C# TrackBar Kullanımı

27 Kas, 2012 499

Visual Studio C# Dersleri – C# Trackbar Kullanımı

Form üzerindeki herhangi bir nesnenin veya formun büyüklük, küçüklük, saydamlık gibi özelliklerinin sizin fare ile...