1. Anasayfa
 2. Programlama

MsSQL Komutları Kullanımları ve Açıklamları


1

DISTINCT: Birbirinin ayni olan satirlarin listelenmemesi için bu ifade kullanilir

"select distinct uyeadi from uyeler"


 

IN: Kosul belirtirken kullaniriz. Mesela ismi netrobin, ali veya mehmet olan isçilerin
bilgilerini listelemek için.

"select * from uyeler where uyeadi in (’netrobin’,’ali’,’mehmet’ )"


 

LIKE: Eger aradigimiz kayitin bulunmasi için tam bir karsilastirma yapamiyorsak

"select * from uyeler where uyeadi like ’%a’"

BETWEEN: Kosul belirtirken iki deger arasini belirtmek için kullanilir. Örnek:
Yasi 30 ile 40 arasindaki isçilerin kayitlarini listelemek için

"select * from uyeler where yas between 30 and 40"


 

SUM: Seçilen degerlerin toplamini bulur. Isçilerin aldigi toplam ücreti görmek için

"select sum(ucret ) from uyeler"


 

MAX, MIN, AVG: Verilen degerin en büyügünü, en küçügünü ve ortalamasini bulur.
MAX en büyük degeri, MIN en küçük degeri, AVG ise seçilen degerlerin ortalmasini bulur.

"select MAX(UCRET ), MIN(UCRET ), AVG(UCRET ) from uyeler where tarih>’01.01.1999’"


 

ORDER BY ASC: Tablodan seçtigimiz kayitlari alfabetik siralamak için kullanilir.

"select * from uyeler order by asc"


 

ORDER BY DESC: Tablodan seçtigimiz kayitlari son kayıt sırasına göre siralamak için kullanilir.

"select * from uyeler order by desc"


 

GROUP BY: Genelde istatistik amaçlar için kullanilir. Mesela hangi tarihte kaç isçinin ise
alindigini bulmak için.


 

ALIAS: Genelde tablonun veya kolonun adını başka bir şeymiş gibi değişirebiliriz.
Uyeler tablosundaki uyeadi kolonunun adını isim yaptık yani isim olarak çağırabiliriz.

"SELECT uyeadi AS isim FROM uyeler"


 

JOIN: Bazen iki yada daha fazla tablodan veri cekmemiz gerekebilir, bu gibi durumlarda bu
methodu kullanırız.
Birbiri ile ilişkilendirilmiş iki tablomuz var biri uyeler diğeride detaylar olsun.
İki tablodanda aynı anda sorgulama veya veri çekeceğiz. Uyeler tablosunda id=1 ise detaylar
tablosundaki karşılğı ise uyeno=1 olarak yapıyoruz.

"SELECT * FROM uyeler,detaylar WHERE uyeler.id=detaylar.uyeno"

INNER JOIN OLARAK

"SELECT * FROM uyeler INNER JOİN detaylar ON uyeler.id=detaylar.uyeno"

LEFT JOIN OLARAK

"SELECT * FROM uyeler LEFT JOİN detaylar ON uyeler.id=detaylar.uyeno"


 

UNION ve UNION ALL : Join methoduna benzer ama sadece aynı kolonlara sahip tabloları
birbirine bağlar. Uyeler ve Detylar tablosundaki uyeadlarını sorgular.

"Select uyeadi from uyeler UNION Select uyeadi from detaylar"

Sadece UNION kullanırsak iki tabloa aynı isimler olsa bile tekrarlar.
UNION ALL kullanırsak iki tabloda aynı isimler olsa bile sadece tekini sorgular.

"Select uyeadi from uyeler UNION ALL Select uyeadi from detaylar"


 

SQL FONKSİYONLARI

sql kendi içinde bir cok fonksiyonu barındırır, bunlar sayım ve hesaplama için kullanılabilir.

