BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR

SORU 1: Erişimi talep eden yerine bir başka program tarafından kullanımda olan ve değişikliğe uğrama ihtimali olan dosya hangisidir?
[a] Yedek dosyası, [b] Gizli dosya, Salt-oku (R/O) dosya, [d] Kilitli dosya, [e] Konfigürasyon dosyası, [f] Profil dosyası, [g] Sistem dosyası, [h] Kurtarılmış dosya

  SORU 2: Microsoft Backup yazılımı ile yapılan yedekleme işleminden sonra hangi yaklaşım arşiv bayraklarını temizler?
[a] Fark yedekleme (Differential backup), [b] Değişenleri yedekleme (Incremental backup), a ve b, [d] Yedekleme işleminin arşiv bayraklarıyla ilgisi yoktur. [e] Paylaşılan sürücüler arasında yedekleme, [f] Taşınabilir ortama yedekleme, [g] Başka bir fiziksel sürücüye yedekleme, [h] Aynı sürücüye yedekleme

  SORU 3: Bir bilgisayarı bir yazıcıya adamak yerine, yazıcıları ağlara bağlamak için tasarlanmış, bu işe tahsis edilmiş küçük kutuya verilen isim nedir?
[a] Dosya sunucusu (file server), [b] Yerel yazıcı, Ağ sunucusu, [d] Yazdırma sunucusu (print server), [e] İletişim kutusu, [f] Paylaşılan yazıcı, [g] Yazıcı ekleme sihirbazı, [h] WinFax yazılımı

  SORU 4: Yerel ağlarda faks sunucusu olarak kullanılan (paylaşılan) aygıt hangisidir?
[a] Ağ kartı, [b] Ses kartı, CD-ROM sürücü, [d] Yerel yazıcı, [e] Ağ yazıcısı, [f] Modem, [g] Görüntü kartı, [h] MPEG kartı

  SORU 5: Yerel ağ üzerindeki bütün özel TCP/IP adreslerini modeme ait tek bir TCP/IP adresine dönüştüren protokolün ismi nedir?
[a] NAT, [b] PPP, SLIP, [d] FTP, [e] ICMP, [f] SMTP, [g] POP3, [h] ISDN

  SORU 6: Bir yönetici olarak yerel ağdaki tüm bilgisayarlara 192.168.X.Y biçiminde değişmeyen IP’ler atadığınızı düşünerek bu IP’nin türünü belirtiniz.
[a] İyi bilinen port numaraları, [b] MAC adresi, IPX/SPX, [d] Sanal IP, [e] Dinamik IP, [f] Statik IP, [g] NAT, [h] PPP

  SORU 7: TCP/IP protokolü kullanan bir bilgisayar farklı uygulamalarla ilgili iletişimini hangi öğeye göre ayırır?
[a] IP, [b] MAC adresi, Soket (socket), [d] Port numarası, [e] Hizmet, [f] MS Windows, [g] Samba, [h] FTP


 SORU 9: Çok kullanıcılı oyun yazılımlarında günümüzde tercih edilen mimari aşağıdakilerden hangisidir?
[a] Peer-to-peer (noktadan noktaya), [b] Client/server (İstemci/sunucu), Novell, [d] NetBEUI, [e] IPX/SPX, [f] TCP/IP, [g] Paralel kablo bağlantısı, [h] Kros kablo (crossover cable)

  SORU 10: Çok yaygın oynanan Doom ve Quake serisi çok kullanıcılı oyunlarda son zamanlarda TCP yerine UDP protokolünün tercih edilmesinin muhtemel nedeni nedir?
[a] Güvenilirlik, [b] Kullanım kolaylığı, Uyumluluk, [d] Ucuzluk, [e] Hız, [f] MS Windows XP, [g] DHCP, [h] Hiçbiri

  SORU 11: Telefon şirketleri tarafından döşenen hatları kullanan, sürekli Internet’e bağlı olma özelliği taşıyan yeni teknolojinin ismi nedir?
[a] NetBEUI, [b] IPX/SPX, Sniffer, [d] DSL, [e] Dial-up, [f] Internet paylaşımı, [g] D kanalları, [h] Leased line modem

  SORU 12: “Telefon bağlantınızdaki tek kullanıcı olduğunuzdan, daima hat üzerindeki bağlantı bant genişliğinin tümünü kullanırsınız.” Hangi internet bağlantı teknolojisinden söz ediliyor?
[a] Dial-up, [b] DSL, Kablolu modem, [d] ISDN, [e] Head-End, [f] Sniffer, [g] V90, [h] Broadcast (yayınlama)

  SORU 13: Truva atı (trojan), tele-kulak gibi saldırı yazılımları (donanımdan yazılıma doğru sıralandığında) OSI modelinin hangi katman(lar)ını hedeflerler?
[a] 1-2, [b] 3-4, 5, [d] 6, [e] 7, [f] 8-9, [g] Hepsi, [h] Hiçbiri

  SORU 14: Parola hırsızlığı, sistem yöneticisi yetkilerini izinsiz kullanma niyetinde olan saldırı yazılımları (donanımdan yazılıma doğru sıralandığında) OSI modelinin hangi katmanını hedeflerler?
[a] 1-Fiziksel, [b] 2-Veri bağlantısı, 3-Ağ, [d] 4-İletim, [e] 5-Oturum, [f] 6-Sunu, [g] 7-Uygulama, [h] Hiçbiri

  SORU 15: Kaynak ve hedef adreslerine bakarak uygun olmayan adres aralıklarına izin vermemek biçiminde işleyen güvenlik (savunma) yaklaşımı hangisidir?
[a] Paket filtreleme, [b] Güvenlik duvarı (firewall), DMZ (Demilitarized zone), [d] Tahrif edilmiş adresleme (spoofing), [e] PASV modu, [f] TCP/IP mesajı, [g] ping of death, [h] echo

  SORU 16: Mesaj adreslerindeki portları denetleyerek veya belirli uygulama mesajlarının içeriğini denetleyerek uygulama katmanındaki yüksek trafiği inceleme biçiminde işleyen güvenlik (savunma) yaklaşımı hangisidir?
[a] Paket filtreleme, [b] Güvenlik duvarı (firewall), DMZ (Demilitarized zone), [d] Tahrif edilmiş adresleme (spoofing), [e] PASV modu, [f] TCP/IP mesajı, [g] ping of death, [h] echo

  SORU 17: Hangisi bilgisayar ağı kurmanın neden(ler)i hangileridir?
[a] Internet’e bağlanmak, [b] Kaynakları paylaşmak, Bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak, [d] Bilgiyi paylaşmak, [e] Ucuza bilgisayar sahibi olmak, [f] Yazılımda standartlaşma, [g] Veri güvenliği sağlamak, [h] Bilgisayar virüslerine karşı korunmak.

  SORU 18: Sabit diske sahip olmayan fakat ağ kartı üzerinde bulunan bir ROM bellekten kendilerini açarak (boot) çalışan bilgisayarların, gerek işletim sistemi gerekse uygulama programlarını yükledikleri bilgisayar türüne ne isim verilir?
[a] Yazıcı sunucusu, [b] Web sunucusu, Veri tabanı sunucusu, [d] Dosya sunucusu, [e] Internet servis sağlayıcı (ISS), [f] Hiçbiri.

  SORU 19: Sadece klavye ve monitörden oluşan, kendi başına bir bilgisayar olmayan ve bir ana bilgisayara bağlanarak çalışan donanım aygıtına verilen isim nedir ?
[a] Terminal, [b] İstemci (client), Sunucu (Server), [d] Veri tabanı, [e] Yönlendirici (router), [f] Ağ geçidi (gateway), [g] Tekrarlayıcı (repeater), [h] Hiçbiri.

  SORU 20: Hangisi ağ işletim sistemidir ?
[a] MS Windows 3.1, [b] MS Windows 98, MS Windows NT Server, [d] MS Windows 2000 Server, [e] UNIX, [f] Linux, [g] MS-DOS, [h] Novell

  SORU 21: Ağ üzerinde bir jeton (token) kalıbının dönmesi biçiminde işleyen ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir ?
[a] İstemci / sunucu mimarisi, [b] Türdeş (peer-to-peer) mimari, Doğrusal yapı, [d] Halka yapı, [e] Yıldız yapı, [f] Tümü, [g] Hiçbiri.

  SORU 22: Ağdaki tüm bilgisayarların bir hub’a bağlandığı topoloji aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
[a] İstemci / sunucu mimarisi, [b] Türdeş (peer-to-peer) mimari, Doğrusal yapı, [d] Halka yapı, [e] Yıldız yapı, [f] MAN, [g] WAN, [h] Hiçbiri.

  SORU 23: MAC adresi, hangi aygıtla ilgili bir kavramdır ?
[a] CD-ROM ve DVD-ROM, [b] Klavye ve fare, Çevresel donanım, [d] ROM ve RAM bellek, [e] Ağ kartı ve modem, [f] Kesintisiz güç kaynağı, [g] Ağdaki bir MacIntosh marka bilgisayar, [h] Web sitesi.

  SORU 24: Bir bilgisayar ağında zayıflayan sinyallerin daha uzak mesafelere ulaştırılmasını sağlamak üzere hangi donanım aygıtı kullanılır ?
[a] Ağ kartı, [b] Tekrarlayıcı (repeater), Leased line modem, [d] Yönlendirici (router), [e] Geçit (gateway), [f] Hub, [g] Hiçbiri.

  SORU 25: Bir hub kullanılarak UTP türü kablo ile yapılan ağda her bir kablo uzunluğu kaç metreden uzun olamaz ?
[a] 2 metre, [b] 10 metre, 50 metre, [d] 100 metre, [e] 1000 metre, [f] UTP kablo ile kablo uzunluğu kısıtı yoktur, [g] UTP kablo ile ağ kablolaması yapılmaz.

  SORU 26: Aşağıdakilerden hangisi ağ standardı değildir ?
[a] Samba, [b] ArcNet, Token ring, [d] Ethernet, [e] Gigabit ethernet, [f] FDDI, [g] ATM, [h] ISDN

  SORU 27: T konnektörler ve 93 ohmluk direnç olan sonlandırıcılar (terminator) kullanılarak hazırlanan ethernet ağında kullanılan kablo aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
[a] 50 ohm koaksiyel kablo, [b] 75 ohm TV anten kablosu, 93 ohm koaksiyel ağ kablosu, [d] CAT5 UTP kablo, [e] İki telli zil kablosu, [f] Dört telli telefon kablosu, [g] Fiber optik kablo, [h] Tüm tipler kullanılabilir.

  SORU 28: “Dolanmış çift tel, eş eksenli (koaksiyel) kablo, fiber optik kablo”, OSI katman modelinin hangi katmanının bir parçasıdır ?
[a] Fiziksel katman, [b] Veri hattı katmanı, Ağ katmanı, [d] Taşıma katmanı, [e] Oturum katmanı, [f] Sunum katmanı, [g] Uygulama katmanı, [h] Kabloların katmanlarla ilgisi yoktur.

  SORU 29: Internet’te gönderilen her paketin adresinde ulaşacağını garanti etmeyen protokol hangisidir ?
[a] TCP, [b] UDP, Telnet, [d] http, [e] smtp, [f] ftp, [g] Hiçbir protokol ulaşma garantisi vermez.

SORU 30: Internet’te bulunmak isteyen her bilgisayarın sahip olması gereken özellik hangisidir ?
[a] Modem, [b] Ethernet kartı, Port, [d] Net BEUI protokolü, [e] IP numarası, [f] IPX / SPX, [g] Ağ geçidi, [h] Router

  SORU 31: Bir bilgisayar iletimdeyken yerel ağ üzerindeki tüm diğer bilgisayarlar iletilen veriyi alabilirler. Bu özelliğe ne denir ?
[a] CSMA / CD, [b] Ağ topolojisi, Yayınlama (broadcast), [d] Simge iletme (token passing), [e] Bükülmüş çift (twisted pair), [f] Sinyal hızı, [g] Aygıt paylaşımı, [h] Internet paylaşımı

  SORU 32: Tek yönlü trafik için kaç tane fiber kablo gerekir ?
[a] Bir, [b] İki, Üç, [d] Dört, [e] Hazırlanan ağa göre değişir, [f] Kullanılan hub’a bağlıdır, [g] Tek yönlü trafik olmaz, [h] Hiçbiri

  SORU 33: Elektroniğin başka alanlarında da kullanılan fakat bir fiberi paylaşan bütün kullanıcılardan gelen bağımsız trafiği, fiberin diğer ucunda birbirinden ayırabilecek bir tek bileşik sinyalde toplayan aygıtın adı nedir ?
[a] Trank (trunk), [b] Çoğullayıcı (multiplexer), DSL, [d] Token ring, [e] CSU/DSU, [f] Frame relay, [g] ATM.

