c# input box dialog

18 Aralık 2012 847

Visual Studio C# Dersleri – C#’da Inputbox Kullanımı

InputBox Sınıfı Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan sınıftır . C# içinde direkt olarak bulunmaz. Proje…