Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

20 Şubat 2009 440

Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

1.Ağ bağlantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a) Bir ağdaki kullanıcıların diğer bilgisayarları görebilmesi için çalışma…