1. Ana Sayfa
  2. Javascript & Jquery Test 1

Javascript & Jquery Test 1

Javascript & Jquery Test 1

JavaScript'i kullanarak cookie oluşturmak için kullanılacak kod bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.sort());

Aşağıdaki methodlardan hangisi karakter dizisindeki değeri getirir ?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.pop());

Hangisi doğrudur ?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.shift());

String fonksiyonların hangisi karakterlerin bir bölümünü alıp yeni bir sonuç olarak döndürür. ?

JQuery öğeleri seçmek için CSS seçicilerini kullanır?

Hangi fonksiyon bir string dizisindeki değerlerin tümünü büyük harfe çevirir

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.slice(2));

Hangi method ile string bir ifadeye link eklenir ?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; sehir.push("Ankara") document.write(sehir);

$("div") seçicisi ile neyi seçmiş oluruz

Hangisi yazılan karakterin string içinde geçtiği son indeks numarasını veya yoksa -1 değerini döndürür.

Yorum Yap