1. Anasayfa
 2. Nesne Tabanlı Programlama

C# Console Döngü Örnek ve Uygulamaları

C# Console Döngü Örnek ve Uygulamaları
0

1-Birden kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların toplamını
1+2+3+4+5…=X
şeklinde gösteren console uygulamasını yazın.

sayitoplam

Console.Write("n = ");
      string kacakadar = Console.ReadLine();
      int n = int.Parse(kacakadar);
      int sayi = 1;
      int Toplam = 1;
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.Write("Toplam 1");
      while (sayi < n)
      {
        sayi++;
        Toplam += sayi;
        Console.Write("+{0}", sayi);
      }
      Console.WriteLine(" = {0}", Toplam);

2-Kullanıcının girdiği bir sayının ASAL sayı olup olmadığını While döngüsü ile bulan Console Uygulamasını Yazın
asalsayi

Console.Write("Pozitif tam sayı girin ");
      uint sayi = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());      
      uint bolen = 2;
      uint maxbolen = (uint)Math.Sqrt(sayi);
      bool asal = true;
      while (asal && (bolen <= maxbolen))
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        if (sayi % bolen == 0)
        {
          asal = false;
        }
        bolen++;
      }
      if (asal) Console.WriteLine("{0} sayısı Asal SAYI",sayi);
      else
        Console.WriteLine("{0} sayısı Asal SAYI DEĞİL",sayi);
      Console.ReadKey();

3- Kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayıp ekranda
n!=5*4*3*2*1=120
şeklinde gösteren Console uygulamasını yazın

faktoriyell

Console.Write("n = ");    
      int n = Convert.ToInt32( Console.ReadLine());
      Console.Write("n! = ");
      decimal faktoriyel = 1;
      while (true)
      {
        Console.Write(n);
        if (n == 1)
        {
          break;
        }//http://www.bilisimogretmeni.com/
        Console.Write(" * ");
        faktoriyel *= n;
        n--;
      }
      Console.WriteLine(" = {0}", faktoriyel);
      Console.ReadKey();

4- Kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki sayıların çarpımını bulan, girilen sayılardan birincisi ikinciden büyük ise uyarı veren Console uygulamasını do-while döngüsü kullanarak yapın
sayicarp

Console.Write("n = ");      
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("m = ");      
      int m = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (n < m)
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        int sayi = n;
        decimal carpim = 1;
        do
        {
          carpim *= sayi;
          sayi++;
        }
        while (sayi <= m);

        Console.WriteLine("carpim[{0}..{1}] = {2}", n, m, carpim);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Hata: n sayısı m den büyük olamaz.");
      }//http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.ReadKey();

5-Kullanıcının girdiği iki sayıdan birincinin, ikinciye göre kuvvetini alan Console uygulamasını yapın.

 Console.Write("n = ");     
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("m = ");     
      int m = int.Parse(Console.ReadLine());
      decimal sonuc = 1;
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        sonuc *= n;
      }
      Console.WriteLine("n^m = " + sonuc);
      Console.ReadKey();

6-Bir dizi içindeki bilgileri ekrana foreach döngüsü kullanarak yazan Console Uygulamasını yazın

 string[] gunler = new string[] { 
      "Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi" ,"Pazar" };
      foreach (string gun in gunler)
      {
        Console.WriteLine(gun);
      }
      Console.ReadKey();

7-Kullanıcının girdiği değer göre ekranda

1
12
123
1234
12345 

şeklinde sayı üçgeni oluşturan Console uygulamasını yazın.
sayiucgen

Console.Write("n = ");     
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine();
      for (int satir = 1; satir <= n; satir++)
      {
        for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++)
        {
          Console.Write("{0} ", sutun);
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadKey();

8-Kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki asal sayıları ekrana yazdıran, girilen sayılardan birinci, ikinci sayıdan büyükse Geçersiz Aralık şeklinde hata veren Console uygulamasını yazın
araliktaasal

Console.Write("n = ");  
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("m = ");    
      int m = int.Parse(Console.ReadLine());
      if ((n > 1) && (m > n))
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        for (int sayi = n; sayi <= m; sayi++)
        {
          bool asal = true;
          int bolen = 2;
          int maxbolen = (int)Math.Sqrt(sayi);
          while (bolen <= maxbolen)
          {
            if (sayi % bolen == 0)
            {
              asal = false;
              break;
            }
            bolen++;
          }
          if (asal)
          {
            Console.Write("{0} ", sayi);
          }//http://www.bilisimogretmeni.com/
        }
        Console.WriteLine();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Geçersiz Aralık");
      }
      Console.ReadKey();

9- 1000 -9999 arasında ilk iki basamağı toplamı son iki basamağı toplamına eşit olan sayıları bulan Console Uygulamasını yazın Örnek..:5482 – 5555- 6684 – 7227 …

for (int a = 1; a <= 9; a++)
      {
        for (int b = 0; b <= 9; b++)
        {
          for (int c = 0; c <= 9; c++)
          {
            for (int d = 0; d <= 9; d++)
            {
              if ((a + b) == (c + d))
              {//http://www.bilisimogretmeni.com/
                Console.WriteLine("{0}{1}{2}{3}", a, b, c, d);
              }
            }

          }
        }
      }
      Console.ReadKey();
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 1
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments