get set

yetersiz
21 Kas, 2013 1098

C# Class(Sınıf)’larda Get ve Set Kullanımı

set sözcüğü nesnenin özelliklerine değer atandığında çalışır. get sözcüğü ise özellik değeri okunduğunda ya da...