C# ile Narsistik – Armstrong

24 Aralık 2012 2206

Visual Studio C# Dersleri – C# ile Narsistik – Armstrong Sayıları Bulma

Narsistik veya Armstrong sayılarında her basamağın, sayının basamak sayı kadar kuvvetinin alınıp toplanmaları ile elde…