Fonksiyon sözdizimi kuruluşu;
SELECT fonksiyon(kolon ) FROM tablo

Fonksiyon tipleri;
sql fonksiyonları birkaç temel tip ve kategoriye sahiptir. Temel fonksiyon tipleri:

++ Aggregate (birleşik degerli ) fonksiyonlar
++ Scalar (tekil degerli ) fonksiyonlar

Aggregate (birleşik degerli ) fonksiyonlar
Bu tip fonksiyonlar birçok deger ile çalışır ama sonucu tek bir degerdir.

Bu fonksiyonların MS Access e uygun olanları:
AVG(kolon ): girilen kolondaki sayıların aritmetik ortalama degerini geri yollar
COUNT(kolon ): Boş degerler haric, girilen kolondaki satır sayısını yollar
COUNT(* ): Verilen tablodaki satır sayısını yollar
FIRST(kolon ): girilen kolondaki ilk degeri yollar
LAST(kolon ): girilen kolondaki son degeri yollar
MAX(kolon ): girilen kolondaki en yuksek degeri yollar
MIN(kolon ): girilen kolondaki en dusuk degeri yollar
STDEV(kolon ): girilen kolondaki basit istatiksel standard sapma degerini yollar      
STDEVP(kolon ): girilen kolondaki nüfus istatiksel standard sapma degerini yollar
SUM(kolon ): girilen kolondaki sayıların toplamını yollar

Bu fonksiyonların sql Server a uygun olanları:
AVG(kolon ): girilen kolondaki sayıların aritmetik ortalama degerini geri yollar
BINARY_CHECKSUM: tablonun verilen satırındaki ikilik tabandaki checksum degerini yollar       
CHECKSUM: tablonun verilen satırındaki checksum degerini yollar
CHECKSUM_AGG: boş degerler haricindeki verilerin checksum degerini yollar
COUNT(kolon ): Boş degerler haric, girilen kolondaki satır sayısını yollar
COUNT(* ): Verilen tablodaki satır sayısını yollar
COUNT(DISTINCT kolon ): Verilen tablodaki satır sayısını yollar, fakat cift veri bulunan satırları bir defa sayar
FIRST(kolon ): girilen kolondaki ilk degeri yollar
LAST(kolon ): girilen kolondaki son degeri yollar
MAX(kolon ): girilen kolondaki en yuksek degeri yollar
MIN(kolon ): girilen kolondaki en dusuk degeri yollar
STDEV(kolon ): girilen kolondaki basit istatiksel standard sapma degerini yollar      
STDEVP(kolon ): girilen kolondaki nüfus istatiksel standard sapma degerini yollar
SUM(kolon ): girilen kolondaki sayıların toplamını yollar

Scalar (tekil degerli ) fonksiyonlar
Girilen degere gore bir deger ile calısır ve sonuc olarak bir deger yollar.

Bu fonksiyonların MS Access e uygun olanları:
UCASE(c ): bolgedeki karakterlerin hepsini buyuk yapar
LCASE(c ): bolgedeki karakterlerin hepsini kucuk yapar
MID(c,start[,end] ): yazı alanından karakterleri calıstırır
INSTR(c ): yazı alanından karakterleri gosterir
LEFT(c,karakterNumarasi ): text alanının girilen sayıya kadar olan kısmını yollar (soldan sayar )
RIGHT(c,number_of_char ): text alanının girilen sayıya kadar olan kısmını yollar (sagdan sayar )
ROUND(c,hassasiyet ): sayı alanını verilen hassasiyete gore yuvarlar
MOD(x,y ): bolme işleminde kalanı gosterir (mod işlemi yapar )
NOW( ): o anki sistem zamanını gosterir
FORMAT(c,format ): alanın gosterim biçimini degiştirir
DATEDIFF(d,birinciTarih,ikinciTarih ): tarih hesaplarını yapmak için kullanılır

 
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 7
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 1
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 1
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 1
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 4
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
ByAdanaLii

$sorgu1 = odbc_exec($baglanti,”select sum(sliAmountRate) from Slips”);
while($listele= odbc_fetch_array($sorgu1) )
{
echo “toplam” . $listele;
}

bu şekilde kodlarımı calısıtırınca ekransa toplamArray Yazıyor Acil Yardımcı olabilecek olan vamrı