98 Soruluk Word uygulama Soruları

25 Aralık 2008 178

98 Soruluk Word uygulama Soruları

1. Altı sütun ve onbeş satırlı tablo oluşturunuz.2. Bağlantılı Sayfa görünümüne geçiniz.3. Baskı önizleme durumunda…