2008-2009 Mikrodenetleyiciler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

1-a) Mikrodenetleyici nedir?
b) Mikrodenetleyici çeşitlerinden iki tanesini yazınız.
2-a) Mikroişlemci nedir?
b) Mikrodenetleyici ve mikroişlemci arasındaki farkları yazınız.
3-RISC işlemcileri ile CISC işlemcileri arasındaki avantaj ve dezavantajları yazınız.
4-Mikrodenetleyici blok şemasını çiziniz.
5-a) Fiziksel yapılarına göre bellek çeşitlerini yazınız.
b)EEPROM bellekle Flash bellek arasındaki fark nedir?
6-Aşağıdaki boşluklara özellikleri verilen elektronik bellek çeşitlerini yazınız.
a) – kalıcı bellektir. b) – geçici bellektir.                                           
– enerji kesintisinde bilgileri saklar.- enerji kesintisinde bilgiler kaybolur.
– bilgiler silinip değiştirilebilir.- bilgiler silinip değiştirilebilir.
7-a) FB sayısını binary ve decimal şekilde gösteriniz.
b)00111111 sayısını decimal ve hexadecimal şekilde gösteriniz.
8-a) Etiket nedir?
b)Etiketlerde uyulması gereken üç kural yazınız.
9-Clock osilatör tiplerini yazınız. Kısaca açıklayınız.
10-a) PIC 16F84 ‘ün bellek yapısı hakkında bilgi veriniz.
b)Aşağıdaki adı verilen pinlerin ne olduklarını yazınız.
MCLR ________________           Vss    ______________
RA2  ________________           Vdd   ______________
RB5  ________________   
CEVAPLAR

 

  • microdenetleyici ile micro işlemci arasındaki fark ne ? 😮

  • pc

    ya bunun cevapları nı bulamıyor musunuz bu sorular ballı börek bize ne sorular soruyorlar 🙂 😳 😥 😮 😛

Pin It on Pinterest