      Console.ReadLine();
    }

Soru 5: Bir mehter takımı tören geçişleri sırasında 2 adım ileri 1 adım geri şeklinde yürümektedirler ve attıkları her adımda yarım metre yol katetmektedirler. Dışarıdan metre cinsinden girilen mesafeyi, mehter takımının kaç adımda tamamlayacağını bulan programı yazınız.


static void Main(string[] args)
    {
      int metre, adimSayisi;
      Console.Write("Mesafeyi giriniz = ");
      metre = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      adimSayisi = (metre - 1) * 6 + 2;
      Console.Write("Adım sayısı = " + adimSayisi;

      Console.ReadLine();
    }

Web Tasarım Programlama 2. Dönem 2. Uygulama Asp.Net MasterPage Sınavı

Konu Sonunda Asp.Net MasterPage Sınavı soru ve cevaplarını indirebilirsiniz
aspnetmasterpage1
1-Yukarıdaki Tasarımı Oluşturup masterpage olarak kaydedin, kullanabileceğiniz css kodları

Ana div etiketi:
width: 780px;
margin: auto;
background-color: #FFFFFF;
ust div etiketi:

width: 780px;
height: 130px;
background-color: 	#004BAE;
sol div etiketi:

background-color: #004BAE;
border: thin solid #004BAE;
width: 160px;
margin: 10px;
float: left;
border-radius: 15px;
icerik div etiketi:

padding: 10px 10px 10px 0px;
width: 585px;
margin-top: 10px;
float: right;
alt div etiketi:

padding: 10px;
text-align: center;
background-color: #004BAE;
linkler
a {
	color: #FFFFFF;
	text-decoration: none;
}
linkler (hover)
a:hover {
	color: #00FF00;
}

aspnetmasterpage2

2-
Kullanıcı adı=admin şifre=1234 olarak giriş yapıldığında “OTURUM” sessionu oluşturulacaktır.session[“oturum”]=”basarili”; giris.aspx safyasının Page_load eventinde eğer oturum sessionunun değeri “basarili” ise notgirisi.aspx sayfasına yönlendirecektir. notgirisi.aspx safyasının Page_load eventinde eğer oturum sessionunun değeri “basarisiz” ise giris.aspx sayfasına yönlendirecektir..

aspnetmasterpage3

3-Şekildeki resme göre notgirisi.aspx master page sayfası kullanarak oluşturun.İki kişinin notlarını girdikten sonra bunları hesaplatıp ortalaması 44 den büyük olan kişinin durumuna geçti değilse kaldı yazan kodlar yazılacaktır.Oturumu Kapat butonuna basıldığında oturumu sonlandırıp giris.aspx sayfasına yönlendirilecektir.

[Yükleme bulunamadı.]

VERİTABANI ORGANİZASYONU DERSİ 2.DÖNEM 1.UYGULAMA SINAVI

id

Ad

Soyad

Yas

Cinsiyet

Şehir

Ülke

Maaş

2

Ahmet

Yılmaz

20

E

Ankara

Türkiye

2000

3

Mehmet

Efe

22

E

Bolu

Türkiye

2000

4

Ayşe

Can

23

B

İstanbul

Türkiye

5

Fatma

Ak

35

B

Ankara

Türkiye

3200

6

John

Smith

45

E

New York

USA

3000

7

Ellen

Smith

40

B

New York

USA

3500

8

Hans

Müller

30

E

Berlin

Almanya

4000

9

Frank

Cesanne

35

E

Paris

Fransa

10

Abbas

Demir

26

E

Adana

Türkiye

2000

11

Hatice

Topçu

26

B

Hatay

Türkiye

2200

12

Gülsüm

Demir

35

B

Adana

Türkiye

2000

1.Yukarıda verilen tabloyu (PERSONEL) oluşturunuz ve verilen kayıt girişlerini yapınız.
create table personel ( id int, ad varchar(50), soyad varchar(50), yaş int, cinsiyet varchar(2), sehir varchar(50), ülke varchar(50), maaş Money )

2.Maaş alanındaki bilgilerden “Türkiye” de yaşayanlara %10 ilave eden güncellemeyi yapınız.
UPDATE personel SET maaş = maas+maaş*10/100 WHERE ülke=”türkiye”;

3.Cinsiyeti Erkek olan personelin tüm bilgilerini listeleyiniz.
SELECT * FROM personel WHERE cinsiyet=”e”;

4.Ad, Soyad, Mail alanı listeleyin. (Mail adsoyad@hotmail.com)
SELECT Ad, Soyad, Ad+Soyad + “@hotmail.com” AS Mail FROM PERSONEL;

5.Maaşı 2000 ile 3500 arasında olan personel bilgilerini listeleyiniz.
SELECT * FROM personel WHERE maaş between 2000 and 3500;

6.Maaşı 2000,3000 ve 4000 olan personel bilgilerini listeleyiniz.
SELECT * FROM personel WHERE maaş in (2000,3000,4000);

7.Maaş bilgisi girilmeyen kayıtların ad,soyad,ülke bilgilerini listeleyiniz.
SELECT ad, soyad, ülke FROM personel WHERE maaş Is Null;

8.İsmi “A” ile başlayan kayıtların tüm bilgilerini listeleyiniz.
SELECT * FROM personel WHERE ad Like ‘A*’;