  SORU 34: Sinyalleri iletmek ve almak için ayrı tellerin bulunması, iki bilgisayarın aynı anda veri iletebilmesini sağlayan işleme verilen isim nedir ?
[a] Null modem, [b] Half duplex, Full duplex, [d] 25-pin DSUB Female, [e] Doğrudan kablo bağlantısı, [f] Tokalaşma (handshake), [g] Protokol yığını, [h] Laplink kablosu.

  SORU 35: Dinleme, çarpışma (collision) ve çarpışma saptama (collision detection) kavramları hangi ağ türüne ait özelliklerdir ?
[a] Token ring, [b] Doğrudan kablo bağlantısı, Ethernet, [d] Fiber optik bağlantı, [e] İstemci/sunucu mimarisi, [f] Çapraz (crossover) kablo, [g] Hiçbiri.

  SORU 36: “Frekans sıçraması (frequency hop), doğrudan dizi (direct sequence), darbe konumlandırma (pulse positioning)” gibi kavramlar hangi standarda aittir ?
[a] Kızılötesi, [b] Radyo, Kablosuz 802.11, [d] RG-58, [e] Fiber optik, [f] Doğrudan kablo bağlantısı, [g] Unix/Linux

  SORU 37: Windows ile Linux arasıdan dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için çoğu Linux dağıtımında (paketinde) bulunan yazılım parçasının adı nedir ?
{a] Windows Explorer, [b] ping, tracert, [d] Telnet, [e] Linux Samba, [f] regedit, [g] sysedit

  SORU 38: Bilgisayarınızdan bir sunucuya dosya gönderme işlemini nasıl isimlendirirsiniz?
[a] upload, [b] download, password, [d] extract, [e] authentication, [f] login, [g] logout, [h] setup.

  SORU 39: Bir yerel ağda TCP/IP protokolü ile bir ana bilgisayardan yapılmış Internet bağlantısını paylaşmak için hangi özelliklerin belirtilmesi zorunlu olarak gereklidir? (Tüm doğru seçenekleri işaretleyiniz.)
[a] IP adresi, [b] Alt ağ maskesi, Varsayılan ağ geçidi, [d] DNS alanları, [e] hosts dosyası, [f] services dosyası, [g] NetBEUI protokolü.

  SORU 40: Dosya paylaşımından daha fazla beklentisi olmayan bir yerel ağ için en hızlı protokol öneriniz hangisidir ?
[a] TCP/IP, [b] IPX/SPX, NetBEUI, [d] Telnet, [e] SMTP, [f] FTP, [g] http, [h] Ethernet.

  SORU 41: Bir giriş/çıkış portuna veya bellek bloğuna yüksek hızda büyük veri transfer etmek üzere kullanılan yaklaşımın adı nedir ?
[a] IRQ, [b] ROM, RAM, [d] DMA, [e] Chipset (yonga takımı), [f] Veri yolu, [g] İşlemci (CPU).

  SORU 42: Internet servis sağlayıcısı ile bilgisayarınızın modemi arasındaki bağlantı nedeniyle kullanılan ve ISO katman modelinin 2. katmanında (veri bağlantısı katmanında) yer alan protokol hangisidir ?
[a] PPP veya SLIP, [b] HTTP veya FTP, SMTP veya POP3, [d] Samba, [e] Unix/Linux, [f] İyi bilinen port adresleri (well known port
addresses).

  SORU 43: Bir yerel ağda bilgisayarımızın otomatik olarak IP numarası almasını sağlayan protokol hangisidir ?
[a] TCP, [b] UDP, PPP, [d] Novell, [e] DHCP, [f] POP3, [g] Hiçbiri.

  SORU 44: Evdeki bilgisayarımızı diskindeki MP3 dosyalarını paylaşmak üzere bir Internet sunucusu (server) olarak kullanmak istersek aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız olur ?
[a] Sanal IP (virtual IP), [b] IP havuzu, Dinamik IP, [d] Statik IP, [e] DNS sunucu, [f] Multimedya klavye, [g] PS/2 fare, [h] Tekrarlayıcı (repeater).

  SORU 45: TCP/IP mantıksal adreslerini fiziksel adreslere dönüştürmek amacıyla kullanılan protokol hangisidir ?
[a] DNS, [b] ARP, Çerçeve (frame), [d] NetBEUI, [e] Ağ maskesi (netmask), [f] Sanal IP (virtual IP), [g] FTP.

  SORU 46: Bir yönlendirme tablosu aşağıdaki aygıtlardan hangisinde bulunur ?
[a] Hub, [b] Switch, Repeater, [d] Modem, [e] Ethernet kartı, [f] Router, [g] Sonlandırıcı (terminator).

  SORU 47: Internet’e bağlı bir yerel ağı dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korumak için kullanılan yazılım ve/veya donanıma verilen isim nedir ?
[a] Router, [b] Hub, Switch, [d] Ethernet kartı, [e] Güvenlik duvarı (firewall), [f] Yönlendirme tablosu, [g] Hiçbiri.

  SORU 48: Telnet, FTP, SMTP, DNS protokol ve kavramları, OSI katman modelinin hangi katman(lar)ında yer alırlar ?
[a] Sunu (presentation) ve uygulama (application), [b] Oturum (session) ve İletim (transport), Ağ (network) [d] Veri bağlantısı (data link) ve fiziksel (physical), [e] Hepsi.

  SORU 49: Internet’e yerel ağ aracılığı ile bağlı bir bilgisayara birden fazla ağ protokolü yüklenebilir mi ?
[a] Hayır, yüklenemez. [b] Evet; yüklenebilir. Evet; ama sadece TCP/IP ve IPX/SPX birlikte yüklenebilir. [d] Bilgisayarın işlemcisine (CPU) bağlıdır. [e] Birden fazla protokol yüklemeye gerek yoktur; hangisi yüklense aynı sonuç alınır. [f] En hızlı protokol yüklenmelidir.

  SORU 50: OSI katman modelinin 7 tane olan katmanları alfabetik sırayla sayıldığında şöyledir: 1. Ağ (network), 2. Fiziksel (physical), 3. İletişim (transport), 4. Oturum (session), 5. Sunu (presentation), 6. Uygulama (application), 7. Veri bağlantısı (data link). Katmanları donanım düzeyinden yazılım düzeyine göre sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
[a] 1,3,5,7,2,4,6 [b] 2,4,6,1,3,5,7 2,7,1,4,3,6,5 [d] 1,2,3,4,5,6,7 [e] 2,7,1,3,4,5,6 [f] Hiçbiri

  SORU 51: Bir bilgisayarda ağ kartı (veya ağ bağlantı aygıtı) aşağıda belirtilen bağlantı arabirimlerinden hangisine takılabilir (hangisi ile ilişkilendirilebilir) ?
[a] ISA, [b] PCI, USB, [d] PCMCIA, [e] Hepsi

  SORU 52: Aşağıdaki donanım parçalarından hangisi telefon ağlarında kullanılır ?
{a] T konnektör, [b] RJ45 konnektör, RJ11 konnektör, [d] 50 ohm sonlandırıcı (terminator), [e] CAT5 kablo, [f] 50 ohm eş eksenli (coax) kablo, [g] Patch (yama) kablosu.

  SORU 53: Bir yerel ağı fiziksel olarak gerçekleştirmeden önce hangi konuyu önemle denetlemeniz gerekir ?
[a] Bir etiketleme makinasının bulunması, [b] Telefon kablolamasının işler halde olması, Havanın yağışsız olması, [d] Binanın toprak hattı düzenlemesinin yapılmış olması, [e] Bina yöneticilerinin yerlerinde bulunması, [f] Bina duvarlarının badanasız olması, [g] Binada Internet bağlantısının bulunması.

  SORU 54: Çekirdek cam fiberinin ve çekirdeği çevreleyen kaplama camın boyutu, fiber üzerinden yayılımı boyunca ışığın frekansını ve ışığın yayılım yönünü belirler. Işığın yayılım yönüne göre kaç çeşit fiber vardır ?
[a] Çok modlu ve tek modlu, [b] Monokrom ve renkli, SC ve ST, [d] Dört adet bükülmüş çift, [e] Hiçbiri.

  SORU 55: RJ45 pensesi ne işe yarar ?
[a] Kabloları prize bağlamaya, [b] Eş eksenli (coax) kabloya T konnektör bağlamaya, Eş eksenli kabloya sonlandırıcı (terminator) bağlamaya, UTP kabloya RJ45 konnektör bağlamaya, [d] Hub’ın elektrik prizine bağlanmasına, [e] Plenum hazırlanmasına, [f] RJ11 konnektörlerin telefon kablolarına bağlanmasına.

  SORU 56: Aşağıdaki Internet erişim türlerinden hangisinin en hızlı olması beklenir ?
[a] 56K sayısal modem, [b] 33.6K analog modem, 128K ISDN, [d] 64K ISDN, [e] Kablolu modem, [f] RADSL, [g] Hepsi aynı hızda çalışır, [h] İşlemcinin (CPU) hızına bağlıdır.

  SORU 57: ping komutunun kullandığı protokol hangisidir ?
[a] DNS, [b] ICMP, http, [d] URL, [e] PPP, [f] FTP, [g] Mandrake, [h] SMTP.

  SORU 58: Verilerin en iyi hangi yoldan iletileceğine karar veren, yönlendiricilerin çalıştığı OSI katmanı hangisidir?
[a] Uygulama, [b] Sunu, Oturum, [d] İletim, [e] Ağ, [f] Veri bağlantısı, [g] Fiziksel, [h] Hepsi

  SORU 59: Göndericiden, alıcıya iletilen bölümlere ayrılmış verinin tekrar düzenlenmesinden sorumlu olan OSI katmanı hangisidir?
[a] Uygulama, [b] Sunu, Oturum, [d] İletim, [e] Ağ, [f] Veri bağlantısı, [g] Fiziksel, [h] Hepsi

  SORU 60: Internet ortamında dosya transferini gerçekleştiren protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 61: E-posta gönderirken sağladığı servislerden yararlanılan protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 62: İki sistemin birbirine uzaktan bağlanarak yönetimini gerçekleştiren protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 63: Ağ üzerinde temel anlamda gözlem ve yönetim işlemlerini gerçekleştiren protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 64: Servis tipi, port numarası ve IP adresi üçlüsünden oluşan kavrama verilen isim nedir?
[a] Uygulama, [b] Intranet, Extranet, [d] Socket, [e] UDP, [f] TCP, [g] tracert, [h] netstat

  SORU 65: Port numaraları 0-65535 arasındadır. İyi bilinen port numaraları (well known port numbers) hangi aralıktadır?
[a] 1-255, [b] 0-512, 1-1024, [d] 1-2048, [e] 0-4096, [f] Yalnız 21, 25, 80 ve 110, [g] 0-32767, [h] 0-65535

  SORU 66: Aynı anda birden çok verinin (bant genişliği) iletilmesini sağlayan iletim hatlarına verilen isim nedir?
[a] A sınıf IP, [b] Alt ağ, ISS (Internet servis sağlayıcı), [d] Omurga (backbone), [e] Yerel ağ (LAN), [f] Metropolitan ağ (MAN), [g] Geniş alan ağı (WAN), [h] NAP (Network access point)

  SORU 67: C sınıfı IP numarası, kaç bitlik bir adrestir?
[a] 8-bit, [b] 16-bit, 24-bit, [d] 32-bit, [e] 48-bit, [f] 64-bit, [g] 128-bit, [h] IP’nin bitlerle ilgisi yoktur.

  SORU 68: Bir ağın adresini (alt ağ adresini) belirlemek için hangi bilgilerden yararlanılır?
[a] IP ve ağ maskesi, [b] IP ve port numarası, IP ve MAC adresi, [d] IP ve IP sınıfı, [e] IP ve ağ geçidi, [f] IP ve DHCP, [g] Ağ maskesi ve port numarası, [h] Socket bilgileri

  SORU 69: Veri paketlerinin farklı alt ağlarda gezinebilmesini sağlayan aygıtın adı nedir ?
[a] Hub, [b] Switch (anahtar), Repeater (tekrarlayıcı), [d] Ağ kartı, [e] Modem, [f] Router (yönlendirici), [g] KGK (UPS), [h] Token ring ağ kartı

  SORU 70: Bir veri paketinin Internet’te dolaşabilmesi için tanımlanan maksimum yaşam süresine verilen kısa isim nedir?
[a] IP, [b] TTL, time, [d] date, [e] ICMP, [f] DNS, [g] DMA, [h] SCSI

  SORU 71: DNS sunucusu yerine kullanılan “isimler dosyasının” adı nedir?
[a] autoexec.bat, [b] config.sys, services, [d] linuxconf, [e] hosts, [f] samba, [g] root, [h] admin

  SORU 72: Internet hatları üzerinden telefon konuşması yapılabilmesi yaklaşımına verilen isim nedir?
[a] DSL, [b] ISDN, ATM, [d] FDDI, [e] VoIP, [f] Devre anahtarlama, [g] Paket anahtarlama, [h] Ethernet

  SORU 73: WEB sayfalarının yedeklenerek kolayca erişilmesini sağlayan sunuculara verilen isim nedir?
[a] Dosya sunucusu, [b] WEB sunucusu, DNS sunucusu, [d] E-posta sunucusu, [e] Veri tabanı sunucusu, [f] Proxy sunucusu, [g] Internet sunucusu, [h] Sunucu/istemci

  SORU 74: 110 numaralı port ile çalışan ve sunucudan e-postanın alınmasına yönelik olarak işleyen protokolün adı nedir?
[a] SMTP, [b] POP3, FTP, [d] http, [e] Telnet, [f] ICMP, [g] SNMP, [h] PPP

  SORU 75: 119 numaralı (güvenli ise 563 numaralı) portu kullanarak haber gruplarına erişilmesini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
[a] NNTP, [b] SNMP, [b] ICMP, SMTP, [d] Telnet, [e] MIME, [f] NAT, [g] PPP, [h] VPN

  SORU 78: Bir ethernet kartına sahip, TCP/IP protokolü yüklü ama ağa bağlı olmayan bir bilgisayarın IP numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
[a] 10.1.1.11, [b] 192.168.1.5, 212.175.16.23, [d] 127.0.0.1, [e] 255.255.255.0, [f] 255.255.0.0, [g] 1.1.1.1, [h] 255.255.255.192

  SORU 79: Adresi 192.168.1.0 olan ağda en çok kaç tane bilgisayar bulunabilir?
[a] 256, [b] 255, 254, [d] 253, [e] 252, [f]251, [g] 128, [h] 1024

  SORU 80: Kullandığınız bilgisayardan bir başka bilgisayara olan kullanılabilir Internet yollarından birisini öğrenmek için hangi komutu kullanırsınız?
[a] ping, [b] netstat, sniffer, [d] Internet Explorer, [e] Netscape, [f] traceroute, [g] Hyperterminal, [h] linuxconf

  SORU 81: Kullandığınız bilgisayarın o anki port kullanım durumunu gözlemlemek için hangi programı kullanırsınız?
[a] ping, [b] netstat, sniffer, [d] Internet Explorer, [e] Netscape, [f] traceroute, [g] Hyperterminal, [h] linuxconf

  SORU 82: DNS, FTP, HTTP gibi protokoller hangi TCP/IP katmanında görev yaparlar?
[a] Ağ, [b] Internet, İletim, [d] Uygulama, [e] Fiziksel, [f] Sunu, [g] Oturum, [h] Veri bağlantısı

  SORU 83: OSI’nin fiziksel ve veri bağlantısı katmanları TCP/IP’nın hangi katmanı tarafından gerçekleştirilirler?
[a] Uygulama, [b] İletim, Internet, [d] Ağ, [e] Sunu, [f] Oturum, [g] Veri bağlantısı, [h] Fiziksel

  SORU 84: WEB sayfaları ile ilgili protokol hangisidir?
[a] ICMP, [b] PPP, Telnet, [d] FTP, [e] SMTP, [f] POP3, [g] http, [h] SLIP

  SORU 85: Novell işletim sisteminin temel protokolü hangisidir?
[a] TCP/IP, [b] NetBEUI, IPX/SPX, [d] Samba, [e] SLIP, [f] TCP, [g] UDP, [h] NetBIOS

  SORU 86: MS Windows 2000 ve NT işletim sistemlerinde kullanılan sniffer yazılımı hangisidir?
[a] Performance Monitor, [b] Network Monitor, Sniffer Portable, [d] Ksniffer, [e] netstat, [f] tracert, [g] ping, [h] arp

  SORU 87: İki bilgisayarın IP adreslerinin çakışması durumunda ne olur?
[a] Bilgisayarlardan en az biri ağda işlemez, [b] Bilgisayarların ağ kartları arızalanır, Normal şekilde çalışırlar, [d] Gönderilen paketler bazen yanlış adrese gider, [e] Ağda çarpışma olasılığı artar, [f] Hiçbiri

  SORU 88: WhatsUp yazılımının işlevi nedir?
[a] Yerel ağı izleme ve hata belirleme, [b] Yabancı saldırıları önleme, Paket filtreleme, [d] Kullanıcıları denetleme, [e] Internet’e çok büyük paketler gönderebilme, [f] Hiçbiri

  SORU 90: Bilgisayar ağı ortamında ortak bir amaç doğrultusunda bireylerin ortaklaşa çalışmasına verilen isim nedir?
[a] Dosyaları toparlamak, [b] Dosyaları gözden geçirmek, Dosyaları elden ele dolaştırmak, [d] Dosyaları paylaşılan bir dosya alanında düzenlemek, [e] İşbirliği, [f] Topla-ve-derle, [g] Entegrasyon, [h] Storyboard

  SORU 91: Bileşik Hizmetler Sayısal Ağı ismiyle bilinen Internet erişim seçeneğinin kısa adı nedir ?
[a] FDDI, [b] DSL, ISDN, [d] ISS, [e] AOL, [f] IE, [g] PASV, [h] BlackICE

  SORU 92: Kaynak ve TCP/IP adresini, kaynak ve hedef TCP/IP portunu, mesaj verisini aşağıdakilerden hangisi inceler?
[a] Hub, [b] Switch, Repeater, [d] Router, [e] Firewall, [f] NIC, [g] LAN modem, [h] BNC T-konnektör

  SORU 93: Bir ağ üzerindeki bir bilgisayar tarafından diğerlerine önerilen becerilere verilen isim nedir?
[a] İstemci (client), [b] İstemci/sunucu (client/server), Sunucu (server), [d] Hizmet (service), [e] Terminal, [f] Aptal terminal, [g] Yama, [h] Service pack

  SORU 94: Bir sistemin göçmesine neden olabilecek ping mesajlarına verilen isim nedir?
[a] ping of death, [b] nuke, hack, [d] astalavista, [e] warez, [f] crack, [g] crash down, [h] spoofing

  SORU 95: “Bazen kurumlar, Internet gibi genel kullanıma açık ağları kullanarak, sadece kendi bağlantılarını gerçekleştirebilecekleri ağlar oluştururlar.” Bu ağlara verilen kısa isim nedir?
[a] LAN, [b] MAN, WAN, [d] VPN, [e] Peer-to-peer, [f] Token ring, [g] Ethernet, [h] Bus (yol, hat)

  SORU 96: Dijital sertifika, SSL, SET gibi kavramlar hangi konu ile ilgilidir?
[a] E-posta, [b] Güvenlik, Sanal ağ, [d] Tarayıcı (browser), [e] isim-IP çözümleme, [f] Multimedya, [g] Telefon görüşmesi, [h] Tamponlama

  SORU 97: ifadesinde belirtilen 8080 nedir?
[a] IP, [b] Port, Ağ maskesi, [d] Ağ geçidi, [e] MAC adresi, [f] Proxy, [g] URL, [h] Dosya adı

  SORU 98: Sanal özel ağlar üzerinde verilerin şifrelenmesi yoluyla yapılan iletişim kullanılan protokol(ler) hangileridir?
[a] PPTP, L2F, L2TP, [b] VoIP, PSTN, [d] SIP, [e] H.323, [f] http, [g] FTP, [h] IMAP

  SORU 99: Eğer bir yerel alan ağı (LAN), şirket içinde kurulmuşsa ve şirket personeli tarafından kullanıma açık ise hangi adı alır ?
[a] Extranet, [b] Intranet, Internet, [d] WAN, [e] MAN, [f] Repeater, [g] Hub, [h] Hiçbiri

 • glcn

  Soruların cevap nahtarı yokmu ya 🙁

 • sLash

  bu soruların cevaplarıni bilen biri yok mu yaa ?

 • ya cevap anahtarı yok

 • Guest

  sorular güzelmiş … 😀 😀 😀 🙂 🙁 😮 😯 :confused: 8) 😆 😡 😛 😳 :cry:: 👿 😈 :roll:: 😉 ❗ :-?: 💡 ➡ 🙁 🙂 😀 😆 8) 😮 😛 😳 :cry:: 😡 🙂 :cry:: 😡 😀

 • Guest

  nerde bu soruların cevapları :roll:: 😳 😳 😈 :-?: :-?: :-?:

 • can

  hakkaten bunu buraya kim yazmışsa cevaplarınıda yazsa süper olur

 • EyL

  bitle soru yok mu kafay

 • Guest

  soruların cevabı yokmu?????

 • ismail

  bunların cevap anahtarıda yokmu 😆

 • ali ak

  B) Sorular baya güzelmiş teşekkürler

Pin It on Pinterest