MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

1-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dışa bağımlı olduğu enerji türüdür?

a)Kömür          b)Rüzgar          c)Güneş           d)Jeotermal      e)Doğal Gaz

2-)Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar veren enerji kaynaklarındandır?

a)Rüzgar          b)Biyogaz        c)Güneş           d)Jeotermal      e)Kömür

3-)Aşağıdakilerden hangisi ses şiddeti ölçüm birimidir?

a)Sismograf      b)Takograf       c)Santigrat       d)Desibel         e)Parametre

4-)Aşağıdakilerden hangisi suyun fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz?

a)Sertlik Derecesi        b)Tat ve Koku             c)Renk             d)Berraklık      e)Sıcaklık

5-)Suyun kirletilmesinde aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaz?

a)Tarım ilaçları b)Gübre           c)Erozyon        d)Korrazyon    e)Tarımsal Mücadele

6-)Aşağıdaki gazlardan hangisi havada bulunanlar arasında yer almaz?

a)Oksijen         b)Azot             c)Buhar            d)Ozon            e)Soygazlar

7-)Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin tabiat üzerindeki etkilerinden değildir?

a)Sera etkisi     b)Çevre Kirliliği           c)Küresel Isınma          d)Asit Yağmurları         e)Ozon tabakasının delinmesi

8-)Aşağıdakilerden hangisi canlıların hem kendi aralarındaki hemde çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalıdır.?

a)Biyoloji         b)Jeoloji           c)Ekoloji          d)Zooloji          e)Botanik

9-)Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların sayısal yoğunluğunu ve dağılımını ifade eder?

a)Biyoloji         b)Çevre           c)Ekoloji          d)Popülasyon   e)Habitat

10-)Aşağıdakilerden hangisi toprağı kirletenlerden değildir?

a)Erozyon        b)Sanayi Atıkları          c)Egzoz Gazları            d)İklim e)Gübre

11-)İletişim nedir tanımlayınız..?

12-)Yetkiyi tanımlayarak yetki devrinin faydalarını yazınız..?

13-)Enerjiyi tanımlayarak temiz ve kirli enerji kaynaklarını yazınız..?

14-)Gürültünün tanımını yaparak gürültü kaynaklarını yazınız..?

15-)Erozyonun tanımının yaparak çeşitlerini ve Zaralarını yazınız..?