İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Nesne Tabanlı Programlama

C# Örnekleri – Access Adres ve Bilgi Defteri Uygulaması

C# Örnekleri – Access Adres ve Bilgi Defteri Uygulaması
+ - 0

adresdefteri

C# örneklerimize Access veri tabanını kullanarak yapılmış olan bir Adres ve Bilgi defteri uygulaması ile devam ediyoruz, uygulamada Adres defterine eklenen kişilerin veya arkadaşların telefon ve diğer iletişim bilgilerini toplu halde tutabiliyoruz. Konu Sonundan Programı İndirebilirsiniz.. İlk olarak bilgilerin kaydedileceği veri tabanını oluşturuyoruz. İki tane tablomuz var bunlar Bilgiler ve Kisiler
bilgiler

kisiler

İlk Olarak Ana Formu Oluştutuyoruz ve kodlarımızı yazıyoruz.
adresdefteri
using System.Data; ve using System.Data.OleDb; eklemeyi unutmuyoruz..

 static string veritabani = @"Arkadaslar.mdb";

   OleDbConnection vt_baglanti = new OleDbConnection(
     "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
     + veritabani + ";" +
     "Jet OLEDB:Database Password=;");

   private void FrmAna_Load(object sender, EventArgs e)
   {
     // form çalışınca arkadaşları yükle
     ArkadaslariYukle();
   }

   // arkadaş seçilince arkadaşa ait bilgiler yüklensin
   private void lstArkadaslar_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
   {
     // önceki seçili kişinin bilgilerini temizle
     lstBilgi.Items.Clear();

     // eğer seçili kimse yoksa geri dön
     if (lstArkadaslar.SelectedItems.Count == 0) return;

     // seçili kişinin numarasını al
     ListViewItem kisi = lstArkadaslar.SelectedItems[0];
     int numara = int.Parse(kisi.SubItems[0].Text);

     // seçili kişinin bilgilerini yükle
     BilgileriYukle(numara);
   }

     // http://www.bilisimogretmeni.com
   // arkadaşları veritabanından yükler
   void ArkadaslariYukle()
   {
     // listeyi temizle
     lstArkadaslar.Items.Clear();

     // ÖNCE BAĞLANTIYI AÇ
     vt_baglanti.Open();

     // sorgu komutu oluştur
     OleDbCommand komut = new OleDbCommand("SELECT * FROM KISILER", vt_baglanti);

     // komutu çalıştırıp satır satır okuyacağız
     OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();
     while (okuyucu.Read())
     {
      ListViewItem kisi = new ListViewItem(
        new string[]{
         okuyucu["Numara"].ToString(),
         okuyucu["Adı"].ToString(),
         okuyucu["Soyadı"].ToString()});

      lstArkadaslar.Items.Add(kisi);
     }

     // okuma işlemi bittikten sonra okuyucu kapanmalı
     okuyucu.Close();

     // işlemler bittikten sonra bağlantı kesilmeli
     vt_baglanti.Close();
   }
     // http://www.bilisimogretmeni.com
   // numarası verilmiş arkadaşın bilgilerini yükler
   void BilgileriYukle(int numara)
   {
     lstBilgi.Items.Clear();

     // bağlantıyı aç
     vt_baglanti.Open();

     string komut_satırı = "SELECT * FROM BILGILER WHERE Numara =" + numara;
     OleDbCommand komut = new OleDbCommand(komut_satırı, vt_baglanti);

     // komutu satır satır okuyacağız
     OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();
     while (okuyucu.Read())
     {
      ListViewItem bilgi = new ListViewItem(
        new string[]{
         okuyucu["Numara"].ToString(),
         okuyucu["Tip"].ToString(),
         okuyucu["Bilgi"].ToString() });

      lstBilgi.Items.Add(bilgi);
     }

     // okuyucunun işi bitince kapat
     okuyucu.Close();

     // işlem bitin bağlantıyı kes
     vt_baglanti.Close();
   }

   private void btnArkadasEkle_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     FrmArkadasEkleDuzenle frm = new FrmArkadasEkleDuzenle();
     frm.Ekleme = true;
     if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
     {
      // önce bağlantıyı aç
      vt_baglanti.Open();

      // insert komutu ekleme formundan gelecek
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(frm.SQL_Komut, vt_baglanti);

      // komutu çalıştır
      komut.ExecuteNonQuery();
     // http://www.bilisimogretmeni.com
      // bağlantıyı kapat
      vt_baglanti.Close();

      // ekledikten sonra arkadaşları yükle
      ArkadaslariYukle();
     }
   }

   private void btnArkadasDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     // eğer seçili kimse yoksa geri dön
     if (lstArkadaslar.SelectedItems.Count == 0) return;

     FrmArkadasEkleDuzenle frm = new FrmArkadasEkleDuzenle();
     frm.Ekleme = false;

     // seçili kişinin numarasını al
     ListViewItem kisi = lstArkadaslar.SelectedItems[0];

     // düzenleyecek kişinin numarasını gönder.
     frm.Numara = int.Parse(kisi.SubItems[0].Text);
     frm.Ad = kisi.SubItems[1].Text;
     frm.Soyad = kisi.SubItems[2].Text;

     if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
     {
      // önce bağlantıyı aç
      vt_baglanti.Open();
     // http://www.bilisimogretmeni.com
      // insert komutu ekleme formundan gelecek
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(frm.SQL_Komut, vt_baglanti);

      // komutu çalıştır
      komut.ExecuteNonQuery();

      // bağlantıyı kapat
      vt_baglanti.Close();

      // ekledikten sonra arkadaşları yükle
      ArkadaslariYukle();
     }
   }

   private void btnBilgiEkle_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     FrmBilgiEkleDuzenle frm = new FrmBilgiEkleDuzenle();
     frm.Ekleme = true;
     // seçili kişinin numarasını al
     ListViewItem kisi = lstArkadaslar.SelectedItems[0];
     // http://www.bilisimogretmeni.com
     // düzenleyecek kişinin numarasını gönder.
     frm.Numara = int.Parse(kisi.SubItems[0].Text);

     if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
     {
      // önce bağlantıyı aç
      vt_baglanti.Open();

      // insert komutu ekleme formundan gelecek
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(frm.SQL_Komut, vt_baglanti);

      // komutu çalıştır
      komut.ExecuteNonQuery();

      // bağlantıyı kapat
      vt_baglanti.Close();
     // http://www.bilisimogretmeni.com
      // ekledikten sonra arkadaşları yükle
      BilgileriYukle(frm.Numara);
     }
   }

   private void btnBilgiDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     // eğer seçili kimse yoksa geri dön
     if (lstBilgi.SelectedItems.Count == 0) return;

     FrmBilgiEkleDuzenle frm = new FrmBilgiEkleDuzenle();
     frm.Ekleme = false;

     // seçili bilginin numarasını ve Tipini al
     ListViewItem kisi = lstBilgi.SelectedItems[0];

     // düzenleyecek kişinin numarasını gönder.
     frm.Numara = int.Parse(kisi.SubItems[0].Text);
     frm.Tip = kisi.SubItems[1].Text;
     frm.Bilgi = kisi.SubItems[2].Text;

     if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
     {
      // önce bağlantıyı aç
      vt_baglanti.Open();
     // http://www.bilisimogretmeni.com
      // insert komutu ekleme formundan gelecek
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(frm.SQL_Komut, vt_baglanti);

      // komutu çalıştır
      komut.ExecuteNonQuery();

      // bağlantıyı kapat
      vt_baglanti.Close();

      // ekledikten sonra arkadaşları yükle
      BilgileriYukle(frm.Numara);
     }
   }

   private void btnArkadasSil_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     // eğer seçili kimse yoksa geri dön
     if (lstArkadaslar.SelectedItems.Count == 0) return;

     if (MessageBox.Show("Kişi Silinsin mi?",
               "Silmeyi Onayla",
               MessageBoxButtons.YesNo,
               MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
     {

      // seçili kişinin numarasını al
      ListViewItem kisi = lstArkadaslar.SelectedItems[0];

      // düzenleyecek kişinin numarasını gönder.
      int numara = int.Parse(kisi.SubItems[0].Text);

      // önce bağlantıyı aç
      vt_baglanti.Open();

      string sql_komut = "DELETE FROM KISILER WHERE Numara=" + numara;
      // insert komutu ekleme formundan gelecek
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sql_komut, vt_baglanti);