9.Personel ad,soyad,ülke ve maaş bilgilerini yaş bilgisine göre küçükten büyüğe sıralayınız.
SELECT ad, soyad, ülke, maaş FROM personel ORDER BY yaş ASC;

10.Ad alanı küçük, Soyad alanı büyük harf olacak şekilde maaş bilgisiyle listeleyin.
SELECT LCase(Ad) AS isim, UCase(Soyad) AS soyisim, Maas FROM PERSONEL;

11.Çalışanların kaç kişi olduğunu ve yaş ortalamasını bulun ve Sayı, Yaş_Ortalaması başlığı ile yazdırınız.
SELECT COUNT(Ad) AS Sayı, AVG(Yas) AS Yas_Ortalaması FROM PERSONEL;

12.Boş maaş alanlarına 2500 kayıt bilgisi güncellemesi yapınız.
UPDATE PERSONEL SET Maas = 2500 WHERE Maas IS NULL;

13.En yüksek ve en düşük maaş bilgilerini yan yana listeleyiniz.
SELECT MAX(Maas) AS [En yüksek Maaş], MIN(Maas) AS [En düşük Maaş] FROM PERSONEL;

14.Toplam kaç adet kayıt olduğunu listeleyiniz.
SELECT COUNT(id) AS [“Toplam Kayıt”] FROM PERSONEL;

15.Toplam ödenen maaş miktarını bulun ve gösterin.
SELECT Sum(Maas) AS ToplamÖdenenMaas FROM PERSONEL;

16.Ülkeye göre gruplama yaparak hangi ülkeden kaç kişi olduğunu listeleyiniz.
SELECT Ülke, Count(*) AS KisiSayısı FROM PERSONEL GROUP BY Ülke;

17.Ülke ve yaşa göre 30 yaş üstü personelin kaç kişi olduğunu listeleyiniz.
SELECT ülke, count(*) AS sayı FROM PERSONEL WHERE yas>30 GROUP BY ülke;

18.Cinsiyete göre yaş ortalamalarını ve kişi sayısını gösteren listelemeyi yapınız.
SELECT cinsiyet, avg(yas) AS yasort, count(*) AS sayı FROM PERSONEL GROUP BY cinsiyet;

19.Ülkeye göre maaş ortalamalarını , cinsiyet ve sayıları ile birlikte listeleyiniz.
SELECT ülke, cinsiyet, avg(maaş) AS maaşort, count(*) AS sayı FROM PERSONEL GROUP BY ülke, cinsiyet;

20.Ülke ve maaş ortalamalarını,cinsiyeti E olan ve personel sayısı 2 den küçük olanları listeleyiniz.
SELECT ULKE, AVG(MAAS) AS MAAS_ORT FROM PERSONEL WHERE CINSIYET=”E” GROUP BY ULKE HAVING COUNT(*)<2;

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları Ve Cevapları

1.) Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Yaşı giriniz=");

      byte yas = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

      if (yas >= 7)
Console.Write("Okula başlıyabilirsiniz.");

      else
Console.Write("Okula başlamak için daha küçüksünüz.");
Console.ReadKey();
}

2.) 0-100 arasındaki sayılardan 5’e tam bölünenleri ekranda gösteren programı yazınız.(10P)

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();
}

3) Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın kodunu yazınız.(15P)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz:");
short x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int fak = 1;
for (int i = 1; i <= x; i++)
{
fak = fak * i;
}
Console.WriteLine("{0} sayısının faktöriyeli:{1}", x, fak);
Console.ReadKey();
}

4) İnt veri tipinde tanımlanıp değerleri girilen dizinin en büyük elemanını bulan program kodunu yazınız.(15P)

static void Main(string[] args)
{ int[] dizi =new int[]{5,6,8,96,32,25,14,1,0,56};
int enb = dizi[0];
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
if (dizi[i] > enb)
enb = dizi[i];
Console.WriteLine(dizi[i]);
}
Console.WriteLine("Dizinin en büyük elemanı: {0}", enb);}

5.) Klavyen girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını yapan program kodunu yazınız.

static void Main(string[] args)
{
int x, y, top = 0;
Console.Write("Birinci sayıyı girniz:");
x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayıyı girniz:");
y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
for (int i = x; i <=y; i++)
{
top = top + i;
}
Console.WriteLine("{0} ve {1} sayıları arasındaki sayıların toplamı:{2}", x, y, top);
Console.ReadKey();
}

6.) Klavyeden girilen bir tam sayının karesini bulan metodu ve bu metodun program içerisinde kullanımını gösteren programın kodunu yazınız.

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
int s1, sonuc;
s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = KareAl(s1);
Console.WriteLine("{0} sayısının karesi: {1}", s1, sonuc);
}
static int KareAl(int sayi)
{
int karesi = sayi * sayi;
return karesi;
}

7.) Klavyeden “0” girilene kadar kaç adet sayı girildiğini bulan ve ekrana yazan, programın kodunu while döngüsü kullanarak yazınız.

static void Main(string[] args)
{
int i = 1, adet = 0;
while (i != 0)
{
i = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
adet++;
}
Console.WriteLine("Girilen satı adedi={0}", adet);
Console.ReadKey();
}