Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Ve Cevapları

1) Klavyeden girilen sayının hem 4’e hem de 7’e kalansız bölünüp bölünemediğini ekrana yazan programı yazınız.(10P)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz=");
int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (x % 4 == 0 && x % 7 == 0)
Console.Write("{0} sayısı 4 ve 7'ye tam bölünür.",x);
else
Console.Write("{0} sayısı 4 ve 7'ye tam bölünmez.",x);
Console.ReadKey();
}

2) Klavyeden girilen 1-7 arasındaki sayı değerine göre o sıradaki günün ismini veren programı yazınız.(10P)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
switch (x)
{
case 1: Console.Write("{0}. Gün pazartesi",x); break;
case 2: Console.Write("{0}. Gün salı", x); break;
case 3: Console.Write("{0}. Gün çarşamba", x); break;
case 4: Console.Write("{0}. Gün perşembe", x); break;
case 5: Console.Write("{0}. Gün cuma", x); break;
case 6: Console.Write("{0}. Gün cumartesi", x); break;
case 7: Console.Write("{0}. Gün pazar", x); break;
default: Console.Write("1-7 arasında bir değer giriniz."); break;
}
Console.ReadKey();   
}

3) 0-100 arasındaki sayılardan 5’e tam bölünenleri ekranda gösteren programı yazınız.(10P)

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();
}

4) Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın kodunu yazınız.(15P)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz:");
short x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int fak = 1;
for (int i = 1; i <= x; i++)
{
fak = fak * i;
}
Console.WriteLine("{0} sayısının faktöriyeli:{1}", x, fak);
Console.ReadKey();
}

5) 1-10 arasında ki sayıların karesini hesaplayıp ekranda gösteren program kodunu yazınız. (Programda döngü kullanılacaktır.)(15P)

static void Main(string[] args)
{  byte i=1;
while (i<=10)
{
Console.WriteLine("{0}*{1}={2}", i, i, i * i);
i++;
}
Console.ReadKey();
}

6) 10 elemanlı bir dizi tanımlayınız. Tanımlanan diziye değerler giriniz. Girmiş olduğunuz değerleri ekranda gösteriniz.(15P)

static void Main(string[] args)
{ int[] dizi =new int[]{5,6,8,96,32,25,14,1,0,56};
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
Console.WriteLine(dizi[i]);
}
}

7) İnt veri tipinde tanımlanıp değerleri girilen dizinin en büyük elemanını bulan program kodunu yazınız.(15P)

static void Main(string[] args)
{ int[] dizi =new int[]{5,6,8,96,32,25,14,1,0,56};
int enb = dizi[0];
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
if (dizi[i] > enb)
enb = dizi[i];
Console.WriteLine(dizi[i]);
}
Console.WriteLine("Dizinin en büyük elemanı: {0}", enb);
}

8) Aşağıda kodu verilen programın ekran çıktısını aşağıdaki kutucuğa yazınız.(10P)

char[] dizi =New char[]{'A','Y','E','B','N','I','U','R','Ğ','O','D'};
Array.Clear(dizi, 4, 2);
Array.Reverse(dizi);
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
Console.Write(dizi[i]);
}      
 • Eren Koç

  Nasıl indiriyoruz bunu

  • BilisimOgretmeni

   İndirilecek bu uygulama yok bu konuda sorular ve altında da cevapları var

Pin It on Pinterest