1. Anasayfa
 2. Ağ İşletmenliği Dalı

BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR


10

SORU 1: Erişimi talep eden yerine bir başka program tarafından kullanımda olan ve değişikliğe uğrama ihtimali olan dosya hangisidir?
[a] Yedek dosyası, [b] Gizli dosya, Salt-oku (R/O) dosya, [d] Kilitli dosya, [e] Konfigürasyon dosyası, [f] Profil dosyası, [g] Sistem dosyası, [h] Kurtarılmış dosya

  SORU 2: Microsoft Backup yazılımı ile yapılan yedekleme işleminden sonra hangi yaklaşım arşiv bayraklarını temizler?
[a] Fark yedekleme (Differential backup), [b] Değişenleri yedekleme (Incremental backup), a ve b, [d] Yedekleme işleminin arşiv bayraklarıyla ilgisi yoktur. [e] Paylaşılan sürücüler arasında yedekleme, [f] Taşınabilir ortama yedekleme, [g] Başka bir fiziksel sürücüye yedekleme, [h] Aynı sürücüye yedekleme

  SORU 3: Bir bilgisayarı bir yazıcıya adamak yerine, yazıcıları ağlara bağlamak için tasarlanmış, bu işe tahsis edilmiş küçük kutuya verilen isim nedir?
[a] Dosya sunucusu (file server), [b] Yerel yazıcı, Ağ sunucusu, [d] Yazdırma sunucusu (print server), [e] İletişim kutusu, [f] Paylaşılan yazıcı, [g] Yazıcı ekleme sihirbazı, [h] WinFax yazılımı

  SORU 4: Yerel ağlarda faks sunucusu olarak kullanılan (paylaşılan) aygıt hangisidir?
[a] Ağ kartı, [b] Ses kartı, CD-ROM sürücü, [d] Yerel yazıcı, [e] Ağ yazıcısı, [f] Modem, [g] Görüntü kartı, [h] MPEG kartı

  SORU 5: Yerel ağ üzerindeki bütün özel TCP/IP adreslerini modeme ait tek bir TCP/IP adresine dönüştüren protokolün ismi nedir?
[a] NAT, [b] PPP, SLIP, [d] FTP, [e] ICMP, [f] SMTP, [g] POP3, [h] ISDN

  SORU 6: Bir yönetici olarak yerel ağdaki tüm bilgisayarlara 192.168.X.Y biçiminde değişmeyen IP’ler atadığınızı düşünerek bu IP’nin türünü belirtiniz.
[a] İyi bilinen port numaraları, [b] MAC adresi, IPX/SPX, [d] Sanal IP, [e] Dinamik IP, [f] Statik IP, [g] NAT, [h] PPP

  SORU 7: TCP/IP protokolü kullanan bir bilgisayar farklı uygulamalarla ilgili iletişimini hangi öğeye göre ayırır?
[a] IP, [b] MAC adresi, Soket (socket), [d] Port numarası, [e] Hizmet, [f] MS Windows, [g] Samba, [h] FTP


 SORU 9: Çok kullanıcılı oyun yazılımlarında günümüzde tercih edilen mimari aşağıdakilerden hangisidir?
[a] Peer-to-peer (noktadan noktaya), [b] Client/server (İstemci/sunucu), Novell, [d] NetBEUI, [e] IPX/SPX, [f] TCP/IP, [g] Paralel kablo bağlantısı, [h] Kros kablo (crossover cable)

  SORU 10: Çok yaygın oynanan Doom ve Quake serisi çok kullanıcılı oyunlarda son zamanlarda TCP yerine UDP protokolünün tercih edilmesinin muhtemel nedeni nedir?
[a] Güvenilirlik, [b] Kullanım kolaylığı, Uyumluluk, [d] Ucuzluk, [e] Hız, [f] MS Windows XP, [g] DHCP, [h] Hiçbiri

  SORU 11: Telefon şirketleri tarafından döşenen hatları kullanan, sürekli Internet’e bağlı olma özelliği taşıyan yeni teknolojinin ismi nedir?
[a] NetBEUI, [b] IPX/SPX, Sniffer, [d] DSL, [e] Dial-up, [f] Internet paylaşımı, [g] D kanalları, [h] Leased line modem

  SORU 12: “Telefon bağlantınızdaki tek kullanıcı olduğunuzdan, daima hat üzerindeki bağlantı bant genişliğinin tümünü kullanırsınız.” Hangi internet bağlantı teknolojisinden söz ediliyor?
[a] Dial-up, [b] DSL, Kablolu modem, [d] ISDN, [e] Head-End, [f] Sniffer, [g] V90, [h] Broadcast (yayınlama)

  SORU 13: Truva atı (trojan), tele-kulak gibi saldırı yazılımları (donanımdan yazılıma doğru sıralandığında) OSI modelinin hangi katman(lar)ını hedeflerler?
[a] 1-2, [b] 3-4, 5, [d] 6, [e] 7, [f] 8-9, [g] Hepsi, [h] Hiçbiri

  SORU 14: Parola hırsızlığı, sistem yöneticisi yetkilerini izinsiz kullanma niyetinde olan saldırı yazılımları (donanımdan yazılıma doğru sıralandığında) OSI modelinin hangi katmanını hedeflerler?
[a] 1-Fiziksel, [b] 2-Veri bağlantısı, 3-Ağ, [d] 4-İletim, [e] 5-Oturum, [f] 6-Sunu, [g] 7-Uygulama, [h] Hiçbiri

  SORU 15: Kaynak ve hedef adreslerine bakarak uygun olmayan adres aralıklarına izin vermemek biçiminde işleyen güvenlik (savunma) yaklaşımı hangisidir?
[a] Paket filtreleme, [b] Güvenlik duvarı (firewall), DMZ (Demilitarized zone), [d] Tahrif edilmiş adresleme (spoofing), [e] PASV modu, [f] TCP/IP mesajı, [g] ping of death, [h] echo

  SORU 16: Mesaj adreslerindeki portları denetleyerek veya belirli uygulama mesajlarının içeriğini denetleyerek uygulama katmanındaki yüksek trafiği inceleme biçiminde işleyen güvenlik (savunma) yaklaşımı hangisidir?
[a] Paket filtreleme, [b] Güvenlik duvarı (firewall), DMZ (Demilitarized zone), [d] Tahrif edilmiş adresleme (spoofing), [e] PASV modu, [f] TCP/IP mesajı, [g] ping of death, [h] echo

  SORU 17: Hangisi bilgisayar ağı kurmanın neden(ler)i hangileridir?
[a] Internet’e bağlanmak, [b] Kaynakları paylaşmak, Bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak, [d] Bilgiyi paylaşmak, [e] Ucuza bilgisayar sahibi olmak, [f] Yazılımda standartlaşma, [g] Veri güvenliği sağlamak, [h] Bilgisayar virüslerine karşı korunmak.

  SORU 18: Sabit diske sahip olmayan fakat ağ kartı üzerinde bulunan bir ROM bellekten kendilerini açarak (boot) çalışan bilgisayarların, gerek işletim sistemi gerekse uygulama programlarını yükledikleri bilgisayar türüne ne isim verilir?
[a] Yazıcı sunucusu, [b] Web sunucusu, Veri tabanı sunucusu, [d] Dosya sunucusu, [e] Internet servis sağlayıcı (ISS), [f] Hiçbiri.

  SORU 19: Sadece klavye ve monitörden oluşan, kendi başına bir bilgisayar olmayan ve bir ana bilgisayara bağlanarak çalışan donanım aygıtına verilen isim nedir ?
[a] Terminal, [b] İstemci (client), Sunucu (Server), [d] Veri tabanı, [e] Yönlendirici (router), [f] Ağ geçidi (gateway), [g] Tekrarlayıcı (repeater), [h] Hiçbiri.

  SORU 20: Hangisi ağ işletim sistemidir ?
[a] MS Windows 3.1, [b] MS Windows 98, MS Windows NT Server, [d] MS Windows 2000 Server, [e] UNIX, [f] Linux, [g] MS-DOS, [h] Novell

  SORU 21: Ağ üzerinde bir jeton (token) kalıbının dönmesi biçiminde işleyen ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir ?
[a] İstemci / sunucu mimarisi, [b] Türdeş (peer-to-peer) mimari, Doğrusal yapı, [d] Halka yapı, [e] Yıldız yapı, [f] Tümü, [g] Hiçbiri.

  SORU 22: Ağdaki tüm bilgisayarların bir hub’a bağlandığı topoloji aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
[a] İstemci / sunucu mimarisi, [b] Türdeş (peer-to-peer) mimari, Doğrusal yapı, [d] Halka yapı, [e] Yıldız yapı, [f] MAN, [g] WAN, [h] Hiçbiri.

  SORU 23: MAC adresi, hangi aygıtla ilgili bir kavramdır ?
[a] CD-ROM ve DVD-ROM, [b] Klavye ve fare, Çevresel donanım, [d] ROM ve RAM bellek, [e] Ağ kartı ve modem, [f] Kesintisiz güç kaynağı, [g] Ağdaki bir MacIntosh marka bilgisayar, [h] Web sitesi.

  SORU 24: Bir bilgisayar ağında zayıflayan sinyallerin daha uzak mesafelere ulaştırılmasını sağlamak üzere hangi donanım aygıtı kullanılır ?
[a] Ağ kartı, [b] Tekrarlayıcı (repeater), Leased line modem, [d] Yönlendirici (router), [e] Geçit (gateway), [f] Hub, [g] Hiçbiri.

  SORU 25: Bir hub kullanılarak UTP türü kablo ile yapılan ağda her bir kablo uzunluğu kaç metreden uzun olamaz ?
[a] 2 metre, [b] 10 metre, 50 metre, [d] 100 metre, [e] 1000 metre, [f] UTP kablo ile kablo uzunluğu kısıtı yoktur, [g] UTP kablo ile ağ kablolaması yapılmaz.

  SORU 26: Aşağıdakilerden hangisi ağ standardı değildir ?
[a] Samba, [b] ArcNet, Token ring, [d] Ethernet, [e] Gigabit ethernet, [f] FDDI, [g] ATM, [h] ISDN

  SORU 27: T konnektörler ve 93 ohmluk direnç olan sonlandırıcılar (terminator) kullanılarak hazırlanan ethernet ağında kullanılan kablo aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
[a] 50 ohm koaksiyel kablo, [b] 75 ohm TV anten kablosu, 93 ohm koaksiyel ağ kablosu, [d] CAT5 UTP kablo, [e] İki telli zil kablosu, [f] Dört telli telefon kablosu, [g] Fiber optik kablo, [h] Tüm tipler kullanılabilir.

  SORU 28: “Dolanmış çift tel, eş eksenli (koaksiyel) kablo, fiber optik kablo”, OSI katman modelinin hangi katmanının bir parçasıdır ?
[a] Fiziksel katman, [b] Veri hattı katmanı, Ağ katmanı, [d] Taşıma katmanı, [e] Oturum katmanı, [f] Sunum katmanı, [g] Uygulama katmanı, [h] Kabloların katmanlarla ilgisi yoktur.

  SORU 29: Internet’te gönderilen her paketin adresinde ulaşacağını garanti etmeyen protokol hangisidir ?
[a] TCP, [b] UDP, Telnet, [d] http, [e] smtp, [f] ftp, [g] Hiçbir protokol ulaşma garantisi vermez.

SORU 30: Internet’te bulunmak isteyen her bilgisayarın sahip olması gereken özellik hangisidir ?
[a] Modem, [b] Ethernet kartı, Port, [d] Net BEUI protokolü, [e] IP numarası, [f] IPX / SPX, [g] Ağ geçidi, [h] Router

  SORU 31: Bir bilgisayar iletimdeyken yerel ağ üzerindeki tüm diğer bilgisayarlar iletilen veriyi alabilirler. Bu özelliğe ne denir ?
[a] CSMA / CD, [b] Ağ topolojisi, Yayınlama (broadcast), [d] Simge iletme (token passing), [e] Bükülmüş çift (twisted pair), [f] Sinyal hızı, [g] Aygıt paylaşımı, [h] Internet paylaşımı

  SORU 32: Tek yönlü trafik için kaç tane fiber kablo gerekir ?
[a] Bir, [b] İki, Üç, [d] Dört, [e] Hazırlanan ağa göre değişir, [f] Kullanılan hub’a bağlıdır, [g] Tek yönlü trafik olmaz, [h] Hiçbiri

  SORU 33: Elektroniğin başka alanlarında da kullanılan fakat bir fiberi paylaşan bütün kullanıcılardan gelen bağımsız trafiği, fiberin diğer ucunda birbirinden ayırabilecek bir tek bileşik sinyalde toplayan aygıtın adı nedir ?
[a] Trank (trunk), [b] Çoğullayıcı (multiplexer), DSL, [d] Token ring, [e] CSU/DSU, [f] Frame relay, [g] ATM.

  SORU 34: Sinyalleri iletmek ve almak için ayrı tellerin bulunması, iki bilgisayarın aynı anda veri iletebilmesini sağlayan işleme verilen isim nedir ?
[a] Null modem, [b] Half duplex, Full duplex, [d] 25-pin DSUB Female, [e] Doğrudan kablo bağlantısı, [f] Tokalaşma (handshake), [g] Protokol yığını, [h] Laplink kablosu.

  SORU 35: Dinleme, çarpışma (collision) ve çarpışma saptama (collision detection) kavramları hangi ağ türüne ait özelliklerdir ?
[a] Token ring, [b] Doğrudan kablo bağlantısı, Ethernet, [d] Fiber optik bağlantı, [e] İstemci/sunucu mimarisi, [f] Çapraz (crossover) kablo, [g] Hiçbiri.

  SORU 36: “Frekans sıçraması (frequency hop), doğrudan dizi (direct sequence), darbe konumlandırma (pulse positioning)” gibi kavramlar hangi standarda aittir ?
[a] Kızılötesi, [b] Radyo, Kablosuz 802.11, [d] RG-58, [e] Fiber optik, [f] Doğrudan kablo bağlantısı, [g] Unix/Linux

  SORU 37: Windows ile Linux arasıdan dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için çoğu Linux dağıtımında (paketinde) bulunan yazılım parçasının adı nedir ?
{a] Windows Explorer, [b] ping, tracert, [d] Telnet, [e] Linux Samba, [f] regedit, [g] sysedit

  SORU 38: Bilgisayarınızdan bir sunucuya dosya gönderme işlemini nasıl isimlendirirsiniz?
[a] upload, [b] download, password, [d] extract, [e] authentication, [f] login, [g] logout, [h] setup.

  SORU 39: Bir yerel ağda TCP/IP protokolü ile bir ana bilgisayardan yapılmış Internet bağlantısını paylaşmak için hangi özelliklerin belirtilmesi zorunlu olarak gereklidir? (Tüm doğru seçenekleri işaretleyiniz.)
[a] IP adresi, [b] Alt ağ maskesi, Varsayılan ağ geçidi, [d] DNS alanları, [e] hosts dosyası, [f] services dosyası, [g] NetBEUI protokolü.

  SORU 40: Dosya paylaşımından daha fazla beklentisi olmayan bir yerel ağ için en hızlı protokol öneriniz hangisidir ?
[a] TCP/IP, [b] IPX/SPX, NetBEUI, [d] Telnet, [e] SMTP, [f] FTP, [g] http, [h] Ethernet.

  SORU 41: Bir giriş/çıkış portuna veya bellek bloğuna yüksek hızda büyük veri transfer etmek üzere kullanılan yaklaşımın adı nedir ?
[a] IRQ, [b] ROM, RAM, [d] DMA, [e] Chipset (yonga takımı), [f] Veri yolu, [g] İşlemci (CPU).

  SORU 42: Internet servis sağlayıcısı ile bilgisayarınızın modemi arasındaki bağlantı nedeniyle kullanılan ve ISO katman modelinin 2. katmanında (veri bağlantısı katmanında) yer alan protokol hangisidir ?
[a] PPP veya SLIP, [b] HTTP veya FTP, SMTP veya POP3, [d] Samba, [e] Unix/Linux, [f] İyi bilinen port adresleri (well known port
addresses).

  SORU 43: Bir yerel ağda bilgisayarımızın otomatik olarak IP numarası almasını sağlayan protokol hangisidir ?
[a] TCP, [b] UDP, PPP, [d] Novell, [e] DHCP, [f] POP3, [g] Hiçbiri.

  SORU 44: Evdeki bilgisayarımızı diskindeki MP3 dosyalarını paylaşmak üzere bir Internet sunucusu (server) olarak kullanmak istersek aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız olur ?
[a] Sanal IP (virtual IP), [b] IP havuzu, Dinamik IP, [d] Statik IP, [e] DNS sunucu, [f] Multimedya klavye, [g] PS/2 fare, [h] Tekrarlayıcı (repeater).

  SORU 45: TCP/IP mantıksal adreslerini fiziksel adreslere dönüştürmek amacıyla kullanılan protokol hangisidir ?
[a] DNS, [b] ARP, Çerçeve (frame), [d] NetBEUI, [e] Ağ maskesi (netmask), [f] Sanal IP (virtual IP), [g] FTP.

  SORU 46: Bir yönlendirme tablosu aşağıdaki aygıtlardan hangisinde bulunur ?
[a] Hub, [b] Switch, Repeater, [d] Modem, [e] Ethernet kartı, [f] Router, [g] Sonlandırıcı (terminator).

  SORU 47: Internet’e bağlı bir yerel ağı dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korumak için kullanılan yazılım ve/veya donanıma verilen isim nedir ?
[a] Router, [b] Hub, Switch, [d] Ethernet kartı, [e] Güvenlik duvarı (firewall), [f] Yönlendirme tablosu, [g] Hiçbiri.

  SORU 48: Telnet, FTP, SMTP, DNS protokol ve kavramları, OSI katman modelinin hangi katman(lar)ında yer alırlar ?
[a] Sunu (presentation) ve uygulama (application), [b] Oturum (session) ve İletim (transport), Ağ (network) [d] Veri bağlantısı (data link) ve fiziksel (physical), [e] Hepsi.

  SORU 49: Internet’e yerel ağ aracılığı ile bağlı bir bilgisayara birden fazla ağ protokolü yüklenebilir mi ?
[a] Hayır, yüklenemez. [b] Evet; yüklenebilir. Evet; ama sadece TCP/IP ve IPX/SPX birlikte yüklenebilir. [d] Bilgisayarın işlemcisine (CPU) bağlıdır. [e] Birden fazla protokol yüklemeye gerek yoktur; hangisi yüklense aynı sonuç alınır. [f] En hızlı protokol yüklenmelidir.

  SORU 50: OSI katman modelinin 7 tane olan katmanları alfabetik sırayla sayıldığında şöyledir: 1. Ağ (network), 2. Fiziksel (physical), 3. İletişim (transport), 4. Oturum (session), 5. Sunu (presentation), 6. Uygulama (application), 7. Veri bağlantısı (data link). Katmanları donanım düzeyinden yazılım düzeyine göre sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
[a] 1,3,5,7,2,4,6 [b] 2,4,6,1,3,5,7 2,7,1,4,3,6,5 [d] 1,2,3,4,5,6,7 [e] 2,7,1,3,4,5,6 [f] Hiçbiri

  SORU 51: Bir bilgisayarda ağ kartı (veya ağ bağlantı aygıtı) aşağıda belirtilen bağlantı arabirimlerinden hangisine takılabilir (hangisi ile ilişkilendirilebilir) ?
[a] ISA, [b] PCI, USB, [d] PCMCIA, [e] Hepsi

  SORU 52: Aşağıdaki donanım parçalarından hangisi telefon ağlarında kullanılır ?
{a] T konnektör, [b] RJ45 konnektör, RJ11 konnektör, [d] 50 ohm sonlandırıcı (terminator), [e] CAT5 kablo, [f] 50 ohm eş eksenli (coax) kablo, [g] Patch (yama) kablosu.

  SORU 53: Bir yerel ağı fiziksel olarak gerçekleştirmeden önce hangi konuyu önemle denetlemeniz gerekir ?
[a] Bir etiketleme makinasının bulunması, [b] Telefon kablolamasının işler halde olması, Havanın yağışsız olması, [d] Binanın toprak hattı düzenlemesinin yapılmış olması, [e] Bina yöneticilerinin yerlerinde bulunması, [f] Bina duvarlarının badanasız olması, [g] Binada Internet bağlantısının bulunması.

  SORU 54: Çekirdek cam fiberinin ve çekirdeği çevreleyen kaplama camın boyutu, fiber üzerinden yayılımı boyunca ışığın frekansını ve ışığın yayılım yönünü belirler. Işığın yayılım yönüne göre kaç çeşit fiber vardır ?
[a] Çok modlu ve tek modlu, [b] Monokrom ve renkli, SC ve ST, [d] Dört adet bükülmüş çift, [e] Hiçbiri.

  SORU 55: RJ45 pensesi ne işe yarar ?
[a] Kabloları prize bağlamaya, [b] Eş eksenli (coax) kabloya T konnektör bağlamaya, Eş eksenli kabloya sonlandırıcı (terminator) bağlamaya, UTP kabloya RJ45 konnektör bağlamaya, [d] Hub’ın elektrik prizine bağlanmasına, [e] Plenum hazırlanmasına, [f] RJ11 konnektörlerin telefon kablolarına bağlanmasına.

  SORU 56: Aşağıdaki Internet erişim türlerinden hangisinin en hızlı olması beklenir ?
[a] 56K sayısal modem, [b] 33.6K analog modem, 128K ISDN, [d] 64K ISDN, [e] Kablolu modem, [f] RADSL, [g] Hepsi aynı hızda çalışır, [h] İşlemcinin (CPU) hızına bağlıdır.

  SORU 57: ping komutunun kullandığı protokol hangisidir ?
[a] DNS, [b] ICMP, http, [d] URL, [e] PPP, [f] FTP, [g] Mandrake, [h] SMTP.

  SORU 58: Verilerin en iyi hangi yoldan iletileceğine karar veren, yönlendiricilerin çalıştığı OSI katmanı hangisidir?
[a] Uygulama, [b] Sunu, Oturum, [d] İletim, [e] Ağ, [f] Veri bağlantısı, [g] Fiziksel, [h] Hepsi

  SORU 59: Göndericiden, alıcıya iletilen bölümlere ayrılmış verinin tekrar düzenlenmesinden sorumlu olan OSI katmanı hangisidir?
[a] Uygulama, [b] Sunu, Oturum, [d] İletim, [e] Ağ, [f] Veri bağlantısı, [g] Fiziksel, [h] Hepsi

  SORU 60: Internet ortamında dosya transferini gerçekleştiren protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 61: E-posta gönderirken sağladığı servislerden yararlanılan protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 62: İki sistemin birbirine uzaktan bağlanarak yönetimini gerçekleştiren protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 63: Ağ üzerinde temel anlamda gözlem ve yönetim işlemlerini gerçekleştiren protokol hangisidir?
[a] FTP, [b] http, SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT

  SORU 64: Servis tipi, port numarası ve IP adresi üçlüsünden oluşan kavrama verilen isim nedir?
[a] Uygulama, [b] Intranet, Extranet, [d] Socket, [e] UDP, [f] TCP, [g] tracert, [h] netstat

  SORU 65: Port numaraları 0-65535 arasındadır. İyi bilinen port numaraları (well known port numbers) hangi aralıktadır?
[a] 1-255, [b] 0-512, 1-1024, [d] 1-2048, [e] 0-4096, [f] Yalnız 21, 25, 80 ve 110, [g] 0-32767, [h] 0-65535

  SORU 66: Aynı anda birden çok verinin (bant genişliği) iletilmesini sağlayan iletim hatlarına verilen isim nedir?
[a] A sınıf IP, [b] Alt ağ, ISS (Internet servis sağlayıcı), [d] Omurga (backbone), [e] Yerel ağ (LAN), [f] Metropolitan ağ (MAN), [g] Geniş alan ağı (WAN), [h] NAP (Network access point)

  SORU 67: C sınıfı IP numarası, kaç bitlik bir adrestir?
[a] 8-bit, [b] 16-bit, 24-bit, [d] 32-bit, [e] 48-bit, [f] 64-bit, [g] 128-bit, [h] IP’nin bitlerle ilgisi yoktur.

  SORU 68: Bir ağın adresini (alt ağ adresini) belirlemek için hangi bilgilerden yararlanılır?
[a] IP ve ağ maskesi, [b] IP ve port numarası, IP ve MAC adresi, [d] IP ve IP sınıfı, [e] IP ve ağ geçidi, [f] IP ve DHCP, [g] Ağ maskesi ve port numarası, [h] Socket bilgileri

  SORU 69: Veri paketlerinin farklı alt ağlarda gezinebilmesini sağlayan aygıtın adı nedir ?
[a] Hub, [b] Switch (anahtar), Repeater (tekrarlayıcı), [d] Ağ kartı, [e] Modem, [f] Router (yönlendirici), [g] KGK (UPS), [h] Token ring ağ kartı

  SORU 70: Bir veri paketinin Internet’te dolaşabilmesi için tanımlanan maksimum yaşam süresine verilen kısa isim nedir?
[a] IP, [b] TTL, time, [d] date, [e] ICMP, [f] DNS, [g] DMA, [h] SCSI

  SORU 71: DNS sunucusu yerine kullanılan “isimler dosyasının” adı nedir?
[a] autoexec.bat, [b] config.sys, services, [d] linuxconf, [e] hosts, [f] samba, [g] root, [h] admin

  SORU 72: Internet hatları üzerinden telefon konuşması yapılabilmesi yaklaşımına verilen isim nedir?
[a] DSL, [b] ISDN, ATM, [d] FDDI, [e] VoIP, [f] Devre anahtarlama, [g] Paket anahtarlama, [h] Ethernet

  SORU 73: WEB sayfalarının yedeklenerek kolayca erişilmesini sağlayan sunuculara verilen isim nedir?
[a] Dosya sunucusu, [b] WEB sunucusu, DNS sunucusu, [d] E-posta sunucusu, [e] Veri tabanı sunucusu, [f] Proxy sunucusu, [g] Internet sunucusu, [h] Sunucu/istemci

  SORU 74: 110 numaralı port ile çalışan ve sunucudan e-postanın alınmasına yönelik olarak işleyen protokolün adı nedir?
[a] SMTP, [b] POP3, FTP, [d] http, [e] Telnet, [f] ICMP, [g] SNMP, [h] PPP

  SORU 75: 119 numaralı (güvenli ise 563 numaralı) portu kullanarak haber gruplarına erişilmesini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
[a] NNTP, [b] SNMP, [b] ICMP, SMTP, [d] Telnet, [e] MIME, [f] NAT, [g] PPP, [h] VPN

  SORU 78: Bir ethernet kartına sahip, TCP/IP protokolü yüklü ama ağa bağlı olmayan bir bilgisayarın IP numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
[a] 10.1.1.11, [b] 192.168.1.5, 212.175.16.23, [d] 127.0.0.1, [e] 255.255.255.0, [f] 255.255.0.0, [g] 1.1.1.1, [h] 255.255.255.192

  SORU 79: Adresi 192.168.1.0 olan ağda en çok kaç tane bilgisayar bulunabilir?
[a] 256, [b] 255, 254, [d] 253, [e] 252, [f]251, [g] 128, [h] 1024

  SORU 80: Kullandığınız bilgisayardan bir başka bilgisayara olan kullanılabilir Internet yollarından birisini öğrenmek için hangi komutu kullanırsınız?
[a] ping, [b] netstat, sniffer, [d] Internet Explorer, [e] Netscape, [f] traceroute, [g] Hyperterminal, [h] linuxconf

  SORU 81: Kullandığınız bilgisayarın o anki port kullanım durumunu gözlemlemek için hangi programı kullanırsınız?
[a] ping, [b] netstat, sniffer, [d] Internet Explorer, [e] Netscape, [f] traceroute, [g] Hyperterminal, [h] linuxconf

  SORU 82: DNS, FTP, HTTP gibi protokoller hangi TCP/IP katmanında görev yaparlar?
[a] Ağ, [b] Internet, İletim, [d] Uygulama, [e] Fiziksel, [f] Sunu, [g] Oturum, [h] Veri bağlantısı

  SORU 83: OSI’nin fiziksel ve veri bağlantısı katmanları TCP/IP’nın hangi katmanı tarafından gerçekleştirilirler?
[a] Uygulama, [b] İletim, Internet, [d] Ağ, [e] Sunu, [f] Oturum, [g] Veri bağlantısı, [h] Fiziksel

  SORU 84: WEB sayfaları ile ilgili protokol hangisidir?
[a] ICMP, [b] PPP, Telnet, [d] FTP, [e] SMTP, [f] POP3, [g] http, [h] SLIP

  SORU 85: Novell işletim sisteminin temel protokolü hangisidir?
[a] TCP/IP, [b] NetBEUI, IPX/SPX, [d] Samba, [e] SLIP, [f] TCP, [g] UDP, [h] NetBIOS

  SORU 86: MS Windows 2000 ve NT işletim sistemlerinde kullanılan sniffer yazılımı hangisidir?
[a] Performance Monitor, [b] Network Monitor, Sniffer Portable, [d] Ksniffer, [e] netstat, [f] tracert, [g] ping, [h] arp

  SORU 87: İki bilgisayarın IP adreslerinin çakışması durumunda ne olur?
[a] Bilgisayarlardan en az biri ağda işlemez, [b] Bilgisayarların ağ kartları arızalanır, Normal şekilde çalışırlar, [d] Gönderilen paketler bazen yanlış adrese gider, [e] Ağda çarpışma olasılığı artar, [f] Hiçbiri

  SORU 88: WhatsUp yazılımının işlevi nedir?
[a] Yerel ağı izleme ve hata belirleme, [b] Yabancı saldırıları önleme, Paket filtreleme, [d] Kullanıcıları denetleme, [e] Internet’e çok büyük paketler gönderebilme, [f] Hiçbiri

  SORU 90: Bilgisayar ağı ortamında ortak bir amaç doğrultusunda bireylerin ortaklaşa çalışmasına verilen isim nedir?
[a] Dosyaları toparlamak, [b] Dosyaları gözden geçirmek, Dosyaları elden ele dolaştırmak, [d] Dosyaları paylaşılan bir dosya alanında düzenlemek, [e] İşbirliği, [f] Topla-ve-derle, [g] Entegrasyon, [h] Storyboard

  SORU 91: Bileşik Hizmetler Sayısal Ağı ismiyle bilinen Internet erişim seçeneğinin kısa adı nedir ?
[a] FDDI, [b] DSL, ISDN, [d] ISS, [e] AOL, [f] IE, [g] PASV, [h] BlackICE

  SORU 92: Kaynak ve TCP/IP adresini, kaynak ve hedef TCP/IP portunu, mesaj verisini aşağıdakilerden hangisi inceler?
[a] Hub, [b] Switch, Repeater, [d] Router, [e] Firewall, [f] NIC, [g] LAN modem, [h] BNC T-konnektör

  SORU 93: Bir ağ üzerindeki bir bilgisayar tarafından diğerlerine önerilen becerilere verilen isim nedir?
[a] İstemci (client), [b] İstemci/sunucu (client/server), Sunucu (server), [d] Hizmet (service), [e] Terminal, [f] Aptal terminal, [g] Yama, [h] Service pack

  SORU 94: Bir sistemin göçmesine neden olabilecek ping mesajlarına verilen isim nedir?
[a] ping of death, [b] nuke, hack, [d] astalavista, [e] warez, [f] crack, [g] crash down, [h] spoofing

  SORU 95: “Bazen kurumlar, Internet gibi genel kullanıma açık ağları kullanarak, sadece kendi bağlantılarını gerçekleştirebilecekleri ağlar oluştururlar.” Bu ağlara verilen kısa isim nedir?
[a] LAN, [b] MAN, WAN, [d] VPN, [e] Peer-to-peer, [f] Token ring, [g] Ethernet, [h] Bus (yol, hat)

  SORU 96: Dijital sertifika, SSL, SET gibi kavramlar hangi konu ile ilgilidir?
[a] E-posta, [b] Güvenlik, Sanal ağ, [d] Tarayıcı (browser), [e] isim-IP çözümleme, [f] Multimedya, [g] Telefon görüşmesi, [h] Tamponlama

  SORU 97: ifadesinde belirtilen 8080 nedir?
[a] IP, [b] Port, Ağ maskesi, [d] Ağ geçidi, [e] MAC adresi, [f] Proxy, [g] URL, [h] Dosya adı

  SORU 98: Sanal özel ağlar üzerinde verilerin şifrelenmesi yoluyla yapılan iletişim kullanılan protokol(ler) hangileridir?
[a] PPTP, L2F, L2TP, [b] VoIP, PSTN, [d] SIP, [e] H.323, [f] http, [g] FTP, [h] IMAP

  SORU 99: Eğer bir yerel alan ağı (LAN), şirket içinde kurulmuşsa ve şirket personeli tarafından kullanıma açık ise hangi adı alır ?
[a] Extranet, [b] Intranet, Internet, [d] WAN, [e] MAN, [f] Repeater, [g] Hub, [h] Hiçbiri

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

10 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
glcn

Soruların cevap nahtarı yokmu ya :(

sLash

bu soruların cevaplarıni bilen biri yok mu yaa ?

ya soru cevabi yok

ya cevap anahtarı yok

Guest

sorular güzelmiş … :D :D :D :-) :sad: :o :shock: :confused: 8) :lol: :-x :P :oops: :cry:: :evil: :twisted: :roll:: :wink: :!: :-?: :idea: :arrow: :sad: :-) :D :lol: 8) :o :P :oops: :cry:: :-x :-) :cry:: :-x :D

Guest

nerde bu soruların cevapları :roll:: :oops: :oops: :twisted: :-?: :-?: :-?:

can

hakkaten bunu buraya kim yazmışsa cevaplarınıda yazsa süper olur

EyL

bitle soru yok mu kafay

Guest

soruların cevabı yokmu?????

ismail

bunların cevap anahtarıda yokmu :lol:

ali ak

B) Sorular baya güzelmiş teşekkürler