c# enum value

19 Ara, 2012 202

Visual Studio C# Dersleri – Numaralandırmalar (Enumaration) Kullanımı

Enum veya numaralandırma Özel sözcük veya ifadeleri belli bir sayısal değer alan toplu sabitler tanımlamak...