c# inputbox

18 Aralık 2012 849

Visual Studio C# Dersleri – C#’da Inputbox Kullanımı

InputBox Sınıfı Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan sınıftır . C# içinde direkt olarak bulunmaz. Proje…