İnternet Programcılığı PHP başlangıç test soruları

İnternet Programcılığı ve PHP programlama dili için başlangıç seviyesinde bildiklerinizi kontrol edebileceğiniz bir test soruların cevapları testin sonunda mevcut 🙂 başarılar…

Soru 1:

Her türlü sistem bilgisini hangi değişkende bulabileceğimizi gösteren PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) info()
b) infophp()
c) phpinfo()
d) phphow()
e) howphp()

Soru 2:

PHP’de sadece doğru ya da yanlış değerini alan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) float
b) null
c) array
d) resource
e) boolean

Soru 3:

PHP dilinin “sınırlayıcı” işaretleri aşağıdakilerden hangileridir?

a) “<” ve “>”
b) “<?” ve “?>”
c) “<#” ve “#>”
d) “<&” ve “&>”
e) “<%” ve “%>”

Soru 4:

PHP’de kesin bir ifadenin veri tipini ve değerini görmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) var_dump()
b) gettype()
c) getval()
d) print_r()
e) is_null()

Soru 5:

Aşağıdakilerden hangisi PHP için geçerli bir değişken adı olamaz?

a) $_70milyon
b) $kanal9
c) $ÖSS
d) $3gen
e) $mAkRo

Soru 6:

Aşağıdakilerden hangisi PHP’de kullanılan karşılaştırma operatörlerine doğru bir örnektir?

a) $a <> $b
b) $a % $b
c) $a / $b
d) $a >> $b
e) $a && $b


Soru 7:

PHP’de döngülerden çıkış için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) exit
b) end
c) return
d) quit
e) break

Soru 8:

Bir string’i belli bir karaktere göre bölerek dizi değişkene aktarmaya yarayan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) ord()
b) str_repeat()
c) explode()
d) strpos()
e) substr()

Soru 9:

<?
$say1=3; $say2=2;
echo ($say1%$say);
?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0
b) 1
c) 3
d) 5
e) 6

Soru 10:

<?
for($k=2;$k<6;$k++) {
if($k==4) continue;
$j+=$k;
}
echo $j;
?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4
b) 6
c) 8
d) 10
e) 12

————————————————————-
Soru 11:

PHP’nin konfigürasyon bilgilerini barındıran ayar dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

a) phpinfo.php
b) php.inc
c) php.ini
d) php.cfg
e) php.conf

Soru 12:

Verilen array’daki elemanları belirtilen karakter ile ayrılmış şekilde
tek bir string halinde birleştirmeye yarayan PHP fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?

a) ord()
b) each()
c) list()
d) implode()
e) explode()

Soru 13:

<?
for($k=5;$k>=1;$k–) {
if($k%2==1) continue;
$j+=$k;
}
echo $j;
?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
e) Hiçbiri

Soru 14:

<?
echo rand(4,7) * 2
?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) 7
b) 9
c) 11
d) 12
e) 15

Soru 15:

Dosya sistemi üzerinde varolan bir dosyayı silmek için kullanılan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) touch()
b) unlink()
c) fclose()
d) file_exits()
e) flock()

Sorulatın cevapları…
1-c phpinfo()
2-e boolean
3-b “<?” ve “?>”
4-b gettype()
5-d $3gen
6-a $a <> $b
7-e break
8-c explode()
9-b 1
10-d 10
11-c php.ini
12-d implode()
13-e hiçbiri
14-d 12
15-a unlink()

  • çalışmak çok güzel

    harika ben coooooookkk beğendim ellerinize sağlık…

Pin It on Pinterest