1. Anasayfa
 2. Asp.net

Asp.Net Dersleri – Asp.Net ile Access Veritabanı İşlemleri 5 Kayıt Güncelleme

Asp.Net Dersleri – Asp.Net ile Access Veritabanı İşlemleri 5 Kayıt Güncelleme
0

Asp.Net ile Access Veritabanı güncelleme konusu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz önceki konularımızda ekleme, listeleme ve silme işlemleri anlatmıştık şimdi sıra geldi güncellemeye. Güncelleme işlemi için ilk olarak listele.aspx sayfamızda ufak bir değişiklik yaparak Güncelle sütununu listeye ekliyoruz.

 OleDbConnection db_baglanti;
      db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("aspnet.accdb"));
      db_baglanti.Open();
      if (Request.QueryString["id"] != null)
      {
        int sayi = Int16.Parse(Request.QueryString["id"].ToString());
        OleDbCommand sil = new OleDbCommand();
        sil.Connection = db_baglanti;
        sil.CommandText = ("Delete from ogrenci where id=" + sayi);
        sil.ExecuteNonQuery();
      }
      try
      {
                OleDbCommand db_komut = new OleDbCommand("Select * from ogrenci", db_baglanti);
        OleDbDataReader alinan_veri;
        alinan_veri = db_komut.ExecuteReader();
        if (alinan_veri.HasRows)
        {
          Literal1.Text += "<table border=1><tr>";
          Literal1.Text += "<td>Sıra No</td>";
          Literal1.Text += "<td>Adı</td>";
          Literal1.Text += "<td>Soyadı</td>";
          Literal1.Text += "<td>Adres</td>";
          Literal1.Text += "<td>Cep Tel</td>";
          Literal1.Text += "<td>Sil</td>";
          Literal1.Text += "<td>Güncelle</td>";
          Literal1.Text += "</tr>";
          int i = 1;
          while (alinan_veri.Read())
          {
            //Response.Write(alinan_veri["ad"] + "<br>");
            Literal1.Text += "<tr>";
            Literal1.Text += "<td>"+i.ToString()+"</td>";
            Literal1.Text += "<td>" + alinan_veri["ad"].ToString() + "</td>";
            Literal1.Text += "<td>" + alinan_veri["soyad"].ToString() + "</td>";
            Literal1.Text += "<td>" + alinan_veri["adres"].ToString() + "</td>";
            Literal1.Text += "<td>" + alinan_veri["ceptel"].ToString() + "</td>";
            Literal1.Text += "<td><a href=listele.aspx?id="+alinan_veri["id"].ToString()+">Sil</a></td>";
            Literal1.Text += "<td><a href=guncelle.aspx?id=" + alinan_veri["id"].ToString() + ">Güncelle</a></td>";
            Literal1.Text += "</tr>";
            i++;
          }
          Literal1.Text += "</table>";

          db_baglanti.Close();
        }
      }
      catch
      {
        Response.Write("Bağlantıda sorun var !!!");
      }

Şimdi

< a href=guncelle.aspx?id=" + alinan_veri["id"].ToString() + ">Güncelle satırında link verdiğimiz guncelle.aspx sayfasını oluşturacağız peki bu sayfada neler olacak ? form görünümü olarak kaydet formu ile aynı olan kaydet butonu yerine güncelle butonu olan bir form oluşturacağız, adres satırından gelen bilgiye göre veri tabanında sorgulama yapıp sonuçları text kutularına ekleyip, değişiklik yapıldıktan sonra güncelleme işlemini de yapabilmek için güncelle butonuna kodlarımızı yazıyoruz
Form Tasarımı için gerekli kodlar

<table class="style1">
      <tr>
        <td>
          Öğrencinin Adı</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Öğrencinin Soyadı</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Adres</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Height="90px" TextMode="MultiLine" 
            Width="225px"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Cep Tel.</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          &nbsp;</td>
        <td>
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" 
            Text="Güncelle" />
          <asp:Button ID="Button2" runat="server" onclick="Button2_Click" 
            Text="Temizle" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" style="text-align: center; color: #FF9900">
          <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
    </table>

Güncelle butonu ve page_load olayına yazılacak kodlarımız

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!Page.IsPostBack)
      {
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection();
        baglanti.ConnectionString = ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("aspnet.accdb"));
        baglanti.Open();
        if (Request.QueryString["id"] != null)
        {
          int sayi = Int16.Parse(Request.QueryString["id"].ToString());
          OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand();
          sorgu.CommandText = ("Select * from ogrenci Where id=" + sayi);
          sorgu.Connection = baglanti;
          OleDbDataReader oku;
          oku = sorgu.ExecuteReader();
          while (oku.Read())
          {
            TextBox1.Text = oku["ad"].ToString();
            TextBox2.Text = oku["soyad"].ToString();
            TextBox3.Text = oku["adres"].ToString();
            TextBox4.Text = oku["ceptel"].ToString();
          }
        }
        baglanti.Close();
      }
    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection();
      baglanti.ConnectionString = ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;DATA Source=" + Server.MapPath("aspnet.accdb"));
      baglanti.Open();
      int sayi = Int16.Parse(Request.QueryString["id"].ToString());
      OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand();
      sorgu.CommandText = ("Update ogrenci Set ad='" + TextBox1.Text + "', soyad='" + TextBox2.Text + "', adres='" + TextBox3.Text + "', ceptel='" + TextBox4.Text + "' where id=" + sayi);
      sorgu.Connection = baglanti;
      sorgu.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      Response.Redirect("listele.aspx");
    }

    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TextBox1.Text = "";
      TextBox2.Text = "";
      TextBox3.Text = "";
      TextBox4.Text = "";
    }

Asp.Net Dersleri – Asp.Net ile Access Veritabanı İşlemleri 2 Veri Ekleme
Asp.Net Dersleri – Asp.Net ile Access Veritabanı İşlemleri 3 Veri Listeleme – Veri Çekme
Asp.Net Dersleri – Asp.Net ile Access Veritabanı İşlemleri 4 Kayıt Silme
Asp.Net Dersleri – Asp.Net ile Access Veritabanı İşlemleri 5 Kayıt Güncelleme

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 1
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments