1. Anasayfa
 2. Nesne Tabanlı Programlama

C# For Döngüsü Örnekleri

C# For Döngüsü Örnekleri
1

1’den Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları ekrana for döngüsü ile yazdıran program

 int sayi;
      Console.Write("Bir Sayı Girin:");
      bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out sayi);
      if (tamsayimi)
      {
        for (int i = 1; i <= sayi; i++)
        {
          Console.WriteLine(i);
        }
      }//http://www.bilisimogretmeni.com/
      else
      {
        Console.WriteLine("Geçersiz Değer");
      }
      Console.ReadKey();

1’den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayılardan 3’e ve 7’ye tam bölünmeyen sayıları ekrana yazdıran program

 int sayi;
      Console.Write("Bir Sayı Girin");
      bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out sayi);
      if (tamsayimi)
      {
        for (int i = 1; i <= sayi; i++)
        {
          if (((i % 3) != 0) || ((i % 7) != 0))
          {
            Console.WriteLine(i);
          }
        }
      }//http://www.bilisimogretmeni.com/
      else
      {
        Console.WriteLine("Geçersiz sayı!");
      }
      Console.ReadKey();

Kullanıcının aralarına virgül ekleyerek girdiği n adet sayıdan en büyük ve en küçüğünü bulan program
Örnek 5,22,36,2,55,1,853,7
En büyük sayı 853
En Küçük sayı 1

int n;
      string[] sayilar;
      bool tamsayimi = true;
      int enkucuk = int.MaxValue;
      int enbuyuk = int.MinValue;
      Console.Write("Aralarına virgül ekleyerek tam sayılar girin \",\":");
      sayilar = (Console.ReadLine()).Split(',');
      int[] intsayilar = new int[sayilar.Length];
      for (int i = 0; i < (sayilar.Length); i++)
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        tamsayimi = int.TryParse(sayilar[i], out intsayilar[i]);
        if (tamsayimi == false)
        {
          break;
        }
      }
      if (tamsayimi)
      {
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          if (intsayilar[i] < enkucuk)
          {
            enkucuk = intsayilar[i];
          }
          if (intsayilar[i] > enbuyuk)
          {
            enbuyuk = intsayilar[i];
          }
        }//http://www.bilisimogretmeni.com/
        Console.WriteLine("En Küçük Sayı={0}", enkucuk);
        Console.WriteLine("En Büyük Sayı={0}", enbuyuk);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Girilen sayı tam sayı değil!");
      }
      Console.ReadKey();

Kullanıcının girdiği N ve K değerlerine göre N!/K! sonucunu hesaplayan program

int N, K;
      int bolum = 1;
      double sonuc;
      Console.Write("Birinci Sayıyı Girin N:");
      bool Ntamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
      Console.Write("İkinci sayıyı Girin K:");
      bool Ktamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out K);
      if (Ntamsayimi && Ktamsayimi && (N < K) && (N > 1) && (K > 1))
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        for (int i = N + 1; i < K + 1; i++)
        {
          bolum = bolum * i;
        }

        sonuc = 1.0 / (double)bolum;
        Console.WriteLine("sonuc={0}", sonuc);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Girilen sayı tam sayı değil");
      }//http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.ReadKey();

Kullanıcının girdiği N ve K değerlerine göre en büyük ortak bölen sayıyı bulan program

uint N, K, gecici, kalan;
      uint enbuyukbolen = 1;
      Console.Write("Birinci Sayıyı Girin N:");
      bool Ntamsayimi = uint.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
      Console.Write("İkinci sayıyı Girin K:");
      bool Ktamsayimi = uint.TryParse(Console.ReadLine(), out K);
//http://www.bilisimogretmeni.com/
      if (Ntamsayimi && Ktamsayimi && (N != 0 || K != 0))
      {
        if (N == 0)
        {
          enbuyukbolen = K;
        }
        else if (K == 0)
        {
          enbuyukbolen = N;
        }
        else
        {//http://www.bilisimogretmeni.com/
          gecici = Math.Max(N, K);
          K = Math.Min(N, K);
          N = gecici;
          do
          {
            kalan = N % K;
            if (kalan == 0)
            {
              enbuyukbolen = K;
              break;
            }
            else
            {
              N = K;
              K = kalan;
            }
          } while (true);
        }//http://www.bilisimogretmeni.com/
        Console.WriteLine("En Büyük Ortak Bölen = {0}", enbuyukbolen);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Tam sayı değil");
      }
      Console.ReadKey();

Kullanıcının Girdiği N değerine göre Catalan sayıları hesaplayan programı yazın.
Açıklama Catalan Sayı..:
3 çift parantez, bir cümle içinde kaç farklı şekilde bulunabilir?

Cevap C_3=5 olacak ve parantezler şu şekillerde kullanılabilecektir:

((())) ()(()) ()()() (())() (()())
1’den 4’e kadar olan sayılar, sıralı bir üçlü oluşturmamak kaydıyla kaç farklı şekilde yan yana getirilebilir?

C_4=14

{1432, 2143, 2413, 2431, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4132, 4213, 4231, 4312,4321}

uint N;     
      Console.Write("Birinci Sayıyı Girin N:");
      bool Ntamsayimi = uint.TryParse(Console.ReadLine(), out N);      
      decimal sonbolum = 1m;
      decimal ilkbolum = 1m;
      decimal ikibolum = 1m;
      decimal nC = 1m;
//http://www.bilisimogretmeni.com/
      for (int i = 1; i <= (2 * N); i++)
      {
        sonbolum *= i;
      }
      for (int j = 1; j <= (1 + N); j++)
      {
        ilkbolum *= j;
      }
      for (int k = 1; k <= N; k++)
      {
        ikibolum *= k;
      }//http://www.bilisimogretmeni.com/
      nC = sonbolum / (ilkbolum * ikibolum);
      Console.WriteLine(nC);
      Console.ReadKey();

Kullanıcının girdiği bir sayıya göre sayı 20’den küçük olmak şartı ile aşağıdaki gibi bir çıktı veren programı yazın
Loops_1

Loops_2

int N;
      Console.Write("Bir Sayı Girin < 20:");
      bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
      if (tamsayimi & N < 20 & N > 0)
      {
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
          for (int j = 1; j < N + 1; j++)
          {
            if (j + i > 9)
            {
              Console.Write("{0} ", j + i);
            }
            else
            {//http://www.bilisimogretmeni.com/
              Console.Write("{0} ", j + i);
            }
          }
          Console.WriteLine();
        }

      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Yanlış Giriş!");
      }
      Console.ReadKey();

Loops_3

 int N;
      int sayi = 0;
      int ikincidongu; 
      int donguuzunlugu;
      byte sutun = 0;
      byte satir = 0;
      Console.Write("Bir Sayı girin < 20:");
      bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
      if (tamsayimi & N < 20 & N > 0)
      {
        int[,] array = new int[N, N];
        for (sutun = 0; sutun < N; sutun++)
        {//http://www.bilisimogretmeni.com/
          sayi++;
          array[satir, sutun] = sayi;
        }
        sutun--;
        ikincidongu = N - 1;
        donguuzunlugu = N - 1;
        sayi++;
        for (int section = 0; section < ikincidongu; section++)
        {//http://www.bilisimogretmeni.com/
          for (int j = 0; j < 2; j++)
          {
            for (int i = 0; i < donguuzunlugu; i++)
            {
              if (j == 1)
              {
                if (section % 2 == 0)
                {
                  sutun--;
                  array[satir, sutun] = sayi;
                }
                else
                {
                  sutun++;
                  array[satir, sutun] = sayi;
                }
              }//http://www.bilisimogretmeni.com/
              else 
              {
                if (section % 2 == 0)
                {
                  satir++;
                  array[satir, sutun] = sayi;
                }
                else
                {
                  satir--;
                  array[satir, sutun] = sayi;
                }
              }
              sayi++;
            }
          }
          donguuzunlugu--;
        }

        for (satir = 0; satir < N; satir++)
        {
          for (sutun = 0; sutun < N; sutun++)
          {
            Console.Write("{0,4}", array[satir, sutun]);
          }
          Console.WriteLine();
        }
      }
      else
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        Console.WriteLine("Yanlış Giriş");
      }
      Console.ReadKey();
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 2
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 3
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments