javascript zaman sayacı

11 Mart 2013 534

JavaScript Zaman Komutları (Fonksiyonları)

Bu sayfada zaman yöntem kodları üzerinde duracağız. Bu kodlar zaman birimlerini ifade etmekte, nesneleri zamana…