c# enum

19 Aralık 2012 367

Visual Studio C# Dersleri – Numaralandırmalar (Enumaration) Kullanımı

Enum veya numaralandırma Özel sözcük veya ifadeleri belli bir sayısal değer alan toplu sabitler tanımlamak…