c# inputbox cancel

18 Aralık 2012 850

Visual Studio C# Dersleri – C#’da Inputbox Kullanımı

InputBox Sınıfı Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan sınıftır . C# içinde direkt olarak bulunmaz. Proje…