1. Anasayfa
 2. Visual Studio C#

Visual Studio C# Sınav Soruları ve Cevapları


4

Asp.net Sınav Soruları ve Cevapları

1.Hangi keyword C# dilinde yoktur?
a)ref
b)out
c)args
d)params

2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Fortran.NET dili derlendiği zaman CIL kodları oluşur.
b).NET yazılımcıya çok dil desteği sunar.
c)Java dilindeki byte code’a karşılık C#’da assembly code kavramı vardır.
d)VB.NET dilinde CLS Compliant kod yazıldığında bu kod C# dili içerisinde kullanılabilir.

3.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)int türünde bir değişken, bir metoda parametre olarak gönderildiğinde değişkenin değeri değil referansı gider.
b)Double türünde bir değişken, bir metoda parametre olarak gönderildiğinde değişkenin değeri değil referansı gider.
c)String bir sınıftır.
d)Aynı isimde birden fazla metod yazmak istiyorsak bu metodu aynı sınıf içerisinde iki defa override ederiz.

4.int a = Console.ReadLine();
kodu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Runtime Exception fırlatır.
b)Derleme zamanında hata alırız.
c)Hata almayız ama mantıksal bir hata vardır.
d)Hiçbir hata yoktur.

5.Çalışma zamanı hatalarını kontrol altına almak için hangi kod bloğunu kullanırız?
a)try{ } throw(Exception e){ }
b)try{ }catch(Exception e){ }
c)Exception{ }try(Exception e){ }
d)Error{ }throw(Exception e){ }

6.Aşağıdaki türlerden hangisi en büyük tamsayı değerini tutar?
a)Int32
b)sbyte
c)long
d)ulong

7.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a)int = 4 byte
b)byte = 8 bit
c)char = 4 byte
d)string = 16 byte

8.55 sayısından başlayıp 10 sayısıda dahil olmak üzere çift sayıları ekrana yazdırmak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki döngülerden hangisi kullanıbilir?
a)for(int i=55; i>=10 && i%2==1; i–){ }
b)for(int i=55; i>=10; i-=2){ }
c)for(int i=55; i>=10 && i%2==0; i-=1){ }
d)for(int i=55; i>=10 && i&2==0; i–){ }

9.Garbage Collector tarafından yönetilen .net kodlarına ne denir?
a)Garbage Code
b)Assembly Code
c)Managed Code
d)Intermediate Language Code

10.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Bir Data Field public ise diğer sınıflardan da bu alana erişebiliriz.
b)Bir metod private ise diğer sınıflardan bu sınıfa erişemeyiz.
c)Constructor sınıf oluşturmada kullanıldığından dolayı private olamaz.
d)Bir sınıf, dışarıdan erişilemeyecek olsa da private olabilir.

11.Aşağıdakilerden hangisi sınıf ve nesne arasındaki ilişkiye bir örnek olabilir?
a)Araba – Tır
b)Elma – Armut
c)Oyuncak Resmi – Oyuncağın Kendisi
d)Kalem- Kalemtraş

12.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)C# Object Oriented bir dildir.
b)C# Multiple Inheritence desteklemez.
c)A sınıfı B sınıfından, B sınıfı da C sınıfından türetilebilir.
d)private olan bir namespace’e başka bir namespace içerisinden erişilemez.

13.Method overloading nedir?
a)Varolan bir metodun hiçbir şekilde kullanılmaması durumudur.
b)İmzası aynı olmayan adı aynı olan iki metodun aynı sınıf içerisinde olması durumudur.
c)Aynı metodun arka arkaya sisteme bir yük getirecek şekilde çağrılmasıdır.
d)Bir metod çağrısı olduğunda metodun çalışması için geçen sürenin fazla olması durumunda ortaya çıkar.

14.Recursive Function(Özyineli Fonksiyon) nedir?
a)Bir fonksiyon çağırdıktan sonra çalışması bitmeden bir daha çağırıyorsak bu fonksiyona recursive function denir.
b)Kendi kendini çağıran fonksiyonlara denir.
c)A fonksiyonu B’yi B fonksiyonu da C’yi çağırıyorsa A ve C recursive fonksiyonlardır.
d)İçiçe iki metod olması durumunda üstteki(dıştaki) metoda recursive function denir.

15.int degisken=5;
ifadesinden sonra bu değişkeni, string bir ifadeye çevirmek için nasıl bir kod kullanabiliriz?
a)String str = degisken.String();
b)String str = degisken.toString();
c)String str = degisken.StringTo();
d)String str = degisken + “”;

16.Cember isimli bir sınıfın nesnesini nasıl oluştururuz?
a)Cember c = Cember.Create();
b)Cember c = Cember();
c)Cember c = new Cember();
d)Cember c = new();

17.Araba sınıfının, Tasit sınıfından türetilecek şekilde tanımı nasıl yapılır?
a)public class Araba extends Tasit { }
b)class Araba extends Tasit { }
c)public class Araba :: Tasit { }
d)public class Araba : Tasit { }

18.Aşağıdaki döngülerden hangisi hatalıdır?
a)for(int i=0; (i <10 && i>-10) || i==20; i+=2){ }
b)int i=0;
for(;i%10==5; i+=5){ }
c)for(i=20000;i>10; i-=2){ }
d)for(;;){ }

19.C# derleme sürecinde karşımıza çıkan IL ne anlama gelir?
a)Intermediate Language
b)Interoperability Language
c)Interactional Language
d)Internal Language

20.C# dilinde yazılıp derlenmiş Sekiller.dll isimli bir dosya içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Metadata
b)Makine Dili
c)IL
d)Manifest

21.Assembly’e ait bilgilerin tutulduğu alana ne ad verilir?
a)Metadata
b)Manifest
c)Information Area
d)Properties

22.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Bir metoda ref türünde parametre göndermek istersek hem parametre alanına hemde metodu çağırdığımız yere ref ifadesini yazmamız gerekir.
b)Bir metod iki parametre alıyorsa ilk parametresi params string[], diğeri int olabilir.
c)Bir metod değer döndürmüyorsa void olarak işaretlenir.
d)A ve B sınıfları ortak veriler içeriyorsa ortak bilgileri C sınıfında tanımlayıp A ve B sınıflarını C’den türetebiliriz.

23.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Bir sınıfın ilk çağrılan metodu constructor’dır.
b)A sınıfı B’den türetiliyor ise A’dan B’nin elemanlarına erişmek için base keyword’ü kullanırız.
c)Bir sınıfta sadece bir constructor olabilir.
d)int ve Int32 aynı şeydir.

24.Aşağıdakilerden hangisi dizinin özelliklerinden değildir?
a)Object tipinde dizi tanımlanabilir.
b)Dizinin ilk elemanı 0 indexlidir.
c)Dizi boyutu belirlendikten sonra büyütülemez.
d)4 Boyutlu dizi tanımı yoktur.

25.Kisi sınıfı içerisidne ad adında bir data field ve bu data field’a erişim için kullanılacak bir adet property olması isteniyor. Bu tanımı nasıl yapabiliriz?
a)public String Ad{ get; set; }
b)public String Ad(){ get(); set(); }
c)public String Ad { get(); set(); }
d)public String Ad(){ get; set; }

UYGULAMA SINAVI

SORU-1: Aşağıdaki metod 4 parametre alıyor ve geriye en büyük olanı döndürüyor.Bu metodun içini doldurunuz. (25 Puan)

public int EnBuyukSayiyiBul(int a, int b, int c, int d)
{
  int enBuyuk = Int32.MinValue;

  enBuyuk = (a > enBuyuk) ? a : enBuyuk;
  enBuyuk = (b > enBuyuk) ? b : enBuyuk;
  enBuyuk = (c > enBuyuk) ? c : enBuyuk;
  enBuyuk = (d > enBuyuk) ? d : enBuyuk;

  return enBuyuk;
}

SORU-2: Aşağıdaki metod bir string ifade alır ve string ifadeyi rasgele karıştırır. Örneğin ”Vektörel Bilişim” gibi bir string ifadeyi bu metoda gönderdiğimizde geriye “klştöeVemil Brii” karışmış hali döner. Harfleri karıştırırken Random sınıfını kullanabilirsiniz. (25 Puan)

public string Karistir(String str)
{
  string karisikString="";

  Random random = new Random();
  List<int> degisenIndeksler = new List<int>();

  for (int i = 0; i < str.Length; i++)
  {
    int index;
    do
    {
      index = random.Next(0, str.Length);
    } while (degisenIndeksler.Contains(index));

    karisikString += str[index];
    degisenIndeksler.Add(index);
  }
  return karisikString;
}
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 6
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 4
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 12
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 2
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 8
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
ece

aaaaaaa

performan soru

selamın aleyküm benim bi sorum olacak ta 10.sınafa gidiyorum c# da bi program yapamadım yardım edermisiniz

console de böyle çıkıyo

P
R
O
F
İ
L
P
R
O
F
İ
L

BUNUN KODUNU ATABİLİRMİSİNİZ

bilişimci

Aşağıdaki sorularda istenen programlar C# konsol uygulaması olacaktır.

Girilen değerlere göre üçgenin eşkenar mı, ikizkenar mı yoksa çeşitkenar mı olduğunu tespit eden programı yazınız.
Klavyeden 10 öğrencinin matematik dersine ait puanları girilecektir. Öğrenciler içerisinde 50 puan altında notu bulunan öğrencilerin sayısını ekrana yazan programı yazınız.
Kullanıcıya 10 tane soru sorulacaktır. Sorular 1 ile 10 arasındaki sayılar olarak kullanıcının karşısına çıkacaktır. Kullanıcı sorulan sayının 2 katını doğru girmek durumundadır. Kullanıcının doğru ve yanlış cevap sayısını bulan programı yapınız.

BilisimOgretmeni

soruların benzerleri veya aynılarının çözümleri sitemizde mevcut arama yaparak bulabilirsiniz