1. Ana Sayfa
 2. Nesne Tabanlı Programlama

C# Örnekleri – Kelime Bulma Oyunu

C# Örnekleri – Kelime Bulma Oyunu
1

C# örneklerimize kelime bulma oyunu ile devam ediyoruz oyun kelimler.txt dosyasından kelimeleri okuyup her kelime için bir harf butonu oluşturuyor ve kullanıcı harflere basınca listedeki kelimelerden eşleştirme yapılıyor.
Uygulamayı konu sonundan indirebilirsiniz…
kelimebulma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace kelimebulmaca
{
  public partial class frmbul : Form
  {
    public frmbul()
    {
      InitializeComponent();
    }
    string dosyayol, satir, kelime = "", butonname;
    List<string> lstkelimler = new List<string>();
    List<int> lstindexno = new List<int>();
    List<Control> butonlar = new List<Control>();
    List<Control> pasifbutonlar = new List<Control>();
    public List<int> sayiuret(int kelimezunluk)
    {//kelimenin haflerini karıştırmak için rastgele tekrarsız sayılar üretilir
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      List<int> rastgelesayilar = new List<int>();
      Random rnd = new Random();
      int sayi, sayac = 0;
      do
      {
        sayi = rnd.Next(0, kelimezunluk);
        if (rastgelesayilar.IndexOf(sayi) == -1)
        {
          rastgelesayilar.Add(sayi);
          sayac++;
        }
      } while (sayac != kelimezunluk);

      return rastgelesayilar;
    }
    public List<string> kelimeyaz()
    {//text doyası içinde yer alan kelimeler okunup listeye eklenir
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      List<string> yedekkelimler = new List<string>();
      dosyayol = Directory.GetCurrentDirectory() + "\\kelimeler.txt";
      FileStream dosyaerisim = new FileStream(dosyayol, FileMode.Open, FileAccess.Read);
      StreamReader okuyucu = new StreamReader(dosyaerisim);
      satir = okuyucu.ReadLine();
      do
      {
        yedekkelimler.Add(satir.ToUpper());
        satir = okuyucu.ReadLine();
        if (satir == null)
        {
          break;
        }

      } while (satir != null);

      foreach (string item in yedekkelimler)
      {
        lstbxkelimeler.Items.Add(item);
      }
      return yedekkelimler;
      //kelimler list olarak return edilir
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
    }

    private void btnbasla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstbxkelimeler.Items.Clear();
      groupBox1.Controls.Clear();
      label2.Text = "";
      int harfno = 0;
      List<char> lstharfler = new List<char>();
      List<int> lstharfindexno = new List<int>();
      lstkelimler = kelimeyaz();

      for (int i = 0; i < lstkelimler.Count; i++)
      {//kelimler sırası ile alınarak harfleri rastgele karıştırılıp listeye eklenir
        //http://www.bilisimogretmeni.com/
        lstindexno.Clear();
        lstindexno = sayiuret(lstkelimler[i].Length);

        foreach (int item in lstindexno)
        {
          lstharfler.Add(lstkelimler[i][item]);
          //listBox1.Items.Add(lstkelimler [i][ item].ToString ());
        }
      }
      lstharfindexno = sayiuret(90);
      //kelimelerdeki toplam harf sayısı 90 olduğu için 90 adet rastgele sayı üretilir
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      //bu sayılar hafler listesinden rastgele harf seçmek için kullanılır.
      for (int i = 0; i < 9; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          Button btnharf = new Button();
          btnharf.Height = 25;
          btnharf.Width = 25;
          btnharf.Text = lstharfler[lstharfindexno[harfno]].ToString();
          harfno++;
          btnharf.BackColor = Color.White;
          btnharf.Location = new Point(10 + (j * 35), 10 + (i * 35));
          btnharf.Name = (10 + (j * 35)).ToString() + (10 + (i * 35)).ToString();
          btnharf.Click += new EventHandler(btnharf_click);
          groupBox1.Controls.Add(btnharf);
        }
      }

    }

    public void btnharf_click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      Button btn = sender as Button;

      btn.Enabled = false;
      kelime += btn.Text;
      if (kelime.Length > 7)
      {//her tıklanan butonun texi yan yana eklenerek kelimeler listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
        //listede yer alan kelimlerden en uzun kelime 7 harfli olduğu için 7 rakamı kullanıldı.
        kelime = "";
        kelime += btn.Text;
      }

      label2.Text = kelime;
      butonname = btn.Location.X.ToString() + btn.Location.Y.ToString();
      if (butonname == btn.Name)
      {
        butonlar.Add(btn);
        pasifbutonlar.Add(btn);
      }

      if (lstkelimler.IndexOf(kelime) > -1)
      {//butonlar tıklanarak bulunan kelime listede var ise listeden silinir
        //http://www.bilisimogretmeni.com/
        lstkelimler.Remove(kelime);
        kelime = "";

        lstbxkelimeler.Items.Clear();
        for (int i = 0; i < butonlar.Count; i++)
        {//doğru kelimeyi oluşturan harflerin yer aldığı butonlar pasif ve renkli yapılabilmek için bir liste
          //saklanır
          butonlar[i].Enabled = false;
          butonlar[i].BackColor = Color.Red;
        }
        butonlar.Clear();
        pasifbutonlar.Clear();
        foreach (string item in lstkelimler)
        {
          lstbxkelimeler.Items.Add(item);
        }
      }
      else if (kelime.Length > 6)
      {
        //eğer arka arkaya tıklanan 7 buton sonuda ortaya çıkan kelime kelime listesinde yok ise pasifleştirilen butonlar
        //tekrar aktif hale getirilir
        for (int i = 0; i < pasifbutonlar.Count; i++)
        {
          pasifbutonlar[i].Enabled = true;
        }
        pasifbutonlar.Clear();
        butonlar.Clear();
      }
    }
  }
}

İndir “C# Kelime Bulma Oyunu”

kelimebulma.zip – 3146 defa indirildi – 58,83 KB
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Öğrenci

Güzel bir uygulama teşekkürler