C# ile Narsistik – Armstrong

24 Ara, 2012 1289

Visual Studio C# Dersleri – C# ile Narsistik – Armstrong Sayıları Bulma

Narsistik veya Armstrong sayılarında her basamağın, sayının basamak sayı kadar kuvvetinin alınıp toplanmaları ile elde...