Sql Dersleri – Sql’de Temel Veri Türleri
0

Bu dersimizde sql’de kullanılan temel veri türlerini, hangi durumlarda kullanıldıklarını açıklamaya çalışacağım. Bunlar char, nchar, varchar, nvarchar, text, ntext, image, int, bigint, smallint, tinyint, decimal, float, real, money ve samllmoney, datetime ve smalldatetime, binary ve bit veri türleri sql’de en sık kullanılan veri türleridir. Şimdi bunları sırayla inceleyelim;
char (uzunluk): Sayısal olmayan yani alfabetik verileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bir sütunda saklanacak olan verinin boyutu uzunluk parametresi ile belirtilir.
Örnek: ‘personel’ tablosunda, «personeladi» alanı aşağıdaki şekilde tanımlanabilir
vt1

nchar (uzunluk): Yine bu veri türü de alfabetik karakterlerin tanımlanması için kullanılmaktadır. Bu veri türü bilgileri ANSI formatta değil de Unicode formatında saklamaktadır. ANSI formatı 256 farklı karakter barındırabilir fakat Unicode formatı 65.536 farklı karakteri barındırabilmektedir.
Örnek: ‘staff’ tablosunda, «staffName» alanı aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.
vt2

text: Çok büyük açıklama verilerini saklamak içinkullanılmaktadır. Örneğin bir tabloda Açıklama olarak tanımlanan bir nitelik alanına çok sayıda karakteri içeren bir bilgi girilmek istenildiğinde kullanılabilmektedir. 2 GB ta kadar veri girilebilen bir alandır.

ntext: ‘text’ veri türü için bahsetmiş olduğumuz bütünözellikleri barındıran bir veri türüdür. Farklı olarak verileri ANSI formatta değil de Unicode formatta tutmaktadır.

image: Veritabanında resim tutmak için kullanılan bir veri türüdür.

int (integer): Tam sayı verilerini saklamak için kullanılmaktadır. Bu alana pozitif ve negatif tam sayılar girilebilir. Bu alana girilebilen negatif ve pozitif tam sayılar
-2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasındaki değerler girilebilir.

bigint (big integer): Çok büyük sayısal verileri saklamak için kullanılan bir veri türüdür. Bu alana -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasındaki değerler girilebilir.

smallint (small integer): Küçük tamsayı değerlerini tanımlamak için kullanılan bir veri türüdür. Bu alana -32.768 ile 32.765 arasındaki değerler yazılabilir.

tinyint: Bu alan 0 ile 255 arasındaki sayısal değerlerin eklenebilmesi için kullanılan bir veri türüdür

decimal: Ondalıklı yani virgüllü sayıların saklanması için tanımlanan bir veri türüdür.

float: Çok büyük kesirli sayıları saklamak için kullanılan bir veri türüdür.

real: ‘float’ a göre daha küçük ondalıklı sayıları saklamak için kullanılan bir veri türüdür.

money ve smallmoney: Parasal değerlerin saklanması için kullanılan veri türleridir

Datetime ve smalldatetime: Tarih ve saat bilgilerinin saklanması için kullanılan veri türleridir

binary: İkili (binary) verilerin saklanması için kullanılan birveri türüdür.

binary(n) şeklinde, n değeri 1 ile 8000 arasında değer alır.
n bayt kadar yer kaplar.

bit: 0 ve 1 gibi iki değerin yani iki seçenekli verilerin saklanmasını sağlayan veri türüdür.

Bu bilgiler ışığında persoenl tablosunu aşağıdaki gibi tasalayabiliriz.

vt3

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments