Php Form İşlemlerinde Kullanılan İnput Tipleri

9 Mar, 2009 732

Php Form İşlemlerinde Kullanılan İnput Tipleri

Form nesnelerinin birçoğu <form> tagının içerisinde kullanılan <input> taglarıyla oluşturulur. <input type=”değer” name=”değer”>Yukarıdaki Input tagında;Name:...