0

Bu bölümde
C#’da farklı veri türleri, boyut ve depolama kapasitelerini
Değer türleri veri türleri ve başvuru türü veri türleri arasındaki farkları öğreneceğiz..

C#’da veri türü belli olmayan bir değişken kullanamazsınız. Veri türleri hangi bilgiler üzerinde işlem yapılacağını derleyiciye söyler. Örneğin sayısal bir işlem yapacaksanız tanımlayacağınız değişkenlerin sayısal türde bilgi saklayabilecek bir değişken tipi olması gerekir. Değer türleri ve Referans tipleri: C # veri türleri iki tür sağlar.

C# ile önceden tanımlanmış veri türleri kullanılabileceği gibi kullanıcı tanımlı veri türleri oluşturmak için de bir yol sağlar.

C#’da tanımlanmış değişken tipleri ve saklayabilecekleri değerler…:

Veri türü Boyut Alabileceği Değerler
String Değişken Boyut Unicode karakterler
sbyte 8 bit -128 ile 127
byte 8 bit 0 ile 255
short 16 bit -32,768 ile 32,767
ushort 16 bit 0 ile 65,535
int 32 bit -2,147,483,648 ile 2,147,483,647
uint 32 bit 0 ile 4,294,967,295
long 64 bit -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807
ulong 64 bit 0 ile 18,446,744,073,709,551,615
char 16 bit 0 ile 65535
float 32 bit -1.5 x 1045 ile 3.4 x 1038
double 64 bit -5 x 10324 ile 1.7 x 10308
decimal 128 bit -1028 ile 7.9 x 1028
bool True veya false
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 2
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 1
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments