AĞ TEMELLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

1)      Elektriksel gürültünün yoğun olduğu çevre şartlarında kullanımı en uygun olan bakır kablo çeşidi hangisidir? Uygulama alanlarına 3 örnek yazınız.(10P)

2)      Kalın ve ince koaksiyel kabloyu aşağıda verilen kriterleri kullanarak karşılaştırınız. (10P)

a.    Kullanılan Topoloji

b.    Esneklik

c.    Gürültüden Etkilenme

3)      Aşağıda şekilleri verilen ağ elemanlarını kullanarak, 3 bilgisayarı koaksiyel kablolu ağ yapısına göre birbirine bağlayan şekli çiziniz. (20P)

 

 


 

4)      Çift bükümlü kabloda tel çiftlerinin birbirine sarılı yapıda olmasının sebebi nedir? (10P)

5)      Konnektör nedir? Kısaca açıklayınız. (5P)

6)      Çift bükümlü kablo çeşitlerinin adlarını yazınız ve şekillerini çiziniz. (15P)

7)      Korumasız çift bükümlü kabloda düz bağlantı ve çapraz bağlantı nerelerde kullanılır? Yazınız. (10P)

8)      UTP Kablo Hazırlama aşamalarını basamaklar halinde kısaca yazınız. (20P)

Pin It on Pinterest