Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
1-Klavyeden girilen 5 sayıdan 3’e ve 9’a tam bölünenlerin toplamını ekrana yazdıran programı while döngüsü ile yapın.

2- Ekran çıksı “1 2 3 4 5 5 4 3 2 1” şeklinde olan programı yapın.

3-Klavyeden girilen 5 sayıdan çift ve tek olanları toplayıp farklarını bulan programı while döngüsü ile yapın.

4-Öğrencinin girilen 3 notunun ortalamasına göre kaldı ve geçti sonucunu ekranda gösteren programı yapın.

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Cevapları

1-

prgt1

int toplam = 0;
int i=0;
while(i<5)
{
Console.WriteLine(i + 1 + " .sayıyı girin");
int sayi = Int16.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi % 3 == 0 && sayi % 9 == 0)
{
toplam += sayi;
}
i++;
}
Console.WriteLine("Girilen sayılardan 3've 9'a bölünenlerin toplamı={0}", toplam);
Console.ReadKey();

2-
prgt2

for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
for (int i = 5; i >= 1; i--)
{
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadKey();

3-
prgt3

int toplamtek = 0;
int toplamcift = 0;
int i=0;
while(i<5)
{
Console.WriteLine(i + 1 + " .sayıyı girin");
int sayi = Int16.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
{
toplamcift += sayi;
}
else
{
toplamtek += sayi;
}
i++;
}
Console.WriteLine("Çift sayıların toplamı={0}", toplamcift);
Console.WriteLine("Tek sayıların toplamı={0}", toplamtek);
Console.WriteLine("Sayıların Farkı={0}", toplamcift-toplamtek);
Console.ReadKey();

4-
prgt4

int toplamnot = 0;            
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
Console.WriteLine(i + 1 + " .yazılı notu");
int not = Int16.Parse(Console.ReadLine());
toplamnot += not;
}
int ortalama = toplamnot / 3;
if (ortalama >= 50)
{
Console.WriteLine("Dersten geçtiniz ortalamınız {0}", ortalama);
}
else
{
Console.WriteLine("Dersten kaldınız ortalamınız {0}", ortalama);
}
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest