1. Anasayfa
 2. İşletim Sistemleri

Nt Backup Programının Kullanımı ve Özellikleri


0

NT BACKUP PROGRAMINA GİRİŞ

Tape’den restore işlemi ve Backup işlemi gerçekleştirilir. NTFS ve FAT volume’leri üzerindeki dosya ve dizinlerin Backup’ını alır.

İhtiyaçlar:

HCL üzerinde desteklenen Tape sürücüsü

Uygun kullanıcı hakları

NTFS ve Fat volumelerdeki dataların backup ve Restore işlemlerini gerçekleştiren grafik bir araçtır. Backup işlemini manual veya belirli zamanlarda başlatabilirsiniz.

Data’nın Backup ve Restore işlemleri

Tape sürücüsü HCL Listesinde mutlaka yer almalı

Kullanıcı uygun haklara sahip olmalı

Bütün kullanıcılar üzerinde read hakkı olduğu dosya ve dizinlerin backup’ını alabilir.

Bütün file ve folder’ların backup’ını almak için backup files and directories hakkına sahip olmalı

Bütün file ve folder’ların restore işlemleri için kullanıcının restore files and directories hakkına sahip olmalı

Backup veya server operatiers grubu üyelerinin bu hakka sahiptir.

 

BACKUP Stratejisinin planlanması

Backup almaya başlamadan önce organizasyonunzun ihtiyaçlarını karşılayan bir strateji belirlemelisiniz. Böylelikle data kaybının engellenmesi garanti olacaktır.

Hangi dosyalar yedeklenmeli

Eğer bir dosya ihtiyacınız varsa mutlaka backup’ın almalısınız.

Network backup’ı veya çoklu local backup

Bu organizasyonunuzdaki kritik datanın hangi bilgisayarlarda depolandığına bağlıdır.

Network üzerinden backup’ın yapılması

Eğer kritik data birden fazla server üzerinde ise network üzerinden backup alınır.

Avantajlar Dezavantajlar

Bütün Networkun backup’ı alınır. Kullanıcılar önemli dosyalarını server üzerinde tutmalıdır.

Daha az tape sürücüsü gereklidir. Uzaktaki bilgisayarların registry bilgileri yedeklenemez.

Tek kullanıcı backup alabilir. Yönetimi daha düşük .Network trafiğini artırır.

Çok fazla planlama ve hazırlık gerektirir.

Local backup işlemi (kritik data client bilgisayarlardadır.

Avantajlar Dezavantajlar

Network kaynakları daha az kullanılır. Daha fazla tape sürücüsü ve kartuş gerektirir.

Kullanıcılar backup ‘larından kendileri sorumludur. Kullanıcılara çok fazla güvenilmez.

Eğer kritik datanız serverlar ve workstationlar üzerinde ise heriki metod kullnılmalıdır.

Nekadar sık backup alınmalıdır.

Datanın nekadar kritik olduğuna bağlıdır. Kritik olan dataların daha sık backup’ı alınır.

Datanın değişme sıklığı ile orantılı olarak backup alınır.

Not: Eğer dosyalar kullanımda ise NT sadece dosyanın son kaydedildiği haliyle yedekleme yapar.

HANGİ DOSYA VE DİZİNLERİN YEDEKLEMESİ YAPILMALIDIR

Daima:

Organizasyonuzun sürekli kullandığı kritik dosya ve dizinler

BDC veya PDC registry’leri Her domain controller registry’de depolanan Directory Database’in bir kopyasını bulundurur. Domain Controller’ların Registry’sinin yedeğinin alınması bütün kullanıcı account’ları ve güvenlik bilgisinin kaybına engeller.

Önemli: NT Backup programı sadece ve sadece tape sürücüsünün install edildiği bilgisayarın üzerindeki registry’nin yedeklemesini yapar. Eğer mümkünse tape sürücüsünüzün Domain Controller üzerinde install edilmiş olmalı.

Periyodik:

Organizasyon için kritik olmayan veya nadiren değişen dataların belirli aralıklarla yedeklenmesi yapılmalıdır.

Asla:

Geçici dosyalar (tmp) sürekli değiştiklerinden ve datanın kurtarılmasında çok nadir kullanıldıklarından yedeklenmesi yapılmaz.

KULLANILICAK BACKUP TİPİNİN BELİRLENMESİ

NT backup programı beş farlı backup tipi sağlar. Bunlar backup metodları olarak da anılır.

Backup tipi Yedekledikleri

Normal Seçilen dosya ve dizinler, archive özelliği işaretlenir.

Copy Seçilen dosya ve dizinler, archive özelliği işaretlenmez.

Incremental Seçilen dosya ve dizinler, archive özelliği işaretlenir. Son yedekleme ve işaretleme işlemi yapılmış olan dosyalarda ve dizinlerde değişiklik varsa yedeklenir.

Differential Seçilen dosya ve dizinler, son backup alındığı ve işaretlendiği zamandan sonra değişiklik varsa yedekleme işlemi yapılır. Archive özelliği işaretlenmez.

Daily Copy Sadece o gün içinde dosya ve dizinler. Archive özelliği işaretlenmez.

Backup işaretleri

Windows NT backup programı bir backup işareti ayarlar. Bu “archive attribute” (arşiv özelliği) olarak da bilinir. Bu işaret dosyanın yedeklendiğini belirtir. Incremetial ve Differential yedekleme işleminde önemlidir.

Örneğin, Salı ve Çarşamba günleri differential backup aldınız. Çarşamba gününün backup’I değişiklik olmadığı halde Salı günü yedeklenmiş olan dosyaları da içerir. Bunun sebebi ilk differential backup’ın backup işaretini değiştirmemesinden kaynaklanır. İkinci differential backup kümülatif olur.

İpucu : Copy tipinin devam eden backup metodlarını bozmayacak şekilde archive tape’ı oluşturmak için kullanabilirz. Çünkü dosyalara yedeklendiğine dair bir işaret koymaz. (Dağıtım için kullanılan tape’ler)

FARKLI BACKUP TİPLERİNİN KULLANIMINA ÖRNEKLER

Backup tiplerini kombine kullanabilirsiniz. Bazı backup tipleri yedekleme için çok zaman harcar. Fakat restore işlemi daha kısa sürede olur. Diğerleri yedekleme işlemini çok kısa sürede yaparken restore işlemi daha fazla zaman alır. Nerede zaman kazanacağınızın planını yapmalısınız.

Örnek 1: Normal ve Differential Backup’lar

Pazartesi normal backup ve salı’dan cuma’ya kadar differential backup alınmıştır (işaret konulmamıştır). Her differential backup Pazartesi’nden itibaren değişen bütün değişiklikleri içerir. Eğer data Cuma günü bozulmuşsa sadece Pazartesi ve Perşembe günü tape’leri restore eder. Bu strateji backup alırken zaman harcar restore ederken daha kısa sürer.

Örnek 2: Normal ve Incremential Backup’lar

Pazartesi normal backup Salı’dan Cuma’ya kadar Incremental backup alınmıştır(işaret konulur). Her incremental backup sadece bir önceki güne ait değişklikleri yedekler. Pazartesi dahil bütün kartuşların restore edilmesi gerekir. Bu strateji backup alma süresini kısaltır. Fakat retore işlemi daha uzun sürer.

Örnek 3: Normal, Differential ve Copy Backup’lar

Bu strateji örnek 1 ile aynı fakat Çarşamba günü yapılan Copyalama hariç. Koyalama işaret koymadığı için uygulanan backup planını etkilemez. Bu datanın herhangi biryere gönderileceği zaman faydalıdır. Örneğin, finansal datanın denetlemeye gönderilmesi.

ARŞİV TAPE’LERİ VE ROTASYONU

Backup stratejisini geliştirirken gözönüne almamız gereken başka bir konuda kartuş rotasyonudur. Bu backup maliyetini düşüren bir uygulamadır. Bazı kartuşların arşivlenmesinii steyebilirsiniz. Arşivlenen kartuşlar belirli bir tarih ve zamana ait datanın kayıt edilmesi kullanışlıdır. Örneğin, dönemsel satış bilgileri. Bir kartuş arşivlendiği zaman kartuş rotasyonundan kaldırılır.

Örnek1:

Haftanın her günü farklı bir kartuş kullanılır. Bir güne ait kartuş arşivlenir ve rotasyondan kaldırılır. Örnekte cuma gününe ait kartuş kullanılmıştır.

Takip eden haftalarda Pazartesinden Perşembeye kadar kullanılan kartuşlar haftanın aynı günü için kullanılır. Örneğin, Pazartesi alınacak dosyaları Pazartesi kartuşuna yedekleriz. Bu backup’lar önceki verilerin üzerine yazılır veya sonuna eklenebilir.

Örnek 2:

Pazartesinden Perşembeye aynı kartuş üzerinden backup alınır. Yeni backup bir öncekinin sonuna ilave edilir. (Append) Cuma backup’ı arşivlenecek başka bir kartuş üzerine alınır. Bir sonraki hafta tekrar tape 1 ile devam edilir.

Not: Kartuş sayısı sadece rotasyona bağlı değil yedeklenen datanın büyüklüğüne ve kartuşun ömrüne bağlıdır.

Kartuşun kullanım süresi üretici firmaya ve kartuşun saklanma şartlarına göre değişir. Eğer şirketiniz uygun bir depolama ortamına sahip değilse kartuşların off-site depolama işlemi bir başka şirkette yapılabilir.

BACKUP SET’LERİ KATALOGLARI VE BACKUP LOGLARI (KAYITLARI)

Backup işlemini yapmadan önce backup setleri, katalogları ve backup log dosyaları arasındaki fark bilinmelidir.

Backup Seti

Backup set terimi tek bir backup operasyonu ve tek bir volume üzerindeki dosya ve dizin grubunu tanımlar. Tek bir kartuş birçok backup seti içerebilir. Eğer tek bir backup operasyonu birden fazla tape gerektiriyorsa, kartuş grubuna “family set” denir.

Catalog

Backup’ın grafiksel sunuluşudur. Windows NT backup sırasında katalogları otomatik oluşturur ve kartuş üzerine depolar. İki farklı katalog vardır:

Kartuş katalogları tape üzerindeki backup setlerini gösterir.

Backup Set kataloğu ise backup seti içindeki dosya ve dizinleri gösterir.

Backup Log

Backup işlemlerinin kaydedildiği dosyadır. Backup log’u datanın restore işlemi sırasında oldukça kullanışlıdır. Herhangi bir text editorunden print edebilir veya okuyabilirsiniz. Aynı zamanda backup set kataloğunu içere kartuş bozulmuşsa print edilmiş log dosyanın yerleştirilmesinde yardımcı olur.

Backup Log’u bazı veya bütün bilgiyi içerir. Bu seçtiğiniz opsiyona göre değişir.

Opsiyonlar:

Backup tarihi

Kartuş set numarası

Backup tipi

Backup’ı alan kişi

Yedeklenmiş dosyalar

Yedeklenmiş bilgisayarlar

Tape sürücüsünü yeri

DATA’NIN YEDEKLENMESİ

NT backup programının kapsamında birtakım işlemler olduğu gibi öncesinde de yapılması gereken ayarlamalar vardır.

Uzak sürücülere bağlanmak

Network üzeirnden backup’lama istiyorsak öncelikle dosyaların bulunduğu server üzerindeki paylaştırılmış dizine bağlanmamız gereklidir.

Backup başlamadan önce kullanıcıların uyarılması gerekir. Server Manager’dan Send Message kullanılabilir.

Uyarı göndermek için şu adımlar uygulanır:

Server Manager çalıştırılır.

Computer menüsünden Send Message seçilir.

Kullanıcılara gönderilecek mesaj yazılır ve OK düğmesine basılır.

Windows NT Backup programı uygulamalar tarafından kilitlenmiş dosyaların backup’ını almaz. Değiştirilmekte olan Word dökümanı gibi. Windows NT işletim sistemi dosyaları bu kurala bir istisna teşkil eder ve kullanılmakta iken yedeklenmesi yapılabilir.

Windows NT Backup programı çalıştırılır. Yedeklenmesi istenilen dosya ve dizinler seçilir.

İstenilen backup opsiyonları işaretlenir.

Not: Windows NT Backup programı tape sürücüsünün bulunduğu bilgisayarın üzerindeki event logları veya registry’nin backup’ını alabilir.

SÜRÜCÜ, DOSYA VE DİZİNLERİN SEÇİLMESİ

Uzaktaki sürücülere bağlanıp, kullanıcılara uyarı mesajları gönderildikten sonra NT backup programını çalıştırabilir ve backup’ını almak istediğiniz dosya ve dizinleri seçebilirsiniz.

Windows NT Backup Programını Çalıştırılması

Start düğmesine tıklanır, programs seçeneğine ait alt menüden Administrative Tools seçilir. Buradan Backup tıklanır. Backup iletişim kutusu ekrana gelir.

Not: tape’I silmek istiyorsanız Operation menüsünden Erase Tape tıklanır.

Drivers penceresi maximize edilir. Drivers penceresinde lokal sürücüler ve bağlı bulunduğumuz network sürücüleri görüntülenir.

Sürücü üzerindeki bütün dosya ve dizinlerin seçilmesi için sürücüye ait simgenin yanındaki onay kutusu seçilir.

Sürücü üzerinde belirli dosya ve dizinleri seçmek için Drivers penceresindeki sürücü simgesine çift tıklanır. Sürücü ismine ait pencere ekrana gelir.

Pencere sürücünün grafiksel görüntüsünü gösterir. Windows NT Explorer penceresine benzer. Dosya seçilmesi için iki metod vardır.

Her dizin veya dosyanın yanındaki onay kutusu seçilir.

Backup almak istediğimiz dosya veya dizin seçilir. Select menüsü üzerinde Check seçeneği tıklanır.

Not: Sürücü veya üzerindeki dizine ait bütün dosya veya dizinleri seçmemişsek, seçilen onay kutusu gölgeli gelir. Bu kısmi seçimin yapıldığını gösterir.

KARTUŞ VE BACKUP OPSİYONLARININ KURULMASI

Yedeklenecek dosya ve dizinler seçildikten sonra sıra kartuş ve yedekleme opsiyonlarına gelir.

Kartuş backup opsiyonların kurulması şu şekilde adımlandırılır:

Backup iletişim kutusunda backup tıklanır. “Backup Information” iletişim kutusu ekrana gelir. İletişim kutusunun en üstünde o anki tape’in ismi oluşturulduğu tarih ve tape’in sahibine ait kartuş bilgisi bulunur.

Tape Name kutusuna yedeği alınan server’in ismi ve yedekleme stratejisindeki yeri yazılır. Bu isim maximum 32 karakter uzunluğunda olabilir. Eğer Append opsiyonu seçilmişse Tape Name kutusu aktif değildir.

Mevcut Seçenekler

Seçenek Açıklama

Operation

Append Kartuş üzerinde son alınan backup setinden sonra yeni bir

Back seti ekler

Replace Tape üzerindeki bütün datanın üzerine yeni bir backup seti oluşturur.

Verify After Backup Dataların doğru yedeklenip yedeklenmediğini kontrol eder.

Backup Registry Registry’nin kopyasını backup setine ekler. Bu opsiyon

registry dosyasını içeren volume üzerinde enaz bir başka dosya daha seçilirse aktiftir.

Restrict Access to Kartuşa ulaşımı Administartors, Backup Operators veya

Owner or Adminitrator Backup’I alan kullanıcı için mümkün kılar. Registry yedekleemesini yapıyorsak bu opsiyonu seçmemiz uygun olur.

Hardware Compression Bu seçenek tape sürücümüz veri sıkıştımasını destekliyorsa kullanılmalıdır. Bu seçeneğin aktif olması için tape sürücüsünü desteklemesi gerekir.

Description kutusunda yedeklemenin tanımı yapılır. Örneğin, Denizbank1 sürücü C: gibi. Eğer birden fazla backup set’I varsa herbiri için tanımlama yapabilirsiniz. Back Set Informatin kutusunun yanındaki kaydırma çubukları ile backup setleri üzerinde hareket edilebilir.

Backup Type kutusunda aşağıdakilerden herhangi bir tip seçilebilir.

Normal

Copy

Incremential

Differential

Daily Copy

LOG SEÇENEKLERİNİN AYARLANMASI

Log Information kısmından Backup Log’ları oluşturulabilir.

Bir Log Oluşturmak için:

Log’u tutacağınız text dosyasının ismi Log File kutuunsa yazılır. Bu kutuda değişiklik yapılmadıysa Systemroot dizinin içinde Backup.log yazılıdır.

Log Information altında şu opsiyonlar seçilebilir.

Opsiyonlar Tanımlar

Full Detail Yedeği alınmış, alınmamış, bozuk olan dosya ve dizinleri içeren detaylı backup bilgisi tutulur.

Summary Only Dosyanın açılmasında hata, backup’ın başlaması, tape’in yüklenmesi gibi backup operasyonları kayıt edilir.

Don’t Log Hiçbir bilgi kaydedilmez.

OK düğmesi tıklanır. Backup Status penceresi açılır.

Backup bittikten sonra eğer backup setleri üzerinde herhangi bir problem taramak için Backup Status penceresinde gezilebilir.

İpucu: İleride doğacak anlaşmazlıkları önlemek için her Backup Log’unu print edip bir dosyada saklayın.

BATCH FİLE KULLANILARAK BACKUP ÇİZELGESİNİN AYARLANMASI

at komutu kullanılarak Batch File yardımıyla belirli zamanlarda yedekleme yapılabilir.

Ntbackup.exe komutunu içeren Batch File’in oluşturulması. Komut satırında kullanılan ifade:

Ntbackup backup [pathname [options]]

Bir batch file oluşturulurken kullanabileceğiniz opsiyonlar aşağıdaki gibidir:

Opsiyon Tanımları

/a Yeni setini mevcut backup setinin üzerine yazmak yerine sonrasına ekler.

/b Aynı volume’dan farklı bir dosya yedekleniyorsa, yerel Registry ‘nin backup’ını alır.

/d “text” Backup setinin tanımıdır. Bu tanım tape katalog görüntülendiğinde ekrana gelir.

/e Bu opsiyon kullanılmazsa log detaylı oluşturulur.

/l dosya_adı Log dosyasına isim veriilir.

/r Kartuşa ulaşımı Administrtors, Backup Operators, Backup’ı oluşturan kişiler haricinde engeller. Eğer kullanılmazsa backup setine Restore hakkına sahip olan herhangi bir kullanıcı erişebilir.

/t {Normal

Copy

Backup tipini belirler. Tanımlanmazsa Normal Backup tipi

Incremental

geçerlidir.

Differential

Daily}

/v Dosyaların doğru yedeklendiğini kontrol eder.

/hc: {on

off} Destekleyen Tape sürücüleri için donanım bazında sıkıştırma seçilir ve ya seçilmez. Belirtilmediği takdirde off kabul edilir.

Cmd /c net use x: Uzaktaki paylaştırılmış kaynağa bağlantı kurar. Uzaktaki bir bilgisayar üzerindeki dosyaların yedeklenmesi yapılıyorsa komut satırın başında kullanılmalıdır. Örnek : Net use x: vestelsrv İlanlar. Backup komutunda paylaştırılmış dizinin UNC ismidekullanılabilir.

Cmd /c net use x: Uzaktaki pylaştırılmış kaynağa bağlantı kesilir. Bu parametre kkomut

/delete satırının sonunda kullanılır.

Belirli bir zamanda çalıştırılacak olan Batch dosyası için at (at. exe) komutu kullanılır.

İpucu: Windows NT Backup programında Help ‘teki “Using Batch Files to Do Backups” satırı ile komutları ve kullanıldıkları yerleri örneklerle görebilirsiniz. Bu konuya ulaşmak için Windows NT Backup programında iken F1 tuşuna basılır. Index tabına geçilir ve Backup , Using batch Files satırı yazılıp Display düğmesine tıklaır.

Örnek: cmd / c net use X: computer1public

cmd / c net use Y: computer2public

ntbackup backup C: D: X: Y: Avcılarpdspublic /T Incremental /b /hc: on /v /l “C:günlük.log”

cmd / c net use X: /delete

cmd / c net use Y: /delete

AT KOMUTUNUN KULLANILMASI

Backup’ın zaman çizelgesinin başlatılması

Schedule servisinin otomatik olarak başlamasını sağlamak için Server Manager kullanılır.

Bu programlanmış komutların bilgisayar tekrar açıldığından Logon olan kişiye bakılmaksızın çalıştırılmasını sağlar.

Servis uygulaması içinde başlangıç opsiyonun değiştirilmesi

Start düğmesi tıklanır. Programs ® Administrator Tools ® Server Manager tıklanır.

Computer altında bilgisayar seçilir. Computer menüsünden Services tıklanır. Seçilen bilgisayar üzerindeki servisler görünür.

Service menüsünden Schedule seçilir. Startup tıklanır. Computer_name service penceresi ekrana gelir.

Startup Type Automatic olarak seçildikten sonra OK tıklanır. Böylelikle Schedule Service makine açıldığında otomatik olarak çalışır.

Service menüsünden Schedule seçilir ve Start düğmesi tıklanır.

Service Control penceresinde Attempting to Start the Schedule service on computer_name mesajı gözükür.

At komutu kullanılarak bir görevin programlanması

Örnek komut :

At[computer_name] [ID] [/delete] time [/interactive] [/every: data [,…]] /next: date[,…] “komut”

At.exe seçenekleri

Opsiyon Tanımları

copmuter_name Uzaktaki bilgisayarı tanımlar. Kullanılmazsa lokal bilgisayar üzerinde çalışır.

ID Programlanmış komutun kimlik numarasıdır.

/delete Programlanmış komut silinir.

Time Komutun çalıştılacağı zamanı belirler. 00:00 – 23:59

/Interactive Görevin çalıştığı anda logon olan kullanıcının ekranında uygulama gözükür. Kullanılmazsa uygulama ekranda gözükmez.

/every: date[,…] Haftanın günleri veya ayın belirli günlerinde komut çalışır. Kullanılmazsa ayın o günü çalışır.

/next: date[,…] Bir sonraki haftanın günlerinde veya ayın o günde çalışması sağlanır. Kullanılmazsa ayın o günü kabul edilir.

“Komut” Program veya Batch dosyasının yazıldığı bölümdür. Örneğin: Ntbackup

Not: resource Kit içinde Winat.exe komutu bu programın grafik versiyonudur.

RESTORE STRATEJİNİN UYGULANMASI

Iyi bir restore stratejisi şu maddelere bağlıdır:

İyi bir Backup startejisi

Her backup için dökümantasyonların saklanması

Backup kayıtlarının periyodik olarak dosyaların restore edilmesi. Böylelikle dosyaların düzenli şekilde yedeklendiği kontrol edilir. Yazılımın tespit edemediği donanım problemleri de ortaya çıkarılmıştır.

Kartuşun orjinal sürücüden başka bir sürücüye restore etmeli ve restore edilmiş data ile orjinal sürücü üzerindeki datanın karşılaştırılması yapılmalıdır. Örnek: server1 üzerindeki D sürücüsü (orjinal datalar) ile server2 üzerindeki E sürücüsünün ( deneme için restore edilmiş datalar) üzerindeki dataların karşılaştırılması

Backup’ların alındığı günü gösterecek şekilde kayıtların tutulması. Her backup ile backup tipi kartuşun kimliği not edilmeli. Problem oluştuğunda bir çok haftaya ait kartuşların arasından uygun kartuş kolaylıkla seçilebilsin.

RESTORE STRATEJİLERİNE ÖRNEKLER

Örnek1: Normal ve Differeantial Backup’ların geri yüklenmesi

Cuma günü bütün volume bozulmuş olabilir. Backup planına göre Pazartesi’nin normal backup’ı restore edilir. Geri kalan backup’lar differantial olduğundan sadece Perşembe gününün backup’ı yüklenir.

Örnek2: Normal ve Incremental Backup’ların Restore edilmesi

Cuma günü bütün volume bozulduğu düşünülürse backup stratejisine bağlı olarak Pazartesi gününün normal backup’ı restore edilir. Diğerleri incremential backup olduğundan Salı ile Perşembe günü arasındaki tüm kartuşlar sırasıyla yüklenmelidir.

Örnek3: Tek bir dosyanın restore edilmesi

Cuma günü tek bir dosya bozulmuş olabilir. Pazartesinden itibaren incremential backup alındığından hangi tape’in dosyanın güncel kaydını içerdiğinden emin olamayız. Backup Log’u kontrol edilerek dosyanın en son nezaman yedeklendiği ve hangi kartuş içinde olduğu belirlenir. Daha sonra kartuş üzerinden dosya yüklenir.

Önemli: Bilgisayarınızın tartihini doğru olduğunu kontrol edin. NT Backup programı hangi file’in daha güncel olduğunu dosyanın tarih özelliğine bakarak karar verir. Tarihi değiştirirseniz yeni dosyanın üzerine eski sürümünü yüklersiniz.

DATA ‘NIN RESTORE EDİLMESİ

Data’nın restore edilmesi için uygulanan adımlar:

Uzaktaki sürücüye bağlanılır.

Eğer network dosaylarını geri yüklüyorsanız, NT Backup programını çalıştırmadan önce network üzerindeki bilgisayarla bağlantı kurulmalıdır.

Not: Windows NT backup programı, registry veya olay kayıtlarını tape sürücüsünün install edildiği bilgisayar üzerine yükler.

Windows NT Backup programını çalıştırın.

Backup setlerini görüntülemek için tape kataloğunu yükleyin.

Tape kataloğunu yükleyene kadar , Windows NT sadece ilk backup setine ait bilgiyi gösterir.

Geri yükleme opsiyonlarını isteğiniz doğrultusunda ayarlayın.

Restore işlemleri bütün kartuşu, backup setlerini veya belirli dosya ve dizinleri geri yüklemenize göre değişecektir.

KATALOGLAR

Dosya ve dizinleri seçmek için katalog yüklenmelidir. Backup eğer birden fazla tape içeriyorsa katalog setdeki son kartuş üzerindedir.

Tape kataloğun yüklenmesi

Windows NT Backup programı çalıştırılır. Tape_name penceresi maximize edilir.

Operation menüsünden catalog tıklanır. Catalog Status iletişim kutusu ekrana gelir.

Kataloğun yüklenmesi bittikten sonra OK düğmesi tıklanır. Tape_name penceresi maximize edilir.

Backup setinin dizin simgesi üzerinde soru işareti (?) vardır. Bu işaret backup setine ait kataloğun yüklenmediğini gösterir.

Backup Set kataloğun yüklenmesi

Tape_name penceresinden uygun backup set dizini çift tıklanır. Catalog Status iletişim kutusu ekrana gelir.

