ascii kod

12 Mar, 2013 200

JavaScript Olaylar

Browser programları kendiliklerinden veya GUI sonucu, öyle bazı olaylara (örneğin Mouse işaretçisinin bir nesnenin üzerine...