Başlıca Reset Sebepleri

18 Temmuz 2008 161

Başlıca Reset Sebepleri

Bazen aniden veya bir uygulama isteminde bulunduğumuzda PC miz Resetleme yapar .Olası nedenler şöyle sıralanabilir…