Programlama Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları B

1.Kenar uzunlukları klavyeden girilen bir üçgenin çevresini bulan ve girilen değerlere göre üçgenin eşkenar,ikizkenar veya çeşitkenar üçgen oldugunu soyleyen program yapınız.

2.Klavyeden girilen bir sayının ,2. Klavyeden girilen sayı kadar kendiyle çarptıran programı yapınız.(üs alma işlemi) [ örnek : 1. Sayı 5 ,2. Sayı 3 işlem 5*5*5]

3.Klavyeden tek sayı girildiginde programı sonlandıran program yapınız .

CEVAPLAR
1-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication23
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Birinci Kenar");
int k1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci Kenar");
int k2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Üçüncü Kenar");
int k3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Üçgenin Çevresi=" + (k1 + k2 + k3).ToString());
if (k1 == k2 && k1 == k3)
{
Console.WriteLine("EşKenar");
}
else if (k1 != k2 && k1 != k3)
{
Console.WriteLine("Çeşit Kenar");
}
else
{
Console.WriteLine("İkiz Kenar");
}
Console.ReadKey();
}
}
}

2-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication24
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sonuc=1;
Console.WriteLine("Birinci Sayı");
int k1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci Sayı");
int k2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
for(int i=1;i<=k2;i++)
{
sonuc=k1*sonuc;
}
Console.WriteLine("Sonuç = "+sonuc.ToString());
Console.ReadKey();
}
}
}

3-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication25
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double toplam = 0;
int sayi = 0;
do
{
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine("Sayı Girin");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
while (sayi%2==0);
Console.WriteLine("Sayıların toplamı" + toplam.ToString());
Console.ReadKey();
}
}
}

Pin It on Pinterest