c# ip adresi

5 Aralık 2012 767

Visual Studio C# Dersleri – C# ile Web Sitesinin Ip Adresini Bulma

Kullanıcının girmiş olduğu web sitesinin ip adresini bulan uygulama yapacağız. Normalde bunu komut satırından ping…