      // komutu çalıştır
      komut.ExecuteNonQuery();

      // bağlantıyı kapat
      vt_baglanti.Close();

      // ekledikten sonra arkadaşları yükle
      ArkadaslariYukle();
     }
   }

   private void btnBilgiSil_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     // eğer seçili kimse yoksa geri dön
     if (lstBilgi.SelectedItems.Count == 0) return;

     if (MessageBox.Show("Bilgi Silinsin mi?",
               "Silmeyi Onayla",
               MessageBoxButtons.YesNo,
               MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
     {

      // seçili kişinin numarasını al
      ListViewItem bilgi = lstBilgi.SelectedItems[0];

      // düzenleyecek kişinin numarasını gönder.
      int numara = int.Parse(bilgi.SubItems[0].Text);
      string tip = bilgi.SubItems[1].Text;

      // önce bağlantıyı aç
      vt_baglanti.Open();

      string sql_komut = "DELETE FROM BILGILER WHERE Numara=" + numara+" AND Tip='"+tip+"'";
      // insert komutu ekleme formundan gelecek
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sql_komut, vt_baglanti);

      // komutu çalıştır
      komut.ExecuteNonQuery();

      // bağlantıyı kapat
      vt_baglanti.Close();

      // ekledikten sonra arkadaşları yükle
      BilgileriYukle(numara);
     }
   }

Bilgi Ekle Form tasarımı ve kodlarımız
bilgiekle

 public int Numara
   {
     get { return (int)nmNumara.Value; }
     set { nmNumara.Value = (decimal)value; }
   }

   public string Tip
   {
     get { return cbTip.Text; }
     set { cbTip.Text = value; }
   }

   public string Bilgi
   {
     get { return txtBilgi.Text; }
     set { txtBilgi.Text = value; }
   }

   public bool Ekleme = true;

   public string SQL_Komut;

   private void btnTamam_Click(object sender, EventArgs e)
   {     // http://www.bilisimogretmeni.com
     if (Ekleme)
     {
      SQL_Komut = "INSERT INTO BILGILER VALUES("
            + Numara + ",'" + Tip + "', '" + Bilgi + "')";
     }
     else
     {
      SQL_Komut = "UPDATE BILGILER SET Tip = '" + Tip + "', " +
            "Bilgi= '" + Bilgi + "' " +
            "WHERE Numara =" + Numara +
            " AND Tip = '"+Tip+"'";
     }
     DialogResult = DialogResult.OK;
   }

   private void FrmBilgiEkleDuzenle_Load(object sender, EventArgs e)
   {
     if (!Ekleme)
     {
      nmNumara.Enabled = cbTip.Enabled = false;
     }
   }     // http://www.bilisimogretmeni.com

Ve Son olarak arkadas ekle Form tasarımı ve kodlarımız
arkadasekle

 public int Numara
   {
     get { return (int)nmNumara.Value; }
     set { nmNumara.Value = (decimal)value; }
   }

   public string Ad
   {
     get { return txtAd.Text; }
     set { txtAd.Text = value; }
   }

   public string Soyad
   {
     get { return txtSoyad.Text; }
     set { txtSoyad.Text = value; }
   }

   public bool Ekleme = true;

   public string SQL_Komut;

   private void btnTamam_Click(object sender, EventArgs e)
   {     // http://www.bilisimogretmeni.com
     if (Ekleme)
     {
      SQL_Komut = "INSERT INTO KISILER VALUES("
            + Numara + ",'" + Ad + "', '" + Soyad + "')";
     }
     else
     {
      SQL_Komut = "UPDATE KISILER SET Adı = '" + Ad + "', " +
            "Soyadı= '" + Soyad + "' " +
            "WHERE Numara =" + Numara;
     }
     DialogResult = DialogResult.OK;
   }
     // http://www.bilisimogretmeni.com
   private void FrmArkadasEkleDuzenle_Load(object sender, EventArgs e)
   {
     if (!Ekleme)
     {
      nmNumara.Enabled = false;
     }
   }

İndir “C# Örnekleri - Access Adres ve Bilgi Defteri Uygulaması” adresvebilgidefteri.zip – 2213 defa indirildi – 188 KB

Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments