1. Ana Sayfa
  2. Nesne Tabanlı Programlama

C# Metot ve Fonksiyon Çağırma


0

C#’ta bir metot kullanılacaksa metodun içinde bulunduğu sınıf türünden bir nesne tanımlanır ve ‘.’ operatörü ile metot çağrılır.

using System; 
class Metotlar 
{ 
int Topla(int a,int b) 
{ 
return a+b; 
} 
static void Main() 
{ Metotlar nesne=new Metotlar(); 
int a=nesne.Topla(2,5); 
Console.Write(a); 
} 
} 

static olarak tanımlanan metotlara erişmek için metodun içinde bulunduğu sınıf türünden bir nesne yaratmaya gerek yoktur. static olarak tanımlanan metotlara sadece metodun adını yazarak erişilebilir.

using System; 
class Metotlar { 
static int Topla (int a,int b) 
{ return a+b; } 
static void Main() 
{ 
int a=Topla(2,5); 
Console.Write(a); 
} 
} 

Bütün programlarda önce Main metodu çalışır. Diğer metotlar Main metodunun içinden çağrılmadıkça çalışmaz. Eğer metot, içinde bulunduğumuz sınıfta değil de, başka bir sınıf içinde yaratılmışsa o metodu
kullanabilmek için önce sınıfı yazmamız gerekir.

using System; 
class Metotlar1 
{ public static int Topla(int a,int b) { return a+b; } } 
class Metotlar2 
{ static void Main() 
{ 
int a=Metotlar1.Topla(2,5); //nesne oluşturulmadı 
Console.Write(a); 
} 
} 

public sözcüğüyle derleyiciye bu metoda her sınıftan erişilebileceğini söylüyoruz. Eğer public sözcüğü yazılmamış olsaydı bu metoda sadece Metotlar1 sınıfından erişilebilirdi.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments