1. Anasayfa
 2. Web Tasarım ve Programlama

İnternet-Ftp


1

Neler Öğreneceğiz?
Internet’e Kişisel Bağlantı
-Kişisel Bağlantı İçin Gerekenler
-Modemler, Internet Servis Sağlayıcıları,PPP…, E-Posta
FTP Nedir?
-Nasıl kullanılır?
-Ne tür dosyalar indirilir?
Kişisel Bağlantı
– Kişisel bilgisayarlarla evden/iş yerinden Internet servislerini kullanmanın yolları
– Kişisel bağlantı için gereken yazılım/donanım hakkında genel bilgiler
Bağlantı Türleri
– Dial-Up (Çevirmeli)
– Telefon hatları kullanılır. Tek PC’ler ya da yerel ağlar için uygun bağlantı türüdür.
– Kiralık Hatlar
– Daha yüksek maliyetlidir. Yüksek veri trafiği gerektiren durumlarda kullanılan bağlantı türüdür.
– Diğer (Örn. X25 Protokolü)
– Paket anahtarlamalı ağ türüdür. Fiyat veri trafiğine göre değişir.
Gereksinimler
– Internet Servis Sağlayıcısı
– Donanım:
– Bilgisayar (PC/Macintosh vb)
– Harici ya da Dahili Modem
– Telefon hattı
– Yazılım (bilgisayar programı):
– SLIP/PPP türü bir bağlantı için gerekli her türlü yazılım bedava temin edilebilir. Windows95, NT gibi işletim sistemleri, PPP bağlantı için gereken desteğe sahiptirler ve ilave bir program gerekmez.
– Standart Internet servislerini (web, ftp, telnet vb) kullanabilmeniz için gereken bazı programlar.
Modem
– Modemler, standart telefon hatlarını kullanarak, farklı yerlerdeki bilgisayarlar arasında bağlantı yapılmasını sağlayan aygıtlardır. Bu şekilde, bir bilgisayardan diğerine veri aktarımı yapılabilir ya da özel bazı protokollerle Internet servisleri kullanılabilir.
MOdulation-DEModulation
– Telefon hatları, normal şartlarda sadece ses iletebilir.
– Modemler, bilgisayarlardaki dijital bilgiyi öncelikle ses sinyallerine (analog sinyal) dönüştürürler (MOdulation).
– Bu sinyalleri alan karşı taraftaki modem ise, analog sinyalleri ters dönüşümle bilgisayarların kullandığı dijital bilgiye dönüştürür (DEModulation).
Modem Özellikleri
– Hız : Günümüzdeki modemler 14,400bps’ten 56,600bps’e kadar hızları desteklemektedirler.
– Hata düzeltme: İyi bir modem MNP4 ve V.42 hata düzeltme standartlarını desteklemelidir.
– Veri sıkıştırma: İyi bir modem MNP5 ve/ya V.42 sıkıştırma standartlarını desteklemelidir.
– Faks özelliği olmalıdır.
– Dahili/Harici: Modem tercihi bilinçli yapılmalıdır.
Internet Servis Sağlayıcıları (ISS)
– ISS : Üçüncü kişi ve kuruluşlara her çeşit Internet hizmetini satan/sunan ve Internet
bağlantılarını sağlayan şirketlerdir.
– Şu anki yasalar gereği, tüm ISS’ler Turnet’ten Internet çıkışlarını yapmak zorundadır.
– Herhangi bir Internet servisi almak isteyen kişi/kuruluş, bu şirketlerden biriyle bir “sözleşme” imzalar.
– Türkiye’de 70’in üzerinde ISS (40 civarı İstanbul’da) bulunmaktadır.
– 822’li hatlar üzerinden servis verirler.
Dikkat!
– Ücreti ne kadar? Öğrenci/öğretim üyesi/grup gibi özel indirimler var mı? Peşin ödemede indirim yapıyor mu?
– Deneme kullanımı veriyor mu?
– Coğrafi olarak bulunduğunuz yere yakın mı?
– ISS’nin kaç tane kullanıcısı, ve kaç tane modemi var? Modem başına düşen kullanıcı sayısı nedir? Kullanıcı başına düşen bağlantı hızı nedir?
– ISS’nin bağlantı (dış dünya ile) hızı ne?
– Kullanıcılarına hangi servisleri veriyor?
– Ödemelerinizi 1-2 gün geciktirirseniz hemen sözleşmenizi iptal mi ediyor?
– Başka bir ISS ile anlaşırsanız e-postalarınızı belirli bir süre yeni adresinize aktarma garantisi veriyor mu?
Kişisel Bağlantının Kurulması
– ISS’lerin standart Internet bağlantı paketleri vardır.
– Bir ISS ile anlaştıktan sonra onların verecekleri paketle Internet bağlantısı
gerçekleştirilir.
– Bu pakette yer alması gerekenler:
1. (ISS ye bağlanmak için gerekli) yazılımlar
2. Internet Servislerini kullanmak için gerekli önemli programlar (web, ftp, e-posta vb)
Seri İletişim (Serial Communication)
– Sinyallerin (veriler) tek bir kanal veya hat üzerinden iletilmesini olanaklı kılar.
– Bu yöntem, özellikle ardışık verileri (data bits) bir bilgisayar ve bir modem arasında transfer etmekte kullanılır.
SLIP/PPP Nedir?
– SLIP (Serial Line Internet Protocol): Internet Protokol verilerinin (IP) seri iletişim teknikleri ile iletimini olanaklı kılan bir kurallar topluluğuna verilen genel addır. SLIP protokolü, dial-up ya
da kiralık hat bağlantılarında kullanılır.
– PPP (Point-to-Point Protocol): Bir tür seri iletişim protokolüdür. SLIP gibi, dial-up ya da kiralık hat bağlantılarında kullanılabilir.
SLIP/PPP – Farklar
– SLIP protokolü, veri iletişimi sırasında sıkıştırma uygulamaz, PPP ise verileri sıkıştırarak iletir.
– SLIP türü bağlantılarda, servis sağlayıcının size atadığı IP numarasını sisteminize tanıtmak için ilave işlem yapmak gerekir, PPP türü bağlantı sonrasında ise bu atama otomatik yapılır.
– SLIP protokolünde hata saptama (özellikle çok gürültülü hatlar için büyük problem)
özelliği olmamasına karşın PPP’de bu özellik vardır (Son yıllarda üretilen modemlerde bu
özellik donanımsal olarak mevcuttur).
SLIP/PPP – Farklar (devam)
– Bazı yazılımlar SLIP yerine PPP desteği vermektedirler (Windows 9x gibi). PPP, resmi
bir Internet protokolüdür, SLIP ise standart bir protokol değildir.
– SLIP, asenkron hatlar üzerinde çalışabiliyorken, PPP hem asenkron hem de senkron hatlar üzerinde geçerlidir.
– PPP bazı hata düzeltme/saptama algoritmaları içerdiği icin, SLIP’e göre daha yavaş gibi düşünülse de, aralarında belirgin bir fark yoktur ve global performans olarak PPP’nin SLIP’e karşı üstünlüğü vardır.
E-Posta
– Kişiler arası iletişim, elektronik tartışmalar, haber grupları vb. amaçlarla kullanılır.
E-Posta Kuralları
– Mesajınızı göndermeden önce bir kez okuyun ve düşünün.
– Cevap yazmadan önce iki kez okuyun ve düşünün.
– Size gelen bir mesajı başkasına  yönlendirmeden önce üç kez okuyun ve düşünün.
– Başkasına kızarak eleştirici cevap yazmadan önce bir gece düşünün.
FTP
– FTP Nedir?
– Nasıl kullanılır?
– Ne tür dosyalar indirilir?
Bilgi nasıl aktarılır?
– Aktarılmak istenen bilginin belirli standartlarda aktarılmasını sağlayan protokoller (TCP/IP) aracılığıyla gerçekleşir.
– Protokoller, birbirinden binlerce km uzaktaki bilgisayar sistemleri ve ağları arasında bilgi alışverişini sağlar.
TCP/IP Protokolleri
– Bilgisayarlar arası iletişimin hangi kurallar ile yapılacağını belirleyen standartlar TCP/IP
olarak adlandırılırlar.
– SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Bilgisayar kullanıcıları arasındaki e-posta (e-mail) transferini  sağlar.
– FTP (File Transfer Protocol): Bilgisayarlar arası dosya transferini sağlar.
– Telnet: Başka bir yerdeki bilgisayarı uzaktan kullanmamızı sağlayan protokoldür.
– HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): WWW (World Wide Web) ortamında birbirine link
objelerinin iletilmesini sağlar.
Protokollerin Kullanımı
– İletişimde bulunan iki bilgisayardan birisi bilgiyi alıyor, diğeri ise veriyor. Buna aynı
zamanda İSTEMCİ-SUNUCU ilişkisi denir.
FTP Nedir?
– FTP (File Transfer Protocol)
Dosya Transfer Protokolü
– İnternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak
için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen
genel addır.
– İlk geliştirilen internet protokollerinden biridir.
FTP Nasıl Gerçekleşir?
– FTP protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli ve aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma / gönderme işlemleri yapılır.
Hangi Amaçla FTP Yapabiliriz?
– FTP ile bağlandığımız sistemde bulunan dosyaları ve yazılımları çalışmakta olduğumuz lokal diske çekebileceğimiz gibi bu işlemin tam tersi olan, lokal diskimizde bulunan bir dosyayı bağlandığımız sistemin diskine aktarma işlemini de yapabiliriz.
İnternete bağlı bir çok sistemin tüm kullanıcılara açık dosya kütüphaneleri ve arşivleri bulunmaktadır. FTP Erişimi
– FTP istemci / sunucu (client/server) mantıgında çalısır. Kullanıcı, bilgisayarındaki FTP programını kullanarak sunucudaki FTP servisine bağlanır ve burada kullanıma sunulan
herhangi bir dosyayı kendi makinesine çekebilir.
FTP Aşamaları
– FTP’yi kullanırken temel olarak su aşamalardan geçilir:
– FTP sunucusuna bağlanmak,
– Çekeceginiz dosyayı bulmak,
– Dosyayı indirmek (download)
FTP Kullanımı
– Bu adımların gerçekleştirilmesi, kullandığınız FTP programı ile yakından ilişkilidir.
– FTP sunucuları özel amaçlı veya herkesin erişimine açık sunucular olabilir. Herkesin erişimine açık sunucularda anonymous ve/veya ftp kullanıcısı tanımlıdır.
Ne Tür Dosyalar İndirilir?
– FTP sunucularından genel olarak aşağıdaki türden dosyaları indirebilirsiniz:
– Shareware : Belli bir süre için bedava kullanabilecegiz ancak daha uzun süreli kullanmlarda para ödemeniz gereken yazılımlar.
– Freeware : Tamamen ücretsiz yazılımlar.
– Güncellemeler ve patchler : Yazılım güncellemeleri veya yazılımlarda ortaya çıkan problemleri gideren ek yazılımlar.
– Belgeler : Araştırma sonuçları, makaleler veya interneti tanıtan yazılar.
Araştırma
1. LAN ve WAN dışındaki ağ topolojileri nelerdir?
2. Dünya’da ISS hizmeti veren başlıca firmalar (ülke bazında) hangileridir?
3. Türkiye’de ilk ISS’ler hangileridir?
4. 2003 yılı itibariyle ülkemizde toplam kaç Internet kullanıcısı bulunmaktadır?

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Guest

:lol: :lol: