2008-2009 Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup B

7 Nisan 2009 138

2008-2009 Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları Grup B

S1) …………..; bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda,…