AĞ TEMELLERİ DERSİ DEĞERLENDİRME SINAVI SORULARIDIR.

1-) Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu, donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren ………………………………, veri haberleşmesini veri ağları üzerinden yapmaktadır. (6 puan)

 

2-) Bilgisayar ağları üzerindeki iletişim ……………………………………….(6 puan)

 

3-) Bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı ağlara …….………..…………… denir? (6 puan)

 

4-) Ağ topolojileri nelerdir? İsimlerini yazınız? (6 puan)

      …………………………………………………………………………………………………….

5-) Ağ cihazlarından 5 tanesini yazınız? (6 puan)

 

      …………………………………………………………………………………………………….

6-) Modemler bilgisayardaki verileri yani ……………….. sinyali, ………………. sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. (6 puan)

 

7-) Bağlantı şekillerine göre ADSL modemler nelerdir? (6 puan)


      ………………………………………………………………………………………………………

😎 ………………………………, iletişim kanalının kapasitesini belirler; …………………………… ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur. (6 puan)

 

9-) Kullanıcılara hizmet etmekle yükümlü bilgisayar veya programlarına ……………….denir.(6 puan)

 

10-) ………. başvuru modeli ……… tarafından tanımlanmış ve ağ uygulamasında kullanılan örnek bir modeldir. (6 puan)

 

11-) OSI başvuru modelinde bulunan katmanlar nelerdir? (10 puan)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12-) Yıldız Topolojisini şekil çizerek açıklayınız? (15 puan)

 

13-) Hub ve Anahtar Cihazı (Switch) arasındaki en önemli özellik nedir? Açıklayınız? (15 puan)

Pin It on Pinterest