İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN UYGULANMASIYLA AÇIKLAMALAR

4 Eylül 2008 324

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN UYGULANMASIYLA AÇIKLAMALAR

1- Zümre toplantısına alan öğretmenleri, koordinatör öğretmenler ve sektör temsilcisi de katılmalı, alana ait Çerçeve…