AĞ TEMELLERİ DERSİ MODÜL DEĞERLENDİRME SINAVI

1.       Topoloji nedir?

2.       Ağ topolojilerinin isimlerini yazınız ve şekillerini çiziniz.

3.       Ağ topolojilerinin avantaj ve dezavantajlarını yazınız.

4.       Ağların yerleşim şekillerine göre çeşitlerini yazarak kısaca açıklayınız.

5.       Ağ Kartı( NIC- Network Interface Kart ) hakkında bilgi veriniz.

6.       HUB ve Anahtar (switch)   hakkında bilgi veriniz. Aralarındaki farkı yazınız.

7.       Yönlendirici ( Router ) hakkında bilgi veriniz.

8.       Geçit Yolu (Gateway) hakkında bilgi veriniz.

9.       Güvenlik Duvarı (Firewall) hakkında bilgi veriniz.

10.   Ağ adres çevrimi (NAT) hakkında bilgi veriniz.

11.   OSI’ ye neden ihtiyaç duyulmuştur? Yazınız.

12.   OSI katmanlarını kısaca açıklayınız.

13.   Protokol nedir? Yazınız.

14.   TCP/IP referans modelini kısaca açıklayınız.

15.   Eşten – eşe (Peer to peer) iletişim nedir? Kısaca açılayınız.

16.   TCP’nin görevi nedir? Yazınız.

17.   Sunucu (Server) ve İstemci (client) nedir?

18.   Bir MSN görüşmesinde mesajlar bilgisayar arasında nasıl aktarılır? Bildiklerinizi yazınız.

19.   Okulumuzun bilgisayar ağı ve çalışması hakkında bildiklerinizi yazınız.

20.   İnternet bant genişliği 1024 Kb olan bir bağlantıyla 100MB lık bir dosya yaklaşık olarak ne kadar zamanda indirilir?

  • süheyla beler

    ya bizim hoca networçü bize çok zor sorular soruyo bunlar bizim hocanın yanında ki sorula ne ki hiç benzemiyo 🙁 :-?:

Pin It on Pinterest