2008-2009 Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup A

7 Nis, 2009

2008-2009 Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup A

S1)………………; önceden saptanmış işletme amaçlarına ulaşmada işgücü, para, zaman, malzeme, nakliye, yer kaynakları gibi girdilerin ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak çıktılara dönüştürülmesi...