Katalog yüklendikten sonra OK düğmesine tıklanır. Tape_name penceresi ekranda belirir. Üzerinde backup set’ine ait dizin ağacı gözükür

Backup set’ine ait katalog birkez yüklendikten sonra soru işareti (?) artı (+) işaretine dönüşür. Bunu görmek için tape_name penceresi maximize edilir.

Eğer kartuş üzerinde bozulmuş dosyalar mevcut ise dosyaların bulunduğu dizinler kırmızı X işareti ile belirtilmiştir.

Önemli : Family Set (Aile Set) ‘e ait son kartuş kullanılamıyorsa NT Backup programının kalan her kartuş üzerindeki datanın tek bir birimmiş gibi davranması sağlanır. Bu işlem Windows NT Backup programının komut satırında /missingtape opsiyonu kullanılarak sağlanır.

RESTORE OPSİYONLARININ SEÇİMİ

Restore edilecek dosya ve dizinler seçildikten sonra restore opsiyonları belirlenir.

Retsore opsiyonlarının seçilmesi

backup iletişim kutusundan Restore tıklanır. Retsore Information iletişim kutusu görülür. Backup Set Information backup setlerinin sayısı, kartuş ismi, backup set tanımı, tape’in oluşturulduğu tarih ve tape sahibine ait bilgi bulunur.

Restore to Drive içinde yükleme yapmak istediğiniz sürücü tıklanır.

Otomatik olarak orjinal sürücü seçili olan gelir. Restore ettiğiniz her backup seti için kaynak sürücüsünden farklı sürücü seçilebilir.

Eğer orjinal yerinden farklı bir lokasyona indirmek istiyorsak backup set için alternatif dizin yolu belirtilir. Yolu yazdığınız text kutusunun yanında lokasyonu seçeceğiniz düğme yolu bulmanızı sağlayan grafik bir araçtır.

İpucu: Backup ve restore işlemlerinin doğru çalıştığından emin olmak için kartuşu farklı bir sürücü üzerine indirin. Orjinal dosya ile kartuştan indirdiğiniz dosyayı karşılaştırın.

Seçebileceğiniz Restore opsiyonları

Opsiyonlar Tanımları

Restore Local Registry Registry dosyasını indirir. Registry dosyasındaki değişikliklerin etkili olması için makine kapatılıp tekrar açılması gerekir.

Restore File Permissions NTFS haklarını restore eder. Seçilmemişse indirildiği dizinin hakların alır. Dosya haklarını aynı kullanıcı ve grup tanımlarının olmadığı bir bilgisayara indirmeyin.

Verify After Restore tape üzerindeki dosyaların diske indirilmiş dosyalar ile karşılaştırılmasını yapar. Windows NT Backup programı istisnaları kaydeder

LOG OPSİYONLARIN SEÇİLMESİ

Restore opsiyonları seçildikten sonra istediğiniz log opsiyonları seçiniz.

Log Opsiyonların seçilmesi :

Log opsiyonları aşağıdaki gibidir:

Opsiyonlar Tanımları

Log File Tape operasyonlarının kayıtlarının tutulduğu text dosyanın yeri belirtilir.

Log Information

Full Detail Restore edilen bütün dizin ve dosyalara ait bütün bilgileri tutar.

Summary Only Tape’in yüklenmesi, restore işleminin başlaması ve dosyanın

yüklenememesi gibi önemli operasyonları tutar.

Don’t Log Kayıt tutmaz.

OK düğmesine tıklanır. Restore işleminin tanımı Restore Status penceresinde görünür ve daha sonra Verify Status penceresine dönüşür.

Not: İşlem sırasında Confirm File Replacement iletişim kutusu görünür. Tek bir dosyanın üzerine yazmak için Yes veya mevcut bütün dosyaların sorulmadan üzerine yazılması için Yes To All tıklanır.

Restore işlemi bittiği zaman The Operation was succesfully completed mesajı gelir. OK düğmesine tıklanır. Backup iletişim kutusu görünür. Restore işlemi tamamlanır.

TAVSİYELER

Düşük ve orta güvenlikteki networklerde bir kullanıcıya backup hakkı ve farklı bir kullanıcıya restore hakkı verilir.

Bir kullanıcıya sadece backup hakkı vermek Restore Files and Directories kullanıcı hakkının backup operators ve server operators grubundan alınması ile sağlanabilir.

Sadece restore hakkı vermek için restore operators lokal bir grup oluşturulur. Bu gruba Restore Files and Directories hakkı eklenir. Daha sonra Rrestore Only isimli global grup oluşturarak loka gruba eklenir.

Not: Yüksek güvenlik gerektiren networklerde datanın geri yüklenmesi hakkı sadece sistem yöneticilerine verilir.

Disk hatalarına karşı bütün volume yedeklenmeli. Bu tek bir operasyonda bütün volume’u geri yüklenmesi kolaylaştırır.

Kullanıcı ve güvenlik bilgisini kaybolmamsını sağlamak için Domain Controller üzerindeki registry’nin daima backup’ı alınır.

Her backup işlemi için backup loglarını oluşturulması ve print çıktılarının alınması ve bir dosya içinde saklanması belirli dosyalara ulaşmayı çabuklaştırır.

Kartuşların üç kopyasını bulundurun. En az bir kopyasını kontrollü başka bir ortamda saklayın.

Dosyaların güvenli bir şekilde yedeklendiğini kontrol etmek için periyodik olarak geri yükleme işlemlerini deneyin. Deneme için yapılan geri yükleme işlemleri yazılım aşamasında ortaya çıkmayan donanım problemlerini tespit etmeni< için faydalıdır.

Not: Tape sürücüsü ve yedekleme kartuşlarını güvenliğini sağlayın. Çalınan tape üzerindeki datayı, bir başka server üzerine Administrator yetkisine sahip kişiler indirebiliir ve kullanabilir.

TAPE SÜRÜCÜSÜNÜN YÜKLENMESİ

Tape Devices, Control Panel’den Drivers tabından Add Button’una basılır ve install edilecek uygun sürücü seçilir.

Bütün sistemin düzenli olarak veya büyük değişiklikler yapıldığında (özellikle yazılım, dizinin yapısı veya konfigitrasyonu değiştiğinde) yedeklenmesi gerekir.

Kullanıcıların olmadığı, az dosyanın açık olduğu saatlere programlanabilir.

Server’lar kullanılmadan önce, yedeklerini alıp tekrar yükleyin ve herşeyin yolunda gittiğinden emin olur. Bu kurtarma yapmak için ufak bir tecrübe de kazandıracaktır.

BACK UP OPERATORLERİ

Grup yedeklenip, geri indirilecek dosyalar üzerinde road, change, write hakkı olmalı. Güvenlik açısından sadece güvenilen kişileri bu gruba dahil etmek gerekir. Ve sadece backup alacakları dataları üzerinde haklarının olmasına özen gösterilir. Ek olarak bu işi yapan kişilerin aktivitilerinin Audit Log’a kaydedilmesi sağlanmalıdır.

TAPE Güvenliği

System administrators tape oluşturanlar ve Backup Files and Directories hakkı olanlar tape üzerinde read, write, erase the tape hakkında sahiptir. Bu bir çeşit güvenlik sağlar. (Yanlışlıkla tape’in silinmesini engeller.)

Bilgisayarlar arası dosya transferi yapıyorsanız Restrict Access to owner or Administrator seçeneği seçildiğinde kimse okuma, yazma ve silme işlemlerini yapamaz.

Backup programı şifreleme gerçekleştirmez. Dolayısı ile yüksek seviyede güvenlik beklenmemelidir. Kartuşlar kilit altında tutulmalıdır.

RESOURCE KİT TOOLS

REGBACK.EXE Regstry’nin yedeklemesini yapar.

REGENTRY.HLP Konuyla ilgili yardım dökümanları alınabilir.

REGINI.EXE Registry değişikliklerin script yardımı ile yapar.

Registry editörü

SAM ve Security subtree’ler restore edilemez. NT bu bölümleri daima kullanır ve açıktır. Save Key komutu Register menüsünden RedEdt32’de bilginin diske kayıt edilmesini sağlar. Backup önceliği olmak kaydedilen hive restore komutu ile sisteme yüklenir.

Restore hakları olmalı

Restore komutu daha çok user profile’lerin kurtarılmasında kullanılır.

ROTASYON METHODU

5 iş gün varsa 20 kartuş gerekir.

4 tape Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri için incremental veya differential backup almak için kullanılır.

4 tape ise haftalık olarak her ayın cuma günü full backup almak için kullanılır.

Herayın sonu aylık backup alınmak için de yılda 12 adet kartuş kullanılır.

Günler

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Backup Tipi

Normal

Inc / Dif

Inc / Dif

Inc / Dif

Full

Kartuş Seri Numarası

1100

1110

0110

0010

2000-0200-0020-0002

Toplam kartuş

Kullanılan toplam kartuş 8 adetdir. Ayrıca her ay içinde (Ocak backup’ı, Şubat Backup’ı gibi) ayrı kartuş kullanıldığı için 12 kartuş daha ilave edildiğinde toplam 20 kartuş gerekmektedir.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments